Organisatie coaching

3 lagen model van onderstromen

Organisatie coaching helpt management- of leiderschapsteams bij onderstromen in en om hun team, afdeling, organisatie, klanten en stakeholders.

 

De onderstroom die niemand ziet bepaalt de richting op elk gebied

Stef Bos

Stel je staat met je organisatie op de kade van Lauwersoog. Je ziet de vuurtoren van Schiermonnikoog. Samen spreek je af: “Daar gaan we naar toe”. Hierop stap je samen in de boot en begint met roeien. In eerste instantie lijk je op de vuurtoren af te koersen. Toch eindig je op Rottumerplaat. De onderstromen van het Wad hebben je meegenomen naar een andere plek.

Er is niet zo onveranderlijk als verandering. Dat geldt ook voor organisaties. Veranderdoelen en plannen zijn facetten van de bovenstroom. Belangen, cultuur, drijfveren, loyaliteiten en gevoelens horen bij de onderstroom. Omdat je als leiderschapsteam in dezelfde ‘boot’ zit, heb je onvoldoende zicht op de onderstromen onder de ‘roeiboot’.

Met hulp van organisatie coaching krijg je wel inzicht in deze onderstromen. En niet alleen dat, je gaat ook de complexiteit ervan ontrafelen, waardoor ze hanteerbaar worden. Je kunt ze afzwakken of zelfs laten verdwijnen. Door ze te integreren met bovenstromen en aan te laten sluiten op de onderstromen van je mensen, ontstaat er beweging.

Wanneer je ook gaat werken met de diepere onderstromen en met die van buiten je organisatie, dan kom je met je organisatie in ‘flow’. Alles lijkt natuurlijk te gaan en moeiteloos.

Waar kan organisatie coaching je bij helpen?

Waar wil je vanaf?

Het wil maar niet lukken

Projecten worden niet afgerond. Steeds worden nieuwe plannen gemaakt, omdat de vorige zijn gelukt.

Sluimerende conflicten

Binnen de organisatie spelen allerlei conflicten die niet worden uitgesproken. De organisatie raakt verdeeld. Het is ieder voor zich.

Oud zeer

Er zijn in het verleden dingen gebeurd, die nu nog steeds doorwerken in het dagelijks functioneren van de organisatie.

Tegenvallers en crisis

Klanten en medewerkers vertrekken. Financieel gezien gaat het steeds slechter. Als dit zo doorgaat, komt er een grote crisis aan.

Waar wil je naar toe?

Nieuwe richting

De organisatie is toe aan een nieuwe visie, missie en strategie, gezien ontwikkelingen in de samenleving, bij klanten, medewerkers en stakeholders.

Eigenaarschap

Je wil meer eigenaarschap bij je medewerkers. De organisatie is te complex en te dynamisch is om alleen maar het enkel bij het management te beleggen.

Organisatiecultuur van de toekomst

Groeien naar een organisatiecultuur die klaar is voor de toekomst zoals die op je afkomt. Een cultuur die  in ieder geval wendbaar en weerbaar is.

Agile & zelf-organiserend

Je wil vanuit andere organisatieprincipes je organisatie opnieuw inrichten (Bijvoorbeeld agile, lean, zelf-organiserend).

Eerder klantvragen bij organisatie coaching:

Wat kun je verwachten bij organisatie coaching?

Nieuw potentieel, afscheid nemen en zingeving

Organisaties hebben onbewust meer potentieel in zich. Tegelijk ga je onder ogen zien, wat in je organisatie zijn einddatum heeft bereikt. Zo nodig herijk je de echte bedoeling (' the why') van je organisatie en je leidende principes. Je stelt je open voor de toekomst zoals die op je afkomt zonder dat je daar direct al een plan tegenover staat. Hoe verbind je je met deze toekomst?

Inzicht in onderstromen leidt tot beweging

Samen ga je de onderstromen onderzoeken. Onderstromen waar je nog onbewust van bent. Onderstromen waarvan de bron in het verleden ligt of buiten je organisatie ligt. Ervaren van de krachten en de impact op zowel je dagelijkse gang van zaken als op (middel)lange termijn plannen. Zodra je hier inzicht in hebt,  de complexiteit ervan ontrafelt hebt, ontstaat er beweging.

Integreren van boven- en onderstroom

Je vindt het belangrijk dat de dagelijks zaken goed lopen en dat doelen worden gehaald. Via overleggen, systemen & processen en rapportages, heb je hier sturing op. Organisatie coaching helpt je hoe je planmatig omgaat met de boven- en onderstromen. Door deze met elkaar te integreren, merk je dat dit tot betere resultaten leidt zowel voor de korte als lange termijn.

Wat kan het je opleveren?

 • Je organisatiecultuur ondersteunt je visie, strategie en kernwaarden.
 • De verandering of transitie beweegt de goede kant op, doordat het gebruik maakt van de juiste onderstromen.
 • Klanten willen graag zaken met je doen. Medewerkers vinden het fijn om voor je te werken.
 • Je organisatie is een gezonde en zelf lerende organisatie. Zelf in staat om zowel weerbaar als wendbaar te blijven.
 • Je hebt een stevige positie in de markt, een financieel gezonde organisatie met gezond groeipotentieel.
 • Klaar voor de toekomst zoals die op je afkomt. Plannen pro-actief aanpassen, wanneer dit nodig is.

Organisatie coach: Johan de Kleine

SONY DIGITAL CAMERA

Hoe klanten organisatie coaching ervaren?

Heb je behoefte aan organisatie coaching?

 1. Neem contact op.
 2. Eerst hebben we telefonisch contact. Je legt uit wat je vraag is. Wat speelt er? Waar heb je behoefte aan? Wat wil je nog meer weten?
 3. Mogelijk spreken we af bij jou op kantoor, waar we uitgebreider met elkaar kennismaken. In dat gesprek gaan we nog wat dieper op de materie in en hoe organisatie coaching je kan helpen.
 4. Als er een goede match is, dan komen we tot een opdrachtomschrijving inclusief de financiële afspraken.
 5. Tot slot stellen we een contract op.

benut de kracht van de onderstroom