Heisessie begeleiding

empathy talk in nature

Wanneer je aan de slag wil gaan met een specifiek thema, is het goed om samen “de hei op” te gaan. Zoals een nieuwe strategie, een teamdag of een speciaal thema. Je wil ook onderstromen meenemen. Kies dan voor een ervaren facilitator/teamcoach.

Teamcoaching

succesvol team

Communiceren en samenwerken in teams is soms lastig. Wat speelt er onder tafel? Wat lukt maar niet om te bespreken? Alle team hebben onderstromen, zowel prettige als moeilijke. Als team kun je leren om ook met onderstromen te werken. Teamcoaching leert je hoe.

Organisatie coaching

verticale en horizontal teamsamenwerking

Organisatie coaching helpt management- of leiderschapsteams bij alle  onderstromen in en om hun team, afdeling, organisatie, klanten en stakeholders. Organisatie coaching leert je hoe je deze onderstromen kunt gebruiken, versterken, afzwakken of ombuigen.

Personal coaching

personal coaching | kijk jezelf in de spiegel

Persoonlijke coaching helpt je zowel bij persoonlijke levensvragen als bij werkgerelateerde vraagstukken. Mogelijk loop je tegen iets aan, waarvan je nog niet weet hoe je dit oplost. Of je overweegt een nieuwe weg in te slaan in je werk of je leven.