Soms is het tijd om een dag of meerdere dagen met je team “de hei” op te gaan. Even los van kantoor, los van de waan van de dag, zodat alle tijd hebt om echt even samen te werken aan belangrijke onderwerpen.

Vaak zijn dit onderwerpen met een lange of middellange termijn karakter zoals een (herijkte) visie- en strategie of en nieuw jaarplan. Tegelijk kun je dan je teamsamenwerking onder te loep nemen. Werken aan meer onderling vertrouwen en veiligheid, heldere rollen .  Ontwikkelen van meer eigenaarschap, commitment en verantwoordelijkheid binnen het team. Meer teamspirit verkrijgen.

Maar ook speciale thema’s op strategisch en taktisch niveau vereisen dat je je als team je terugtrekt op de hei. Uitwerken van een verander-, transitie of transformatieplan. Verschuiven van je leidende principes, wat wil je zijn voor je klanten, etc.

Strategy without tactics is the slowest route to victory.
Tactics without strategy is the noise before defeat

(Sun Tzu)

‘Eilandjes’ overbruggen

Op het werk is vaak druk. De teamleden zijn vooral bezig met hun eigen afdeling of team. Wanneer je gezamenlijk vergadert, dan heb je weinig gezamenlijkheid. De agendapunten zijn of ingebracht door de teamleden zelf, waar de anderen niet zoveel interesse in hebben. En is er een gezamenlijk agendapunt, dan duurt het soms lang dat je het eens met elkaar wordt, omdat een ieder meer voor het belang van de eigen afdeling gaat dan het gemeenschappelijk belang voor ogen heeft.
Vaak ervaar je dat dit soort vergaderingen te lang duren en er geen echte besluiten worden genomen.
Mocht je dit herkennen dan is het heel goed om een of meerdere heidagen te organiseren, zodat de eilandjes binnen dit team overbrugt worden en er een gezamenlijke richting is. Dat een ieder dezelfde leidende principes hanteert richting stakeholders. En dat er een prioritering is gemaakt van doelen en speerpunten. Inclusief een tactische strategie hoe je deze samen succesvol realiseert.

Pyramide van Lenicioni: falende teams
Pyramide van Lenioni: succesvolle teams

Teamsamenwerking: teambuilding

Buiten kantoor leer je elkaar op een ander manier kennen. Wat de basis vormt voor groeiend onderling vertrouwen en teamsamenwerking. Samenwerken om doelen te halen. Elkaar feedback geven om steeds beter te worden.  De ander ondersteunen, helpen en aanmoedigen wanneer het even lastig is.  Elkaar waarderen wanneer het goed gaat.
Gecommitteerde teamsamenwerking zowel goede als in slechte tijden.

kwadranten bovenstromen en onderstromen in medewerker en organisatie

In het plaatje hierboven zie je dat je zowel te maken hebt met organisatievraagstukken op individueel/team niveau als op afdeling/organisatieniveau. Deze vraagstukken staan niet los van elkaar. Ze hangen met elkaar samen. Een probleem van een medewerker kan zijn oorzaak hebben op afdelingsniveau en vice-versa.

Op de verticale as heb je te maken met de bovenstromen en onderstromen. Bovenstromen zijn die zaken die je concreet en tastbaar zijn. Onderstromen zijn vaak ongrijpbaar. Dat is meer voelbaar of is onbewust aanwezig binnen een organisatie.

Over het algemeen richten de day-to-day activiteiten op kantoor zich meer op de concrete praktische zaken: onderwerpen in de bovenstroom. Toch heb je altijd te maken met onderstromen in je organisatie. Soms werken die mee en soms werken die langdurig hardnekkig tegen. Omdat onderstromen, zoals eerder gezegd, meer over gevoel gaan of zelf soms onbewust zijn, is het vaak lastig om hierop in te grijpen. Vaak is er ook geen tijd voor.

 

Maar de onderstroom die niemand ziet

Bepaalt de richting op elk gebied

Stef Bos

Heisessies zijn bij uitstek geschikt om ook de onderstromen mee te nemen. Organisatie opstellingen geven fantastisch inzicht in onderstromen die veroorzaken dat er te weinig voortgang wordt gemaakt. Of waardoor er steeds maar weer ‘gedoe’ is ergens binnen de organisatie. Ook krachtenveld opstellingen helpen je enorm om het krachtenveld van je stakeholders in kaart te brengen. Bijvoorbeeld om te strategische koerswijziging te testen of bij de introductie van een nieuw product of dienst.

Laat achter je, wat was
Laat gaan, wat moet
Laat zijn, wat is

Als leidinggevende valt het niet mee om zelf de heisessie te organiseren en te begeleiden.  Je kan er beter voor kiezen dat iemand vanuit je organisatie de sessie begeleidt. Zodat  jij ook te volle bij kan dragen aan de inhoud van deze dag(en). Bovendien zal een procesbegeleider de blinde vlekken en onbewuste patronen van je team en organisatie aan de orde stellen, indien ze relevant zijn voor je teamproces. Dat kan hij, omdat hij ze wel ziet en er voor hem geen taboe op ligt.

