Heisessie begeleiden /
Strategiedag(en) faciliteren

Eén visie + gecommitteerd aan strategie + high performance MT-team

Een strategiedag of heisessie zorgt voor een flinke energy-boost. Wat leidt tot betere resultaten voor je organisatie én je team. Immers je verhoogt je toegevoegde waarde. Bovendien wanneer je kiest voor externe heisessie begeleiding, dan werk je echt even samen naar een doel.

Heisessie / strategiedag, wanneer relevant?

 • Vaststellen of her-ijken van je visie en strategie voor het komend jaar.
 • Min. 1x per jaar, weg van kantoor. En werken aan je team, lange termijn visie. En hoe daar te komen.
 • Om te budgetteren. Hiervoor wil je samen een jaarplan maken.
 • Door speciale omstandigheden (bijv. fusie, sanering, taak-stelling, reorganisatie).
 • Op 1 of meer strategische posities zijn nieuwe mensen gestart. Er is een nieuw team.
 • Er is een thema, waar je rustig samen de tijd voor wil nemen. Bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, keten integratie, verduurzaming, binden en boeien
 • Door de waan van de dag, word je blind voor wat er echt speelt.

Heisessie / strategiedag, waarom?

 • Doelmatiger verdelen van geld en tijd.
 • Tijd voor met de “benen op tafel”  om eens goede gesprekken te kunnen voeren.
 • Verbeteren van communiceren en samenwerken.
 • Wegnemen van ‘muurtjes’. En bouwen van bruggen tussen de ‘eilandjes’.
 • Verkrijgen van een nieuwe stip op de horizon. Inclusief actieplan.
 • Zicht krijgen op wat onder water speelt in de eigen organisatie en bijv. de markt.
 • Een pro-actief plan waar iedereen achter staat.

Heisessie strategiedag, wat levert het op?

 • Eén team, één verhaal.
 • Iedereen is intrinsiek gemotiveerder om echt samen de doelen te halen.
 • Besluitvorming is beter en gaat sneller. Waardoor overleggen effectiever worden.
 • De teamleden weten elkaar beter te vinden. Bijvoorbeeld omdat posities helderder zijn.
 • Iedereen heeft aan een half woord genoeg. Omdat er groot onderling vertrouwen is. En elkaars kwaliteiten goed benutten.
 • 1 of 2 dagen de hei op, verdient zich binnen enkele weken weer terug.

Voor een organisatie van meer dan 200 mensen bespaar je met externe heisessie begeleiding bijvoorbeeld al heel snel  € 400.000,-.

Dit kan je verwachten:

Gericht op onderstromen

 • Ruimte voor intuïtie
 • Krachtenvelden verkennen
 • (onbewuste) spanningen wegnemen

Respectvolle aandacht

 • Veilige en open sfeer
 • Iedereen erbij betrekken
 • Echt naar elkaar luisteren

Ervaringsgerichte heisessie

 • Werken met concrete praktijkcases
 • Eerst ervaren, dan verklaren
 • Diepgaande ervaringen vergeet je niet

Professioneel en bewezen praktijken

 • Resultaat- én mensgerichte aanpak
 • Werkvormen afkomstig van gerenommeerde instituten
 • > 20 jaar ervaring in heisessie begeleiding en business management

Wat opdrachtgevers zeggen?

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Johan is in staat om met zijn opstellingen met een groep die energie te mobiliseren waardoor knelpunten als vanzelf naar boven lijken te komen en de oplossing zich vervolgens als vanzelfsprekend aandient.  Het effect van zijn werk is verbluffend, ik heb bij sceptische managers en “hardnosed” specialisten het spreekwoordelijke kwartje zien vallen. Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open en laat mensen weer verbinding maken met de essentie en de innerlijke koers. Zijn werk als facilitator van het organisatietheater is een vast element binnen de strategische workshops die we inmiddels met diverse organisaties hebben gedaan. 

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken  achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

Meer weten wat heisessie begeleiding voor jou kan betekenen?

talking circle: echte luisteren wat er speelt

Heisessie begeleiding: niet zelf willen doen

Als leidinggevende valt het niet mee om zelf de heisessie te begeleiden. Van tevoren heb je een duidelijk doel voor ogen. Maar op de dag dwaal je steeds verder af. Vanwege de dynamiek in de groep. Ook de diversiteit aan percepties en meningen zorgt voor veel ruis. Dus dat jij geen stappen zet. Met als gevolg dat jij knopen doorhakt.

Of je houdt heel strak aan je plan. Waardoor er geen gevoel van samen ontstaat. Het is jouw plan. Er wordt beleefd met je meegepraat. Terwijl je juist samen wilt werken. Met als gevolg dat je geen gezamenlijk commitment hebt.

