Organisatie­coaching

3 lagen model van onderstromen

Je organisatie is betekenisvol is voor zowel de planeet, maatschappij, klanten als medewerkers. Kernwaarden zijn voelbaar in acties en contacten. De organisatiecultuur is gericht op nu en de toekomst. Zij bruist van levensenergie.

Leiderschaps­coaching

personal coaching | kijk jezelf in de spiegel

Je weet wat echt belangrijk is. Je hebt een betekenisvolle en inspirerende visie. Dit zet je om in concrete acties en waardevolle samenwerkingen. Je accepteert het verleden en hoe het nu echt is. Dit geeft ruimte aan toegewijd handelen.

Teamtraining, Team­coaching

succesvol team

Je team heeft een open werksfeer, waar het fijn vertoeven is. Je hebt een gezamenlijke betekenisvolle visie met concrete teamdoelen. Je werkt samen vanuit gezamenlijke teamwaarden. Je helpt elkaar om steeds beter te worden.

Procesbegeleiding van hei­sessies

empathy talk in nature

Je wil even weg van kantoor. De tijd hebben om samen aan de slag te gaan met dat wat er echt toe doet: een nieuwe visie, strategie of transformatie­plan. Een sessie waar ruimte is voor dialoog, opstellingen, creativiteit en ervaringsgericht leren.