Strategy without tactics is the slowest route to victory.
Tactics without strategy is the noise before defeat

(Sun Tzu)

Wil je 1 of  meerdere dagen met je team een heisessie houden. Even weg van kantoor, uit van de waan van de dag, zodat alle tijd hebt om aan het werk te gaan met een belangrijk onderwerp: (herijken van) visie en strategie, samen opstellen van het jaar- of beleidsplan?

Ook zijn bijzondere thema’s heel geschikt voor een aparte heisessie. Taakstellingen, fusies/opsplitsingen van teams, afdelingen of organisatie. Gebeurtenissen die een grote impact gaan hebben of hebben gehad op de organisatie.

Klik hier voor enkele klantvragen waarvoor heisessies zijn georganiseerd.

Er komen lastige tijden aan

Het gaat nu goed met ons zowel als organisatie als ons managementteam. Alleen we verwachten dat er lastige tijden aan gaan komen. Kun je ons managementteam hierin begeleiden om ons goed hierop voor te bereiden. Daarbij willen we vooral de kwaliteiten van de teamleden en onze gezamenlijke teamkracht benutten

Bestemming bereikt?

Als directie weten we niet of we nog verder willen en kunnen met dit bedrijf. Kun je ons helpen om hier helderheid in te geven?

We zijn een startend bedrijf en we maken een enorme groei door

We zijn een startend bedrijf en we maken een enorme groei door. Het is tijd om van een pioniers organisaties over te stappen naar een organisatie met een heldere visie en strategie voor de langere termijn. Ik wil graag samen met een aantal personen aan een nieuwe directie werken die als team samen werkt aan een toekomst gerichte visie en strategie

Wat wordt onze strategie?

We zitten midden in een verandering naar een Agile DevOps organisatie. En nu start tegelijk een taakstellende reorganisatie. Wat wordt onze strategie, zodat we de gewenste koers vasthouden? En voorkomen dat we in een ongewenste toekomstscenario uitkomen?

Kun je ons MT begeleiden door een aantal mogelijke toekomstscenario’s?

We hebben het allemaal erg druk, te druk. Dit heeft o.a. te maken met de toekomst die nu erg onzeker is. Kun je ons MT begeleiden door een aantal mogelijke toekomstscenario’s. Welke scenario’s kunnen daadwerkelijk gebeuren? Hoe staat ieder MT-lid hier in? Hoe zorgen we als MT er voor dat we zowel als team als ieder afzonderlijk de beste keuzes maken.

De helft van mijn MT is nieuw

Met deze nieuwe groep wil ik bouwen aan de toekomst van onze organisatie. Kun je een meerdaagse heisessie verzorgen, waarbij we zowel elkaar echt leren kennen. Tegelijkertijd willen we op deze dagen ook een inspirerende visie en ambitieuze strategie ontwikkelen. We willen een concreet actieplan mee naar huis nemen.

Organisatie van de Toekomst

Kun je een heidag begeleiden? Het doel van deze dag is om gezamenlijk gevoel te krijgen bij de opgaven waar we in het komende jaar voor staan en de haalbaarheid daarvan. Het betreft de volgende opgaven: 1) Organisatie van de Toekomst; 2) Waar staan we voor? 3) Prioriteiten; 4) Projecten; 5)Verbeteren van onze P&O dienstverlening

Wil je een facilitator die de volledige procesbegeleiding voor je doet, zodat iedereen van het team, inclusief jezelf, zich volledig kan focussen op de inhoud. Een facilitator die zowel teamcoach als organisatiecoach is. Iemand die het team helpt naar een next level van teamperformance.

Optioneel: teambuilding

Pyramide van Lenicioni: falende teams
Gebaseerd op '5 dysfunctions of a team' van Patrick Lencioni
Pyramide van Lenioni: succesvolle teams

Voorbeeld: 'Eilandjes' overbruggen

Teamsamenwerking

Naast het thema van je heisessie kun je tegelijkertijd werken aan teamsamenwerking en teamperformance. Werken aan meer onderling vertrouwen en veiligheid, betere rolverdeling, eigenaarschap en commitment. Opladen van teamspirit door er samen even tussen uit te zijn. En de tijd te nemen om elkaar even beter te leren kennen.

MBTI of Spiral Dynsmics

Als optie is het ook mogelijk dat je als team een teamprofiel laat bepalen via MBTI of Spiral Dynamics. Dit is een snelle manier om het karakter van het team te bepalen. En om beter te begrijpen waardoor de samenwerking verbetert.

Wat gaat MBTI over?

Wat gaat Spiral Dynamics over?

Optioneel: inzicht in boven- én onderstromen

kwadranten bovenstromen en onderstromen in medewerker en organisatie

Klik voor voor toelichting van dit plaatje over bovenstromen en onderstromen

Indien gewenst kan je ook de facilitator vragen om inzicht te geven in de onderstromen in en rondom je vraagstuk van de heisessie. Onderstromen zijn relevante krachten binnen of rondom je organisatie, waar je vaak nog niet bewust van bent Maar die soms enorme positieve of negatieve invloed hebben op je vraagstuk, strategie of jaarplan.

 

Johan is in staat om met zijn opstellingen met een groep die energie te mobiliseren waardoor knelpunten als vanzelf naar boven lijken te komen en de oplossing zich vervolgens als vanzelfsprekend aandient.  Het effect van zijn werk is verbluffend, ik heb bij sceptische managers en “hardnosed” specialisten het spreekwoordelijke kwartje zien vallen.

