Ervarings­gerichte proces­begeleiding van hei­sessies

Vertel het me en ik zal het vergeten
Laat het me zien en ik zal het onthouden
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

(Confucius)

Je wil even weg van kantoor. De tijd hebben om samen aan de slag te gaan met dat wat er echt toe doet: een nieuwe visie, strategie of transformatie­plan. Een sessie waar ruimte is voor dialoog, opstellingen, creativiteit en ervaringsgericht leren.

Eerdere klantvragen naar ervaringsgerichte procesbegeleiding van heisessies

Veranderende markt

De zorgmarkt is veranderd. Dat betekent dat wij als leidinggevenden, wijkverpleegkundigen en de rest van het team anders moeten gaan samenwerken om aan te sluiten op de markt.

Dienend leiderschap

Als agile organisatie willen naast zelf-organiserende teams ook naar dienend leiderschap toe. Kun je ons vertellen en laten ervaren wat dit inhoud?

Schoon schip maken

We willen een strategie en teamdag: ‘Schoon schip maken’ en van familiebedrijf naar projectorganisatie

Er komen lastige tijden aan

Het gaat nu goed met ons zowel als organisatie als ons managementteam. Alleen we verwachten dat er lastige tijden aan gaan komen. Kun je ons managementteam hierin begeleiden om ons goed hierop voor te bereiden. Daarbij willen we vooral de kwaliteiten van de teamleden en onze gezamenlijke teamkracht benutten

Wegnemen van oud zeer en werken aan één team met één visie

We hebben een team waar nog veel ‘oud zeer’ zit. Bovendien hebben we een roerige tijd achter de rug: veel personele wisselingen en organisatieveranderingen.  Dit heeft een flinke knauw veroorzaakt in het gevoel van veiligheid en vertrouwen binnen ons team. We willen graag dit achter ons laten en werken aan een gemeenschappelijke visie op de toekomst, inclusief concrete doelen. Daarom willen we graag een teamdag waar wij zowel aan de veiligheid en onderling vertrouwen van het team werken als ook aan gezamenlijke visie met concrete doelen ontwikkelen.

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling. Ik heb een team samengesteld die middels concrete opdrachten hierop probeert te anticiperen. Het is nu nog geen team met een gemeenschappelijk toekomstfocus. Kun je ons leren/begeleiden dat dit team gaat werken vanuit de 5 pijlers van de lerende organisatie van Peter Senge: (persoonlijk meesterschap, shared vision, mentale beelden, teamleren en systemisch waarnemen/handelen?

Veel gebeurd in het verleden

Ik ben net nieuw als leidinggevende van dit managementteam. In het verleden is er veel gebeurd, waardoor er veel onrust is en wantrouwen. Voor de korte toekomst staan een aantal grote uitdagingen te wachten. Ik wil met dit team weer bouwen aan de toekomst. Kun je een teamdag voor ons organiseren?

Betere positionering voor het primair onderwijs

Onze dienstverlening in het onderwijs staat onder druk. We zijn op zoek naar andere en betere positionering voor het primair onderwijs. Hoe moeten we nieuwe diensten ontwikkelen, zodat die goed aansluiten op de werkelijke behoeftes van onderwijzers

Zelfevaluatiedag

Wij zijn RvC van een financiële organisatie en we willen graag begeleid worden in een zorgvuldige en openhartige zelfevaluatie dag.

Krappere arbeidsmarkt

Als stichting voorzien we vele dingen op ons afkomen. Huur van locaties, nieuwe wetgeving en een krappere arbeidsmarkt. Kun je ons helpen bij een strategiedag waarin we een plan voor de komende 2 jaar gaan maken

Stiekem de beste willen zijn

We willen als afdeling en als managementteam heimelijk de beste van Nederland zijn op ons vakgebied. We zitten in een sterk veranderende organisatie en een complex samenspel van partijen uit de samenleving. Kun je ons MT op een hoger niveau tillen?