Those who know WHAT they do tend to work harder.
Those who know WHY tend to work smarter

(Simon Sinek)

Praktische informatie:

 • Samen werken aan een (hernieuwde) visie, missie, strategie. Of ander strategisch thema.
 • Samen bezig gaan met een tactisch organisatiethema zoals een nieuw beleids- of jaarplan.
 • Teambuilding. Rol- en teamafspraken maken.  Commitment verkrijgen.
 • Ontwikkelen van teamspirit. Werken aan vertrouwen en veiligheid binnen het team.
 • Tijd nemen aan slepende conflicten en ander teamgedoe, zodat je weer als één team staat.
 • Een retrospectieve heidag, een zelfevaluatie van het team. De tijd hebben om elkaar waardevolle feedback te geven. Samen bepalen hoe je als team nog beter kan functioneren.
 • Eén team, één verhaal omtrent: visie, missie (purpose) en strategie.
 • Heldere doelen, rolverdeling en teamafspraken omtrent tactische zaken zoals: jaar- en beleidsplan voor het komende jaar.
 • Gezamenlijke besluitvorming en  commitment  t.a.v. relevante strategische en tacitsche organisatie thema’s
 • Inzicht in de interactie tussen boven- en onderstromen van je organisatie of afdeling.
 • Inzicht in het samenspel van krachten van en tussen de stakeholders omtrent je toekomstplannen
 • 1 team -> 1 stem. Verbeterde samenwerking, heldere rolverdeling, gezamenlijk commitment en eigenaarschap
 • Verbeterde kwaliteit van besluitvorming, efficiëntere overlegvormen.
 • Flexibel, innovatief, mens- & klantgericht, eigenaarschap & resultaatverantwoordelijk.

Wat opdrachtgevers zeggen?

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken  achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken  achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open

Johan is in staat om met zijn opstellingen met een groep die energie te mobiliseren waardoor knelpunten als vanzelf naar boven lijken te komen en de oplossing zich vervolgens als vanzelfsprekend aandient.  Het effect van zijn werk is verbluffend, ik heb bij sceptische managers en “hardnosed” specialisten het spreekwoordelijke kwartje zien vallen. Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open en laat mensen weer verbinding maken met de essentie en de innerlijke koers. Zijn werk als facilitator van het organisatietheater is een vast element binnen de strategische workshops die we inmiddels met diverse organisaties hebben gedaan. 

in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Werken met Johan geeft altijd inzichten, die de echte reden aangeven wat … zich meestal onder water afspeelt

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Ons management geholpen op eigen kracht door de de forming- & stormingfase te komen

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

Johan de Kleine
Procesbegeleider heisessie
Facilitator strategiedag(en)

SONY DIGITAL CAMERA

Dit kan je van Johan verwachten:

Transparant en direct

 • Betrouwbaar en transparant
 • Veilige en open sfeer
 • Vanuit respect tonen van wat er nu echt speelt

Werken met onderstromen

 • Krachtenvelden verkennen
 • (onbewuste) spanningen wegnemen, potentieel benutten
 • Persoonlijke, systemische en evolutionaire onderstromen

Ervaringsgerichte sessies

 • De concrete praktijk als input
 • Eerst ervaren, dan verklaren
 • Krachtige ervaringen die je lang bijblijven

Professioneel en praktisch

 • Resultaat- én mensgerichte aanpak
 • > 20 jaar ervaring in heisessie begeleiding en business management
 • Combineren van praktische verander- en transformatie werkvormen

Praktische informatie strategiedag(en) / heisessie begeleiding:

 1. Heb je interesse, neem dan contact op. Eerst hebben we telefonisch contact.
 2. Hierin ligt je je vraag toe. Wat is jouw bedoeling? Wie gaan er mee? Wanneer? Wat verwacht je van de proces begeleiding?
 3. Daarna kan ik soms al een offerte voor je maken.
 4. Vaak hebben we nog een gesprek bij jou op kantoor. Zodat we uitgebreider ingaan op de heisessie of strategiedag(en). Bovendien leren wij elkaar beter kennen. Ondertussen krijg ik ook een indruk van jouw organisatie.
 5. Samen komen we dan tot een globale opzet.
 6. Voor wat betreft locaties. Hiervoor kan ik je een aantal prachtige locaties in aanbevelen. Zowel in Nederland als back-to nature locaties in het buitenland.
 7. Hierna krijg je een offerte van mij.
 8. Zodra je akkoord gaat met de offerte, start de voorbereiding.
talking circle: echte luisteren wat er speelt
Contactformulier strategiedagen / heisessie
Vul hieronder je contact gegevens in. Je mag ook bellen naar 0615071562