Opstellingen geven bijvoorbeeld inzicht in  waarom een organisatie zo weinig voortgang maakt, wat de systemische oorzaak is van gebrek aan leiderschap of waarom er zoveel ziekte en verloop is. Zo is het ook mogelijk om hiermee meer inzage te krijgen in het onderlinge krachtenveld bij je externe stakeholders. Bijvoorbeeld om te toesten hoe zij reageren op een koerswijziging of bij de introductie van een nieuw product of dienst. Daarnaast kun je hiermee meer vertrouwen krijgen in de motivatie, eigenaarschap en de uitvoerbaarheid van jouw plannen binnen jouw team of organisatie.

Laat achter je, wat was
Laat gaan, wat moet
Laat zijn, wat is
Wees klaar, voor wat gaat komen

Praktische informatie:

 • Samen werken aan een (hernieuwde) visie, missie, strategie. Of ander strategisch thema.
 • Samen bezig gaan met een tactisch organisatiethema zoals een nieuw beleids- of jaarplan.
 • Teambuilding. Rol- en teamafspraken maken.  Commitment verkrijgen.
 • Ontwikkelen van teamspirit. Werken aan vertrouwen en veiligheid binnen het team.
 • Tijd nemen aan slepende conflicten en ander teamgedoe, zodat je weer als één team staat.
 • Een retrospectieve heidag, een zelfevaluatie van het team. De tijd hebben om elkaar waardevolle feedback te geven. Samen bepalen hoe je als team nog beter kan functioneren.
 • Eén team, één verhaal omtrent: visie, missie (purpose) en strategie.
 • Heldere doelen, rolverdeling en teamafspraken omtrent tactische zaken zoals: jaar- en beleidsplan voor het komende jaar.
 • Gezamenlijke besluitvorming en  commitment  t.a.v. relevante strategische en tacitsche organisatie thema's
 • Inzicht in de interactie tussen boven- en onderstromen van je organisatie of afdeling.
 • Inzicht in het samenspel van krachten van en tussen de stakeholders omtrent je toekomstplannen
 • 1 team -> 1 stem. Verbeterde samenwerking, heldere rolverdeling, gezamenlijk commitment en eigenaarschap
 • Verbeterde kwaliteit van besluitvorming, efficiëntere overlegvormen.
 • Flexibel, innovatief, mens- & klantgericht, eigenaarschap & resultaatverantwoordelijk.

Wat opdrachtgevers zeggen?

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken  achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken  achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Ons management geholpen op eigen kracht door de de forming- & stormingfase te komen

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open

Johan is in staat om met zijn opstellingen met een groep die energie te mobiliseren waardoor knelpunten als vanzelf naar boven lijken te komen en de oplossing zich vervolgens als vanzelfsprekend aandient.  Het effect van zijn werk is verbluffend, ik heb bij sceptische managers en “hardnosed” specialisten het spreekwoordelijke kwartje zien vallen. Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open en laat mensen weer verbinding maken met de essentie en de innerlijke koers. Zijn werk als facilitator van het organisatietheater is een vast element binnen de strategische workshops die we inmiddels met diverse organisaties hebben gedaan. 

in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

Werken met Johan geeft altijd inzichten, die de echte reden aangeven wat … zich meestal onder water afspeelt

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Johan de Kleine
Procesbegeleider heisessie
Facilitator strategiedag(en)

SONY DIGITAL CAMERA

Dit kan je van Johan verwachten:

Transparant en direct

 • Betrouwbaar en transparant
 • Veilige en open sfeer
 • Vanuit respect tonen van wat er nu echt speelt

Werken met onderstromen

 • Krachtenvelden verkennen
 • (onbewuste) spanningen wegnemen, potentieel benutten
 • Persoonlijke, systemische en evolutionaire onderstromen

Ervaringsgerichte sessies

 • De concrete praktijk als input
 • Eerst ervaren, dan verklaren
 • Krachtige ervaringen die je lang bijblijven

Professioneel en praktisch

 • Resultaat- én mensgerichte aanpak
 • > 20 jaar ervaring in heisessie begeleiding en business management
 • Combineren van praktische verander- en transformatie werkvormen

Praktische informatie strategiedag(en) / heisessie begeleiding:

 1. Heb je interesse, neem dan contact op. Eerst hebben we telefonisch contact.
 2. Hierin ligt je je vraag toe. Wat is jouw bedoeling? Wie gaan er mee? Wanneer? Wat verwacht je van de proces begeleiding?
 3. Daarna kan ik soms al een offerte voor je maken.
 4. Vaak hebben we nog een gesprek bij jou op kantoor. Zodat we uitgebreider ingaan op de heisessie of strategiedag(en). Bovendien leren wij elkaar beter kennen. Ondertussen krijg ik ook een indruk van jouw organisatie.
 5. Samen komen we dan tot een globale opzet.
 6. Voor wat betreft locaties. Hiervoor kan ik je een aantal prachtige locaties in aanbevelen. Zowel in Nederland als back-to nature locaties in het buitenland.
 7. Hierna krijg je een offerte van mij.
 8. Zodra je akkoord gaat met de offerte, start de voorbereiding.

Neem contact op:

Of:

Vul hieronder je contact gegevens in.