We zijn een startend bedrijf en we maken een enorme groei door

We zijn een startend bedrijf en we maken een enorme groei door. Het is tijd om van een pioniers organisaties over te stappen naar een organisatie met een heldere visie en strategie voor de langere termijn. Ik wil graag samen met een aantal personen aan een nieuwe directie werken die als team samen werkt aan een toekomst gerichte visie en strategie

Lange afwezigheid

We hebben als managementteam succesvol een nieuwe koers ingeslagen. Dit is gebeurd in de periode dat onze directeur langdurig met ziekteverlof was. Nu komt hij weer terug. Hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe koers behouden blijft en dat de directeur op termijn zijn functie weer kan vervullen?

Bestemming bereikt?

Als directie weten we niet of we nog verder willen en kunnen met dit bedrijf. Kun je ons helpen om hier helderheid in te geven?

De helft van mijn MT is nieuw

Met deze nieuwe groep wil ik bouwen aan de toekomst van onze organisatie. Kun je een meerdaagse heisessie verzorgen, waarbij we zowel elkaar echt leren kennen. Tegelijkertijd willen we op deze dagen ook een inspirerende visie en ambitieuze strategie ontwikkelen. We willen een concreet actieplan mee naar huis nemen.

Wat wordt onze strategie?

We zitten midden in een verandering naar een Agile DevOps organisatie. En nu start tegelijk een taakstellende reorganisatie. Wat wordt onze strategie, zodat we de gewenste koers vasthouden? En voorkomen dat we in een ongewenste toekomstscenario uitkomen?

Organisatie van de Toekomst

Kun je een heidag begeleiden? Het doel van deze dag is om gezamenlijk gevoel te krijgen bij de opgaven waar we in het komende jaar voor staan en de haalbaarheid daarvan. Het betreft de volgende opgaven: 1) Organisatie van de Toekomst; 2) Waar staan we voor? 3) Prioriteiten; 4) Projecten; 5)Verbeteren van onze P&O dienstverlening

Verbinden organisatie visie aan persoonlijke visie

Kun je een workshop begeleiden van een afdeling? Via dialoog wordt verkent hoe onze organisatievisie en -strategie samen kan vallen met persoonlijke visies en behoeften. Uiteindelijk moet dit leiden tot een concrete opdracht of gezamenlijk gedragen doelstelling voor deze afdeling.

Kun je ons MT begeleiden door een aantal mogelijke toekomstscenario’s?

We hebben het allemaal erg druk, te druk. Dit heeft o.a. te maken met de toekomst die nu erg onzeker is. Kun je ons MT begeleiden door een aantal mogelijke toekomstscenario’s. Welke scenario’s kunnen daadwerkelijk gebeuren? Hoe staat ieder MT-lid hier in? Hoe zorgen we als MT er voor dat we zowel als team als ieder afzonderlijk de beste keuzes maken.

Teamworkshop

Ik wil in een workshop met mijn team zowel de diepte in als ook concrete stappen bespreken. De volgende vragen vind ik van belang: Wie ben ik en wat drijft mij? Wie willen we zijn als afdeling? Hoe past dat bij mij? Wat wordt de strategie voor volgend jaar?

Wat kun je verwachten bij ervaringsgericht procesbegeleiding van je heisessie?

Diepgang voor richting, purpose, zingeving en kernwaarden

In een heisessie stap je uit de dagelijkse realiteit. Samen aan de slag gaan met een belangrijk thema. De tijd hebben om de diepte in te gaan. Wat is de essentie van dit thema? Waarom is het belangrijk? Wat is de stip op de horizon? Hoe blijven we trouw aan onze kernwaarden? Hoe ben en blijf je van betekenisvolle waarde voor je klanten, andere betrokkenen, de samenleving en planeet? En als we dit samen goed hebben ervaren en doorleefd, hoe maken we dit concreet in onze communicatie, actieplannen en samenwerkingen.

