Heisessie: visie, strategie met actieplan

Een heisessie (met teambuilding) zorgt voor een flinke energy-boost. Wat leidt tot betere resultaten voor je organisatie én je team. Samen aan een visie en een missie werken. Waarna je die vertaalt in een strategie- of beleidsplan. Met een concreet actieplan, een jaarplan, voor het komende jaar.

Bovendien versterk je via teambuilding het onderling vertrouwen, synergie & commitment en teamspirit.

Zoek jij een procesbegeleider voor een heisessie, waar je werkt aan de visie, de strategie, het jaarplan en de bijbehoren actieplannen?

Teamsamenwerking: teambuilding

Buiten kantoor leer je elkaar op een ander manier kennen. Wat de basis vormt voor groeiend onderling vertrouwen en teamsamenwerking. Samenwerken om doelen te halen. Elkaar feedback geven om steeds beter te worden.  De ander ondersteunen, helpen en aanmoedigen wanneer het even lastig is.  Elkaar waarderen wanneer het goed gaat.
Gecommitteerde teamsamenwerking zowel goede als in slechte tijden.

Wil je een teamdag om met je team de onderlinge samenwerking (verder) te verbeteren?

Strategy without tactics is the slowest route to victory.
Tactics without strategy is the noise before defeat

(Sun Tzu)

‘Eilandjes’ overbruggen

Op het werk is vaak druk, waardoor er weinig tijd  is om goed naar elkaar te luisteren en te begrijpen. Oftewel een team van ‘eilandjes’. Met als gevolg. Veel vergaderen zonder vooruit te komen. En als er toch besluiten zijn genomen, dan worden die niet nagekomen. Afspraak is géén afspraak.  Kortom: een team van los zand.

Wil je ‘de hei op’ om weer één team te maken?

Pyramide van Lenicioni: falende teams
Pyramide van Lenioni: succesvolle teams

High performance teambuilding:  vanuit openheid & vertrouwen naar succesvolle teamresultaten

Teamvertrouwen ontstaat wanneer iedereen zich veilig voelt. En open kan zijn. Dan pas kun je met elkaar in gesprek gaan. Je voelt je vrij om je eigen visie in te brengen. Zodat je samen tot betere besluiten komt.
Fouten maken is oké, want anderen geven je tijdig feedback. Zodat je deze zelf kan corrigeren. Waardoor je uiteindelijk als team de beste resultaten realiseert.

Naast deze high performance teambuilding moet je ook weten hoe je helderheid over je visie en strategie creëert. Hoe je hierover effectief vergadert en communiceert.  En vooral ook hoe je dit allemaal borgt en continueert.

Wil je groeien naar een high performance team?

kwadranten bovenstromen en onderstromen in medewerker en organisatie

Meer rendement door onderstromen in je strategie mee te nemen

De ervaring leert dat je een heidag organiseert om vooral met thema’s in de bovenstroom (zie plaatje hierboven) aan de slag te gaan. Toch haal je het meeste rendement uit een teamdag wanneer je aandacht ook schenkt aan de onderstromen. Zorgen dat er een FIT is tussen je visie, strategie, processen & systemen en de onderstromen in en om je organisatie.

 

Maar de onderstroom die niemand ziet

Bepaalt de richting op elk gebied

Stef Bos

Risico’s van onderstromen op je strategie

Onderstromen hebben veel meer invloed op je visie, strategie en beleid, dan dat je zou willen. Wanneer je deze onderstromen niet meeneemt in je visie- en strategievorming, dan is de kans levensgroot, dat je tijdens de uitvoering van je strategie of beleid vastloopt of ongewenst resultaten boekt.

Welke onderstromen zijn er?

Er zijn vele onderstromen om rekening mee te houden. Onderstromen in het team, in de organisatie, tussen functie(lagen), rondom de organisatie vanuit stakeholders, tijdgeest en samenleving. Maar ook individuele onderstromen van alle direct betrokkenen (teamleiden, directie), hebben heel veel invloed op je visie, strategie en teamsamenwerking.

Waarbij zelfs gebeurtenissen uit het verre verleden of onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst ook al krachtige onderstromen veroorzaken.

Wil jij weten welke onderstromen enorme impact hebben op jouw visie, strategie en team?

Rationele brein
+
Emotionele brein
+
Instinctieve brein

De nutteloosheid van alleen maar praten over strategie

De grootste valkuil in werken met onderstromen is dat je er enkel over praat. Echter onderstromen worden veel eerder door het limbische en reptielen brein opgemerkt en verwerkt. Terwijl praten vooral in het rationele brein plaatsvindt. Visie, strategie en gedragsverandering krijg je dus nooit voor elkaar via een heisessie waar alleen maar met elkaar gepraat wordt. En van daaruit tot strategie en beleid te komen.

Hoofd, hart en buik

In goede heisessies moet je alle 3 hersendelen benutten. Naast de rationele intelligentie wordt dan ook met de emotionele(‘hart’) en instinctieve (‘buik’) intelligentie van het team gewerkt. Daarmee creëer je de FIT  tussen alle bovenstromen en onderstromen. Waardoor het effect van deze heisessie meer impact zal hebben en duurzamer zal zijn.

Wil je een heisessie waar niet alleen gepraat (‘hoofd’) wordt. Maar waar ook ‘hart’ en ‘buik’ meegenomen wordt bij je visie-, strategie en teamvorming?

