Organisatie coaching helpt bij onderstromen in je organisatie

3 lagen model van onderstromen

Stel je staat met je organisatie op de kade van Lauwersoog. Je ziet de vuurtoren van Schiermonnikoog. Samen spreek je af: “Daar gaan we naar toe”. Hierop stap je samen in de boot en begint met roeien. In eerste instantie lijk je op de vuurtoren af te koersen. Toch eindig je op Rottumerplaat. De onderstromen van het Wad hebben je meegenomen naar een andere plek.

Er is niet zo onveranderlijk als verandering. Dat geldt ook voor organisaties. Veranderdoelen en plannen zijn facetten van de bovenstroom. Belangen, cultuur, drijfveren, loyaliteiten en gevoelens horen bij de onderstroom. Omdat je als leiderschapsteam in dezelfde ‘boot’ zit, heb je onvoldoende zicht op de onderstromen onder de ‘roeiboot’.

Met hulp van organisatie coaching krijg je wel inzicht in deze onderstromen. En niet alleen dat, je gaat ook de complexiteit ervan ontrafelen, waardoor ze hanteerbaar worden. Je kunt ze afzwakken of zelfs laten verdwijnen. Door ze te integreren met bovenstromen en aan te laten sluiten op de onderstromen van je mensen, ontstaat er beweging.

Wanneer je ook gaat werken met de diepere onderstromen en met die van buiten je organisatie, dan kom je met je organisatie in ‘flow’. Alles lijkt natuurlijk te gaan en moeiteloos.

Wanneer en waarbij?

Veerkracht en wendbaarheid

Door onderstromen aan te sluiten op de bovenstromen groeit je veerkracht en wendbaarheid van je organisatie. Ontwikkel  passende strategieën en interventies voor organisatieontwikkeling

Professioneel eigenaarschap

Je wil meer eigenaarschap in alle lagen van de organisatie, omdat de snelheid en complexiteit van de wereld waar je organisatie in zit, te groot is geworden.

Toekomstgerichte organisatiecultuur

Ontwikkelen van een organisatiecultuur die je nieuwe visie, strategie en kernwaarden ondersteunt en versterkt. Vooral wanneer de toekomst van de context van je organisatie steeds onvoorspelbaarder wordt.

Transformatie processen

Je hebt behoefte aan een onafhankelijke coach waarmee je spart bij een transformatie traject. Iemand die je een realistische spiegel voorhoudt en die je vanuit diverse perspectieven naar jouw transformatie laat kijken.

Eerder klantvragen bij organisatie coaching:

benut de kracht van de onderstroom

Wat kun je verwachten bij organisatie coaching?

Nieuw potentieel en zingeving

Organisaties hebben vaak veel meer potentieel in zich. Dit zet je in je voor de toekomst zoals die op de organisatie afkomt. Zo nodig herijk je' the why' van je organisatie en je leidende principes. Je creëert meer draagvlak en eigenaarschap op alle lagen, wat leidt tot meer motivatie en duurzame zingeving.

transformatie begeleiding: tegen de stroom mee bewegen

Meer keuzevrijheid via onderstromen

Samen ga je relevante onderstromen onderzoeken. Onderstromen vanuit het gebeurtenissen uit het verleden, vanuit verwachtingen van stakeholders (bijv. klanten, financiers, sector) of vanuit markt-ontwikkelingen. Inzicht krijgen in de onderstromen en de impact hiervan op de strategie en organisatiecultuur. Hierdoor ontstaat er keuze in welke mate je organisatie door wilt laten leiden ontstaat er beweging.

 

De onderstroom die niemand ziet bepaalt de richting op elk gebied

Stef Bos

Dagelijkse sturing en leiderschap

Natuurlijk vind je het belangrijk dat de dagelijks zaken goed lopen en dat jaardoelen worden gehaald. Via ingerichte systemen & processen, rapportages en overleggen, stuur je hier op. Organisatie coaching leert je hoe je dagelijks onderstromen snel opmerkt. Ook krijg je vaardigheden aangereikt hoe je deze onderstromen meeneemt in je dagelijkse besturingsvormen en in je leiderschap.

personal coaching | leiderschap

Johan de Kleine

Organisatie coach

SONY DIGITAL CAMERA

Hoe klanten organisatie coaching hebben ervaren?

Heb je interesse in organisatie coaching?

  1. Neem contact op.
  2. Eerst hebben we telefonisch contact. Je legt uit wat je vraag is. Wat speelt er? Waar heb je behoefte aan? Wat wil je nog meer weten?
  3. Mogelijk spreken we af bij jou op kantoor, waar we uitgebreider met elkaar kennismaken. In dat gesprek gaan we nog wat dieper op de materie in en hoe organisatie coaching je kan helpen.
  4. Als er een goede match is, dan komen we tot een opdrachtomschrijving inclusief de financiële afspraken.
  5. Tot slot stellen we een contract op.