Kortom: kies voor externe begeleiding.

 

Eilandjes 'overbruggen'

Op heisessies waar veel gepraat wordt, blijkt vaak achteraf dat ieder zijn eigen betekenis aan de dag heeft gegeven. Kortom iedereen gaat de dag daarna weer verder zijn eigen plan. De oorzaak hiervan is dat mensen alleen dát horen wat past bij hun eigen wereldbeeld. Gezien vanaf hun eigen 'eiland'. Met als gevolg dat iedereen blijft doen wat hij goed acht voor zichzelf. Terwijl een heisessie er juist voor is bedoeld, om bruggen te bouwen. Zodat er samen één koers wordt gevaren.

Uit de waan van de dag

Om kort te gaan met een heisessie, stap je even uit de waan van de dag. Hiermee krijg je tijd voor belangrijke zaken. Dat wat echt nodig is. Onder andere wordt helder waar je mee moet stoppen. En wat echt opgepakt moet worden.  Tevens hak je belangrijke knopen door. Door meer focus en richting, bespaar je tijd en geld. Kortom: je maakt meer winst. Vaak al op korte termijn.

kwadranten bovenstromen en onderstromen in medewerker en organisatie

Ervaringsgericht, opstellingen en U-proces

Werken met onderstromen gaat via onder andere Theorie-U, organisatie opstellingen en ervaringsgerichte opdrachten. Daarom vraagt dit om een externe heisessie begeleiding. Omdat je eigen mensen onder invloed staan van onderstromen. En daarom nooit in staat zijn, dit proces te begeleiden.

Stel dat jouw heisessie geen noodzaak kent om naar onderstromen te kijken. In dat geval zal de aanpak voor deze dag vooral zakelijk en praktisch van aard zijn. Onder andere kun je denken aan: SWOT analyse, Porter's krachten analyse, strategische ankers bepalen, BCG matrix, scenarioplanning.

Toch leert de ervaring dat de meesten kiezen voor een werken met zowel onder- als bovenstromen.

 

Maar de onderstroom die niemand ziet

Bepaalt de richting op elk gebied

Stef Bos

Meer rendement vanuit resultaat-, systemisch- én grotere krachten in onderstromen

Tijdens de strategiedag(en) of de heisessie werk ik met de groep met drie lagen:

 1. Concrete laag.  De feiten zoals: visie, strategie, systemen, processen, doelen, rollen, taken, kaders en acties.
 2. Systemische lagen. Op welke manier belemmeren systemische krachten de gewenste strategie en ambities? Wat zijn mogelijke en wenselijke toekomstscenario's?
 3. Onzichtbare laag van onderstromen. Zoals weerstanden, maatschappelijke bewegingen, verborgen potentieel en impact vanuit de toekomst.

Natuurlijk staan deze lagen niet los van  elkaar. Omdat je diversiteit verbindt, ontstaat je meer focus vanuit teamkracht. Tevens krijgt de intrinsieke motivatie van het team aandacht. Daarmee worden de visie, missie, strategie en doelen beter en sneller gerealiseerd.

Those who know WHAT they do tend to work harder.
Those who know WHY tend to work smarter

(Simon Sinek)

Johan de Kleine
Procesbegeleider heisessie
Facilitator strategiedag(en)

Praktische informatie strategiedag(en) / heisessie begeleiding:

 1. Heb je interesse, neem dan contact op. Eerst hebben we telefonisch contact.
 2. Hierin ligt je je vraag toe. Wat is jouw bedoeling? Wie gaan er mee? Wanneer? Wat verwacht je van de proces begeleiding?
 3. Daarna kan ik soms al een offerte voor je maken.
 4. Vaak hebben we nog een gesprek bij jou op kantoor. Zodat we uitgebreider ingaan op de heisessie of strategiedag(en). Bovendien leren wij elkaar beter kennen. Ondertussen krijg ik ook een indruk van jouw organisatie.
 5. Samen komen we dan tot een globale opzet.
 6. Voor wat betreft locaties. Hiervoor kan ik je een aantal prachtige locaties in aanbevelen. Zowel in Nederland als back-to nature locaties in het buitenland.
 7. Hierna krijg je een offerte van mij.
 8. Zodra je akkoord gaat met de offerte, start de voorbereiding.

Strategy without tactics is the slowest route to victory.
Tactics without strategy is the noise before defeat

(Sun Tzu)

Contactformulier:
Vul hieronder je contact gegevens in. Je mag ook bellen naar 0615071562 of een whatsapp bericht versturen