Dialoog, opstellingen en natuur

De antwoorden op deze vragen, krijg je niet via enkel discussies of brainstormsessies, omdat ze dan enkel rationeel worden besproken. Je hebt ook toegang tot het hart nodig, het hart van jezelf, je team en van je organisatie. Een heisessie creëert hiervoor de juiste context. Met 'open hart' dialogen ga je diepgaande gesprekken voeren via het U-proces. Je kunt diverse vormen organisatie opstellingen doen om jouw thema vanuit meerdere perspectieven te ervaren.  Door letterlijk in de natuur te stappen kun je je laten inspireren door de natuur zelf, omdat de natuur alleen maar oplossingen kent en geen problemen.

tafelopstelling

Uitzoomen: het grotere plaatje van het krachtenveld

Met een heisessie maak je ruimte en tijd om uit te zoomen van het thema. Het grotere plaatje gaan zien, het krachtenveld dat nu jouw thema beïnvloedt. Bijvoorbeeld wanneer je merkt het loopt dan dat je zou willen hoe het loopt. Dan heb je vaak te maken met het systemisch krachtenvelden. Mensen zijn sociale wezens. We hebben diep in onze hersenen al heel lang antennes die systemische krachtenvelden snel oppikken. Dit hersengebied reageert supersnel via woord en gedrag op deze systemische invloeden. Veel sneller dan ons rationele brein kan bedenken. Daarom gedragen we ons vaak anders dan dat we hebben voorgenomen of bedacht. Daarom is het zinloos om met elkaar over dit krachtenveld in gesprek te gaan en afspraken te maken. Hersenen voeren die toch niet uit.  Beter is dit om dit krachtenveld ervaringsgericht te benaderen, zodat de juiste hersendelen erbij worden betrokken.

Ervaringsgericht ontdekken, in beweging komen

Via o.a. (organisatie) opstellingen breng je alle stakeholders, relevante factoren en belangrijke gebeurtenissen van vroeger in beeld, die onderling veel invloed op elkaar uitoefenen. Hierdoor vormt een complex krachtenveld die je samen fysiek en emotioneel ervaart. Dan ga je hiermee spelen. Door bijvoorbeeld andere posities in te nemen, waardoor tegenkrachten afgezwakt worden. Of door samenwerkingen te ontdekken waarmee alles in een grotere beweging vooruit komt.

Doel- en ervaringsgerichte procesaanpak

Van een heisessie mag je ook verwachten dat je met concrete resultaten en afspraken huiswaarts keert. Diepere onderstromen en krachtenvelden omzetten naar concrete acties. Terug op kantoor ga je hiermee direct snel aan de slag.
Een powerpoint­­presentatie of een backlog van je actieplan volstaat niet, omdat de beleving ontbreekt. Op kantoor zal niemand snappen waar je mee bezig bent geweest. Daarom besteed je tijdens de heisessie tijd ook aandacht aan een ervarings­gerichte aanpak: 'transfer van de heisessie naar kantoor'.
Ook kun je fysiek door je plan van aanpak in de tijd lopen, waardoor je een ervarings­gerichte tijdreis maakt. Kortom, je gaat niet met een kort documentje terug naar kantoor, maar je hebt het helemaal doorleefd en bent er echt klaar voor om aan de slag te gaan. En anderen op kantoor te inspireren om ook mee te doen.

 

De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.

Mahatma Gandhi

Laat achter je, wat was
Laat gaan, wat moet
Laat zijn, wat is
Wees klaar, voor wat gaat komen

Hoe hebben klanten hun heisessie(s) ervaren?

Natuur retraite met je team: een fysieke heisessie in de natuur

Je kunt ook kiezen voor een echte heissessie van één of meerdere dagen. Je verblijft op een (afgelegen) locatie in de natuur. Bij droog weer vindt het plaats in de open lucht, bij slecht weer onder enkele grote tarps of zeilen, eventueel met een kampvuur of gasbranders. Bij een meerdaagse slaap je in tenten of chalets. Als je wil mag je in de openlucht slapen onder de sterrenhemel. Je leert hoe je goed voor jezelf zorgt in de natuur. Doordat het hele programma plaatsvindt in de natuur, ben je nog veel meer weg van kantoor. Er zal nog meer diepgang zijn en het thema zal nog meer doorleefd worden. Eerdere deelnemers hebben zo'n natuur meerdaagse meestal als een life changing experience ervaren. Wil je hierover meer weten kijk dan eens op de incompany pagina van mijn andere bedrijf IVAL Nature Retreats