Faciliteren van heisessies en teamdagen

Strategy without tactics is the slowest route to victory.
Tactics without strategy is the noise before defeat

(Sun Tzu)

Zo nu en dan is het goed om samen ‘de hei’ op te gaan. Weg van de dagelijkse activiteiten, zodat je de tijd en rust hebt goed met een thema aan de slag te gaan.

Teamtraining

Het is goed om periodiek met het team even helemaal weg te zijn van de werkvloer. Sowieso als je een nieuw team bent. Tijd nemen om te werken aan: vertrouwen, feedback geven, samenwerken, veiligheid, zelfevaluatie, elkaar (nog) beter leren kennen.

Visie, missie & strategie ontwikkelen

Je wil de “hei op” om te werken aan je visie, missie, strategie. Terugkijken om de goede dingen mee te nemen. Naar jezelf kijken om te leren van de fouten. Naar de toekomst kijken om te beseffen waar het naar toe kan gaan en hoe je hierin van betekenis wilt zijn.

Jaarplan- of themasessie

Even weg van kantoor om samen de tijd te nemen voor het nieuwe jaarplan. Of samen te werken aan een speciaal thema of veranderplan. Externe procesbegeleiding zorgt ervoor, dat iedereen zich voor 100% op de inhoud kan richten.

Retrospective of zelfevaluatie

Periodiek wil je met je team de “hei op” om te bespreken hoe je als team hebt gefunctioneerd. Je evalueert zowel de teamopdracht, het team zelf als ook de individuele teamleden. Wat is goed gegaan? Wat kan beter? Wat is nog meer mogelijk?

Eerdere klantvragen naar facilitering van heisessies:

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling. Ik heb een team samengesteld die middels concrete opdrachten hierop probeert te anticiperen. Het is nu nog geen team met een gemeenschappelijk toekomstfocus. Kun je ons leren/begeleiden dat dit team gaat werken vanuit de 5 pijlers van de lerende organisatie van Peter Senge: (persoonlijk meesterschap, shared vision, mentale beelden, teamleren en systemisch waarnemen/handelen?

Betere positionering voor het primair onderwijs

Onze dienstverlening in het onderwijs staat onder druk. We zijn op zoek naar andere en betere positionering voor het primair onderwijs. Hoe moeten we nieuwe diensten ontwikkelen, zodat die goed aansluiten op de werkelijke behoeftes van onderwijzers

Schoon schip maken

We willen een strategie en teamdag: ‘Schoon schip maken’ en van familiebedrijf naar projectorganisatie

Dienend leiderschap

Als agile organisatie willen naast zelf-organiserende teams ook naar dienend leiderschap toe. Kun je ons vertellen en laten ervaren wat dit inhoud?

Stiekem de beste willen zijn

We willen als afdeling en als managementteam heimelijk de beste van Nederland zijn op ons vakgebied. We zitten in een sterk veranderende organisatie en een complex samenspel van partijen uit de samenleving. Kun je ons MT op een hoger niveau tillen?

Krappere arbeidsmarkt

Als stichting voorzien we vele dingen op ons afkomen. Huur van locaties, nieuwe wetgeving en een krappere arbeidsmarkt. Kun je ons helpen bij een strategiedag waarin we een plan voor de komende 2 jaar gaan maken

Wat wordt onze strategie?

We zitten midden in een verandering naar een Agile DevOps organisatie. En nu start tegelijk een taakstellende reorganisatie. Wat wordt onze strategie, zodat we de gewenste koers vasthouden? En voorkomen dat we in een ongewenste toekomstscenario uitkomen?

We zijn een startend bedrijf en we maken een enorme groei door

We zijn een startend bedrijf en we maken een enorme groei door. Het is tijd om van een pioniers organisaties over te stappen naar een organisatie met een heldere visie en strategie voor de langere termijn. Ik wil graag samen met een aantal personen aan een nieuwe directie werken die als team samen werkt aan een toekomst gerichte visie en strategie

Veranderende markt

De zorgmarkt is veranderd. Dat betekent dat wij als leidinggevenden, wijkverpleegkundigen en de rest van het team anders moeten gaan samenwerken om aan te sluiten op de markt.

Zelfevaluatiedag

Wij zijn RvC van een financiële organisatie en we willen graag begeleid worden in een zorgvuldige en openhartige zelfevaluatie dag.

Bestemming bereikt?

Als directie weten we niet of we nog verder willen en kunnen met dit bedrijf. Kun je ons helpen om hier helderheid in te geven?

Lange afwezigheid

We hebben als managementteam succesvol een nieuwe koers ingeslagen. Dit is gebeurd in de periode dat onze directeur langdurig met ziekteverlof was. Nu komt hij weer terug. Hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe koers behouden blijft en dat de directeur op termijn zijn functie weer kan vervullen?

Verbinden organisatie visie aan persoonlijke visie

Kun je een workshop begeleiden van een afdeling? Via dialoog wordt verkent hoe onze organisatievisie en -strategie samen kan vallen met persoonlijke visies en behoeften. Uiteindelijk moet dit leiden tot een concrete opdracht of gezamenlijk gedragen doelstelling voor deze afdeling.

Teamworkshop

Ik wil in een workshop met mijn team zowel de diepte in als ook concrete stappen bespreken. De volgende vragen vind ik van belang: Wie ben ik en wat drijft mij? Wie willen we zijn als afdeling? Hoe past dat bij mij? Wat wordt de strategie voor volgend jaar?

