Vallen de financiële cijfers of groeiverwachtingen tegen, dan besteed u extra aandacht schenken aan omzetverhogende en/of kostenbesparende maatregelen. Deze vragen veel tijd van u en brengen ook met zich mee dat minder tijd hebt voor binden en boeien van uw medewerkers.

Vaak ontstaat daar de afstand tussen management en medewerkers. Zij verliezen de binding met uw organisatie. Hun psychologisch contract hebben opgezegd. Dit leidt tot dalende produktiviteit en hoger ziekteverzuim. Nog vervelender is als ze vertrekken en een stuk know how meenemen, waardoor positie in de markt verzwakt.

Hoe krijgt u weer nieuwe bezieling en betrokkenheid bij uw medewerkers? Wij bieden uw organisatie een “binden en boeien” programma aan. Dit richt zich niet op de bekende incentieves, als extra salaris, leuke bedrijfsuitjes  (entertrainment) of andere zaken, want iedereen weet dat het daar niet om gaat. Binden en boeien gaat over passie en bezieling van uw medewerkers. Daarvoor werken we in onze programma vanuit 4 pijlers.

Medewerkers binden en boeien vanuit visie, leiderschap, HRM, Cultuur

Voor u als eindverantwoordelijke van uw organisatie staat een goede business case centraal. Tegenwoordig gaat dat veel dieper. Een business case hoort een hart te hebben. Het geeft antwoord op maatschappelijke vraagstukken. Een betekenisvolle visie vormt de basis voor een businessmodel die wenselijk, realiseerbaar en levensvatbaar is. Vanuit die visie kunnen persoonlijke doelen van medewerkers gekoppeld aan loopbaanpaden die aansluiten op dit businessmodel.

Voor uw medewerkers staat het psychologisch contract centraal, de emotionele bankrekening van uw mensen met uw organisatie. Staat hetgeen zij geven in balans met wat zij ontvangen. Het hart van de mens weet precies of het rood staat of niet. Een gezonde balans is niet alleen goed voor de medewerkers, maar ook voor u. Als u teveel kosten maakt voor wat u terugkrijgt van uw medewerkers, dan zult u merken dat medewerkers futloos worden. Ongezonde arbeidsvoorwaarden waarin de medewerkers teveel geboden wordt, verlamt uw organisatie. Daarom is gezonde mix van arbeidsvoorwaarden cruciaal voor de levendigheid van uw medewerkers.

Dit vraagt ook het een en ander op gebied van leiderschap. De kern van dit leiderschap is te zorgen dat uw medewerkers een gezonde werkcontext krijgen en dat ze een goede relatie hebben met hun leidinggevende en met hun collega’s. Als leidinggevenden dit hebben gecreëerd, dan hoeven ze enkel nog maar mensen te inspireren naar de stip op de horizon en hen het vertrouwen geven dat ze het beste van zichzelf laten zien en steeds beter mogen worden in wie ze zijn en wat ze kunnen. Dit vraagt om situationeel leiderschap en authentiek leiderschap.

Met ervaring op gebied van Programma Management, Leiderschap, HRM, Spiral Dynamics en de U-Curve zijn wij in staat uw medewerkers weer te “binden en boeien” voor uw prachtige bedrijf. Bent u bereid om een eerste stap te zetten in het herstellen van de binding met uw medewerker? Neem daarvoor contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Geef een reactie