Organisatie coaching

verticale en horizontal teamsamenwerking

Organisatie coaching helpt management- of leiderschapsteams bij onderstromen in en om hun team, afdeling, organisatie, klanten en stakeholders.

 

De onderstroom die niemand ziet bepaalt de richting op elk gebied

Stef Bos

Stel je staat met je organisatie op de kade van Lauwersoog. Je ziet de vuurtoren van Schiermonnikoog. Samen spreek je af: “Daar gaan we naar toe”. Hierop stap je samen in de boot en begint met roeien. In eerste instantie lijk je op de vuurtoren af te koersen. Toch eindig je op Rottumerplaat. De onderstromen van het Wad hebben je meegenomen naar een andere plek.

Er is niet zo onveranderlijk als verandering. Dat geldt ook voor organisaties. Veranderdoelen en plannen zijn facetten van de bovenstroom. Belangen, cultuur, drijfveren, loyaliteiten en gevoelens horen bij de onderstroom. Omdat je als leiderschapsteam in dezelfde ‘boot’ zit, heb je onvoldoende zicht op de onderstromen onder de ‘roeiboot’.

Met hulp van organisatie coaching krijg je wel inzicht in deze onderstromen. En niet alleen dat, je gaat ook de complexiteit ervan ontrafelen, waardoor ze hanteerbaar worden. Je kunt ze afzwakken of zelfs laten verdwijnen. Door ze te integreren met bovenstromen en aan te laten sluiten op de onderstromen van je mensen, ontstaat er beweging.

Wanneer je ook gaat werken met de diepere onderstromen en met die van buiten je organisatie, dan kom je met je organisatie in ‘flow’. Alles lijkt natuurlijk te gaan en moeiteloos.

Waar kan organisatie coaching je bij helpen?

Nieuwe visie, missie of strategie

Je team en organisatie coachen in een hernieuwde visie, missie en strategie. omdat de situatie is veranderd in de organisatie, in de samenleving of bij stakeholders (klanten, sector, financiers).

Eigenaarschap en wendbaarheid

Je wil leren hoe je meer eigenaarschap ontwikkelt in alle lagen van de organisatie. Omdat de complexiteit in en om je organisatie te groot is geworden. Meer wendbaarheid lukt alleen met meer meer eigenaarschap bij iedereen.

Toekomstgerichte organisatiecultuur

Groeien naar een organisatiecultuur die klaar is voor de toekomst zoals die op je afkomt. Omdat de toekomst steeds onvoorspelbaarder wordt, heb je een cultuur nodig die daar mee om kan gaan. De huidige cultuur werkt niet meer.

Veranderen en/of transformeren

Je hebt behoefte aan iemand die je een spiegel voorhoudt, omdat de verandering eerder een transformatie is. Iemand met wie je vrij kan sparren. Die jou met respect de harde waarheid toont. Een coach die je helpt de organisatie te coachen bij een verandering of transformatie.

3 lagen model van onderstromen

Eerder klantvragen bij organisatie coaching:

Wat kun je verwachten bij organisatie coaching?

Nieuw potentieel en zingeving

Organisaties hebben vaak veel meer potentieel in zich. Dit zet je in je voor de toekomst zoals die op de organisatie afkomt. Zo nodig herijk je' the why' van je organisatie en je leidende principes. Je creëert meer draagvlak en eigenaarschap op alle lagen, wat leidt tot meer motivatie en duurzame zingeving.

Meer keuzevrijheid via onderstromen

Samen ga je relevante onderstromen onderzoeken. Onderstromen vanuit het gebeurtenissen uit het verleden, vanuit verwachtingen van stakeholders (bijv. klanten, financiers, sector) of vanuit markt-ontwikkelingen. Inzicht krijgen in de onderstromen en de impact hiervan op de strategie en organisatiecultuur. Hierdoor ontstaat er keuze in welke mate je organisatie door wilt laten leiden ontstaat er beweging.

Dagelijkse sturing en leiderschap

Natuurlijk vind je het belangrijk dat de dagelijks zaken goed lopen en dat jaardoelen worden gehaald. Via ingerichte systemen & processen, rapportages en overleggen, stuur je hier op. Organisatie coaching leert je hoe je dagelijks onderstromen snel opmerkt. Ook krijg je vaardigheden aangereikt hoe je deze onderstromen meeneemt in je dagelijkse besturingsvormen en in je leiderschap.

benut de kracht van de onderstroom

Wat kan het je opleveren?

 • Je organisatiecultuur ondersteunt je visie, strategie en kernwaarden. Meer eigenaarschap en commitment op alle lagen, wat zorgt een hoog wendbare organisatie.
 • De verandering of transitie komt weer in beweging of beweegt in de juiste richting, passend bij je visie en leidende principes.
 • Klanten willen graag zaken met je doen. Medewerkers vinden het fijn om voor je te werken. Omdat de organisatie congruent handelt vanuit de kernwaarden.
 • Je organisatie is een (financieel) gezonde en zelf lerende organisatie. Het is in staat om weerbaar en wendbaar te blijven, ook in mindere tijden.
 • Je hebt een stevige positie in de markt, een financieel gezonde organisatie met gezond groeipotentieel.
 • Klaar voor de (onbekende) toekomst. Plannen pro-actief aanpassen, indien nodig. Trouw blijven aan je visie en wat je wilt betekenen voor klanten.

Organisatie coach: Johan de Kleine

SONY DIGITAL CAMERA

Hoe klanten organisatie coaching ervaren?

Heb je behoefte aan organisatie coaching?

 1. Neem contact op.
 2. Eerst hebben we telefonisch contact. Je legt uit wat je vraag is. Wat speelt er? Waar heb je behoefte aan? Wat wil je nog meer weten?
 3. Mogelijk spreken we af bij jou op kantoor, waar we uitgebreider met elkaar kennismaken. In dat gesprek gaan we nog wat dieper op de materie in en hoe organisatie coaching je kan helpen.
 4. Als er een goede match is, dan komen we tot een opdrachtomschrijving inclusief de financiële afspraken.
 5. Tot slot stellen we een contract op.