Eén visie + gecommitteerd aan strategie + high performance MT-team

komen tot 1 strategieStrategieworkshops of heisessies zorgen voor een flinke energieboost voor je team, wat leidt tot snellere en betere resultaten voor je totale organisatie. Je verdubbelt je toegevoegde waarde als MT-team wanneer je onze strategieworkshop hebt doorlopen.

Als leidinggevende valt het niet mee om zelf strategiedagen en heisessies te leiden. Van tevoren heb je een duidelijk doel voor ogen, maar gaandeweg dwaal je steeds weer af door de dynamiek van het moment en het web van belangen, ideeën en emoties waarin je als team gevangen zit.

Vaak blijkt achteraf dan ook dat de gekozen koers niet de juiste is of dat er steeds door diverse mensen en op diverse manieren van de koers wordt afgeweken waardoor je niet bij het beoogde eindpunt aankomt.

Wanneer strategiebesprekingen en heisessies?

 • Vlak voor het nieuwe (boek)jaar als de budgetten moeten worden vastgesteld. 
  Wat is de huidige stand van zaken? Welke in- en externe trends zijn er? Welke toekomstscenario’s zijn mogelijk en gewenst? Welke strategie hoort daarbij? Wat betekent dit voor het komende jaar?

 • Halverwege het jaar om te ijken waar je staat.
  Waar lig je nog op koers? Waar wijk je af? Welke in- en externe omstandigheden vragen om een tussentijdse herijking van je strategie?

 • Als gevolg van bijzondere omstandigheden:
  grote veranderingen in de marktomstandigheden, een mogelijke fusie, organisatie-/personeelskrimp, nieuw coalitieakkoord, politieke besluitvorming die grote invloed heeft op je financiering of organisatie-inrichting, enz.

Meer rendement vanuit resultaat-, systemisch- én mensgerichtheid


In de strategieworkshop word je begeleid op drie verschillende lagen:

 1. de concrete resultaatgerichte laag (feiten, visie, strategie, doelen en acties);
 2. de onzichtbare laag van onderstromen als cultuur, weerstanden, drijfveren en potentiële talenten;
 3. de systemische lagen – op welke manier hebben deze krachten invloed op de gewenste strategie en ambities van de organisatie? Wat zijn dan mogelijke en wenselijke toekomstscenario’s?

lagen van strategieworkshops

Deze lagen werken samen en versterken elkaar. Door diversiteit te verbinden, creëer je een grote gezamenlijke teamkracht. Na deze heisessies is het team gezamenlijk intrinsiek gemotiveerd om de beoogde strategie en doelen te realiseren.

wat-hoe-waaromWat levert onze begeleiding van jouw strategiebesprekingen of heisessies jou op?

 • Je wordt één team, met één verhaal, dat helder en duidelijk is en makkelijk wordt uitgedragen.

 • Vergaderingen verlopen ineens veel effectiever. Besluiten worden sneller genomen. Iedereen heeft meer plezier in zijn of haar werk.

 • In plaats van tijd (en geld) te verspillen aan het blussen van brandjes en het voortzetten van zakelijke lijnen die te weinig opleveren, gaat de effectiviteit omhoog en is veel sneller duidelijk wat zakelijk gezien wel en niet rendeert. Focus en richting zorgen voor besparing van tijd en geld en dus meer winst. Vaak al binnen enkele weken.

 

Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking!

samen op weg naar de toekomst