Organisatie van de Toekomst

Kun je een heidag begeleiden? Het doel van deze dag is om gezamenlijk gevoel te krijgen bij de opgaven waar we in het komende jaar voor staan en de haalbaarheid daarvan. Het betreft de volgende opgaven: 1) Organisatie van de Toekomst; 2) Waar staan we voor? 3) Prioriteiten; 4) Projecten; 5)Verbeteren van onze P&O dienstverlening

Kun je ons MT begeleiden door een aantal mogelijke toekomstscenario’s?

We hebben het allemaal erg druk, te druk. Dit heeft o.a. te maken met de toekomst die nu erg onzeker is. Kun je ons MT begeleiden door een aantal mogelijke toekomstscenario’s. Welke scenario’s kunnen daadwerkelijk gebeuren? Hoe staat ieder MT-lid hier in? Hoe zorgen we als MT er voor dat we zowel als team als ieder afzonderlijk de beste keuzes maken.

De helft van mijn MT is nieuw

Met deze nieuwe groep wil ik bouwen aan de toekomst van onze organisatie. Kun je een meerdaagse heisessie verzorgen, waarbij we zowel elkaar echt leren kennen. Tegelijkertijd willen we op deze dagen ook een inspirerende visie en ambitieuze strategie ontwikkelen. We willen een concreet actieplan mee naar huis nemen.

Wegnemen van oud zeer en werken aan één team met één visie

We hebben een team waar nog veel ‘oud zeer’ zit. Bovendien hebben we een roerige tijd achter de rug: veel personele wisselingen en organisatieveranderingen.  Dit heeft een flinke knauw veroorzaakt in het gevoel van veiligheid en vertrouwen binnen ons team. We willen graag dit achter ons laten en werken aan een gemeenschappelijke visie op de toekomst, inclusief concrete doelen. Daarom willen we graag een teamdag waar wij zowel aan de veiligheid en onderling vertrouwen van het team werken als ook aan gezamenlijke visie met concrete doelen ontwikkelen.

Er komen lastige tijden aan

Het gaat nu goed met ons zowel als organisatie als ons managementteam. Alleen we verwachten dat er lastige tijden aan gaan komen. Kun je ons managementteam hierin begeleiden om ons goed hierop voor te bereiden. Daarbij willen we vooral de kwaliteiten van de teamleden en onze gezamenlijke teamkracht benutten

Veel gebeurd in het verleden

Ik ben net nieuw als leidinggevende van dit managementteam. In het verleden is er veel gebeurd, waardoor er veel onrust is en wantrouwen. Voor de korte toekomst staan een aantal grote uitdagingen te wachten. Ik wil met dit team weer bouwen aan de toekomst. Kun je een teamdag voor ons organiseren?

Laat achter je, wat was
Laat gaan, wat moet
Laat zijn, wat is
Wees klaar, voor wat gaat komen

Wat kun je verwachten bij facilitering van je heisessie?

Waardengedreven + een betekenisvolle toekomst

Samen uit de dagelijkse realiteit stappen. Kijken naar grotere plaatje; verleden, heden, toekomst. Ontdekken, wat nog meer mogelijk is.  Afscheid nemen, wat niet meer werkt. Voorbereid zijn voor de toekomst. Je 'purpose' ,'the Why', vertalen naar: wat ga je doen? Wat wil je betekenen voor jezelf, voor anderen en de wereld? Waardengedreven (samen)werken.

Een nieuwe dag, een nieuw begin breekt aan

Omgaan met de impact van onderstromen

Zicht krijgen op onderstromen bij  jezelf, je stakeholders, in je organisatie en afkomstig van buiten. Onderlinge samenhang en complexiteit ontrafelen. Invloed en impact ervaren. Wat tegenwerkt: uitschakelen, afzwakken of ombuigen. Wat meewerkt: versterken of meer gebruik van maken.

Doel- en ervaringsgerichte procesaanpak

Je heisessie wordt gefaciliteerd via een doelgerichte procesaanpak. Via ervaringsgerichte en passende werkvormen ga je samen aan de slag. Bijv. organisatie opstellingen, levend positie spel, (outdoor)teambuilding, talking stick dialogen. Hiermee veranker je teamcohesie en -commitment voor je doelen en afspraken.

 

De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.

Mahatma Gandhi
Opstellingen in de natuur

Optie: heisessie in de natuur

Wij bieden je de mogelijkheid aan om met je team de sessie in de natuur te organiseren voor één of voor meerdere dagen. Je verblijft op een locatie in de natuur. De sessie vindt plaats onder enkele grote tarps of onder een grote tent, zodat er voldoende ventilatie is (corona proof). Om voldoende warm te blijven, staan er heaters of zit je bij een kampvuur. Voor een meerdaagse heb je een eigen kamer of cottage. Maar ook is het helemaal om met buiten slapen. Hiervoor krijg je instructies hoe je lekker warm blijft in je slaapzak. Verblijven met zijn allen in de  natuur versterkt je teamgevoel en het is een ervaring om nooit te vergeten. Samen eten klaarmaken.  En 's avonds bij het kampvuur gesprekken voeren die je diepgaand en soms zelfs life changing zijn voor het hele team. En dus je ook voor je organisatie.

Hoe hebben klanten hun heisessie(s) ervaren?