Laat achter je, wat was
Laat gaan, wat moet
Laat zijn, wat is

De doe-het-zelver: goedkoop is duurkoop

Als leidinggevende valt het niet mee om zelf de heisessie te organiseren en te begeleiden. Hou er dan rekening mee, dat je tijdens de dag niet volledig mee kunt doen. Omdat je ook het proces moet bewaken. Je kan dan geen gelijkwaardig lid van het team meer zijn.

Je kan er ook voor kiezen dat iemand vanuit je organisatie de sessie begeleidt. Hou er dan rekening mee, dat je niet volledig vrij bent om alles te kunnen bespreken. Bovendien zal deze interne procesbegeleider de blinde vlekken en de valkuilen van jouw bedrijfs- en teamcultuur niet zien. Of ter sprake durven brengen.

Kies daarom voor externe begeleiding. Of overweeg een personal coach als sparringspartner.

Wil je zelf ook 100% meedoen met de inhoud van de sessie? Dus zoek je een externe procesbegeleider?

Those who know WHAT they do tend to work harder.
Those who know WHY tend to work smarter

(Simon Sinek)

Praktische informatie:

1 of meer van onderstaande punten zijn mogelijk:

 • Vaststellen je visie, missie, strategie-, beleids of jaarplan
 • Met het team even de hei op. Elkaar weer vinden, samenwerking en communicatie verbeteren, (weer) één team worden.
 • Samen de tijd nemen om te werken aan een thema. Bijvoorbeeld overname, sanering, nieuwe markten en/of diensten, eigenaarschap, innovatie, zelfsturing, reorganisatie, digitale transformatie, reorganisatie).
 • Tijd voor met de “benen op tafel”  om eens goede gesprekken te kunnen voeren.
 • Een retrospectieve heidag, omdat je samen steeds beter wil worden als een lerend team cq. organisatie.
 • Eén team, één verhaal omtrent: visie, missie (purpose), strategie- en jaarplan. Inclusief een korte termijn actieplan.
 • Inzicht in de krachten in en om de organisatie (of team).
 • Verbeterde communicatie en de samenwerking. Gezamenlijk commitment en intrinsieke motivatie.
 • Snellere en betere teambesluiten. En dus verbeterde overlegstructuren.
 • Overeenstemming in rolverdeling en posities van alle teamleden.
 • Flexibel, innovatief, mens- & klantgericht, eigenaarschap & resultaatverantwoordelijk.

Wat opdrachtgevers zeggen?

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken  achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken  achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Werken met Johan geeft altijd inzichten, die de echte reden aangeven wat … zich meestal onder water afspeelt

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open

Johan is in staat om met zijn opstellingen met een groep die energie te mobiliseren waardoor knelpunten als vanzelf naar boven lijken te komen en de oplossing zich vervolgens als vanzelfsprekend aandient.  Het effect van zijn werk is verbluffend, ik heb bij sceptische managers en “hardnosed” specialisten het spreekwoordelijke kwartje zien vallen. Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open en laat mensen weer verbinding maken met de essentie en de innerlijke koers. Zijn werk als facilitator van het organisatietheater is een vast element binnen de strategische workshops die we inmiddels met diverse organisaties hebben gedaan. 

Ons management geholpen op eigen kracht door de de forming- & stormingfase te komen

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

Johan de Kleine
Procesbegeleider heisessie
Facilitator strategiedag(en)

SONY DIGITAL CAMERA

Dit kan je van Johan verwachten:

Transparant en direct

 • Betrouwbaar en transparant
 • Veilige en open sfeer
 • Vanuit respect tonen van wat er nu echt speelt

Werken met onderstromen

 • Krachtenvelden verkennen
 • (onbewuste) spanningen wegnemen, potentieel benutten
 • Persoonlijke, systemische en evolutionaire onderstromen

Ervaringsgerichte sessies

 • De concrete praktijk als input
 • Eerst ervaren, dan verklaren
 • Krachtige ervaringen die je lang bijblijven

Professioneel en praktisch

 • Resultaat- én mensgerichte aanpak
 • > 20 jaar ervaring in heisessie begeleiding en business management
 • Combineren van praktische verander- en transformatie werkvormen

Praktische informatie strategiedag(en) / heisessie begeleiding:

 1. Heb je interesse, neem dan contact op. Eerst hebben we telefonisch contact.
 2. Hierin ligt je je vraag toe. Wat is jouw bedoeling? Wie gaan er mee? Wanneer? Wat verwacht je van de proces begeleiding?
 3. Daarna kan ik soms al een offerte voor je maken.
 4. Vaak hebben we nog een gesprek bij jou op kantoor. Zodat we uitgebreider ingaan op de heisessie of strategiedag(en). Bovendien leren wij elkaar beter kennen. Ondertussen krijg ik ook een indruk van jouw organisatie.
 5. Samen komen we dan tot een globale opzet.
 6. Voor wat betreft locaties. Hiervoor kan ik je een aantal prachtige locaties in aanbevelen. Zowel in Nederland als back-to nature locaties in het buitenland.
 7. Hierna krijg je een offerte van mij.
 8. Zodra je akkoord gaat met de offerte, start de voorbereiding.
talking circle: echte luisteren wat er speelt
Contactformulier strategiedagen / heisessie
Vul hieronder je contact gegevens in. Je mag ook bellen naar 0615071562