Focus op financiën

Vallen de financiële cijfers of groeiverwachtingen tegen. Dan besteed je extra aandacht aan omzetverhogende en/of kostenbesparende maatregelen. Dit vraagt natuurlijk veel tijd van jou als leidinggevende.  Met als gevolg dat je minder tijd hebt voor binden en boeien van jouw medewerkers.

 

Afstand tot werkvloer

De afstand tussen management en medewerker leidt tot verlies van  binding. Medewerkers zeggen (onbewust) hun psychologisch contract op. Wat leidt tot dalende productiviteit. Wellicht ook hoger ziekteverzuim en de kantjes er van af lopen. Nog vervelender is als ze vertrekken en een stuk know-how meenemen.

 

Vergrijzing versus krappe arbeidsmarkt

De vergrijzing in combinatie met de overspannen arbeidsmarkt zorgt voor dure werving & selectie trajecten. Het werven van een nieuwe medewerker kost je ca. 20% van een jaarsalaris. Echter de impact op de omzet is nog veel groter, zeg maar een factor 2 tot 4 van de wervingskosten. Binden en boeien van jouw medewerkers verdient zich daarom heel snel terug.

 

Terug naar bezieling van mensen

Hoe krijg je weer nieuwe bezieling en betrokkenheid bij jouw medewerkers? Wij helpen jouw organisatie een “binden en boeien” programma te ontwikkelen. Dit richt zich niet op de incentives, als extra salaris, leuke team- of bedrijfsuitjes. Omdat iedereen weet dat dit maar een tijdelijk effect heeft. Binden en boeien gaat over passie en bezieling van jouw medewerkers. Dat zit in de harten van medewerkers en het hart van de zaak. Daarom het je om goed inzicht te krijgen in alle vier onderstaande kwadranten:

Binden en boeien van jouw medewerkers wordt lastig als er spanning zit tussen deze 4 kwadranten. Spanning tussen de bovenstroom en de onderstroom in jouw organisatie. Maar ook spanning tussen tussen jouw medewerkers. Ten slotte zijn er ook krachten die van buiten komen. Vooral deze hebben heel veel impact. Denk aan: maatschappelijke ontwikkelingen, marktontwikkelingen. maar ook historie bij medewerkers zowel in werk als privé.

 

Problemen zijn slechts symptomen, oorzaak licht dieper

Uitstroom van medewerkers, verhoogd ziekteverzuim of burn-out zijn vaak symptomen gebrek aan binding. Toch worden vooral maatregelen genomen in een van deze 4 matrixvlakken. Bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden, loopbaanperspectief, burn-out preventie. Toch ligt de echte oplossing tussen verschillende matrixvlakken in plaats van in. Door juist daar aandacht aan te besteden, ga je verbetering ervaren.

 

Missie en visie met Purpose

Voor jou staat een goede business centraal. Dat wordt gemeten rechtsboven in de matrix, maar  het wordt gerealiseerd door het hele plaatje, inclusief de externe krachten op jouw organisatie en medewerkers. Iedere business heeft dus een hart, omdat de organisatie een levende entiteit is. Jouw organisatie draagt bij aan maatschappelijke behoeften. Een betekenisvolle visie vormt de basis voor een businessmodel die wenselijk, realiseerbaar en levensvatbaar is. Aan deze visie met een ‘hart’ willen medewerkers zich graag verbinden met hun eigen hart. En omdat ze intrinsiek voelen dat ze waardevol zijn, dan voelen ze passie en betrokkenheid blijven. En willen ze blijven.

 

Gezonde balans: in emotie in plaat van in geld uitgedrukt

Eigenlijk is de emotionele bankrekening veel belangrijker, dan de financiële bankrekening. Is het emotionele credit en debet in balans. Het hart van de mens weet precies of het rood staat of niet. Een gezonde balans is niet alleen goed voor de medewerkers, maar ook voor jou. Als je meer kosten maakt voor wat je terugkrijgt, dan worden medewerkers futloos. Ongezonde arbeidsvoorwaarden waarin de medewerkers teveel geboden wordt, verlamt.

Leiderschap

Ondernemerschap

Dit vraagt ook het een en ander op gebied van jouw leiderschap. Hiervan is de kern te zorgen dat je oplossingen biedt op alle 6  spanningsvlakken. En dat is niet gemakkelijk. Omdat de wereld, organisaties en klanten continu in beweging zijn. In de bovenstromen zet jouw business, financial en HR competenties in.

Moed en kwetsbaarheid tonen als leider

In de onderstroom zet je jouw eigen open-hart kwaliteiten. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Namelijk omdat bepaalde gevoeligheden bij jou worden weerspiegeld in de organisatiecultuur. Maar heb je ontdekt hoe je jouw hart gebruikt om te inspireren en te boeien. Dan ben je veel beter in staat om te binden of boeien. Vanzelfsprekend vraagt deze vorm van kwetsbaarheid veel moed van jou als leider.

Systemisch leiderschap

Ten slotte heb je ook systemisch leiderschap nodig. Hiermee ben je in staat om spanningen in de onderstroom te ontdekken. Onder andere in mensen en teams, maar ook buiten de organisatie zoals in de markt.

 

Hoe kan Leading Transformations jou hierin helpen?

Een suggestie voor een eerste stap is dat je samen een dag de hei op gaat. In de ochtend verzamel je alle perspectieven ten aanzien van binden en boeien. Ook krijg je middels een aantal opstellingen zicht op onderstromen. Dit leidt tot een visie en missie t.a.v.  binden en boeien. Hiermee maak je  de vertaalslag naar een concreet stappenplan.

Heb je al wel een plan van aanpak. Overweeg dan eens onze organisatiecultuur coaching of transformatie begeleiding.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

 


Contactformulier:
Vul hieronder je contact gegevens in.