Roerige tijden: wat vraagt jouw aandacht?

Met de kracht van de onderstroomJe wilt het beste voor jouw organisatie, afdeling en mensen. Je bent dagelijks bezig op allerlei werkvelden, veelal operationeel. Je hebt te maken met de waan van de dag, omdat er heel veel speelt. Er zijn allerlei systemen, krachten, principes, deadlines, verwachtingen waar je in meer of mindere mate rekening mee hebt te houden. Of waar je veel invloed op wilt uitoefenen. Wellicht heb je het gevoel dat je organisatie wordt meegenomen op de stroom van een wilde rivier. Als team krijg je energie als hard werkt om in deze roerige tijd binnen boord en op koers blijft. Maar is dit ook echt wat goed is voor de organisatie? Zitten de klanten hier op te wachten? Als je zo door gaat, wat betekent dat voor de toekomst van je organisatie? Wat vraagt jouw aandacht?

een goede manager slaat soms zijn medewerkersLastige complexe vraagstukken

Jouw team loopt dagelijks tegen situaties aan die lastig zijn of zelfs onoplosbaar lijken te zijn, vooral wanneer de druk en de hectiek op de werkvloer of bij de klanten hoog zijn. Lang niet altijd weten ze deze problemen passend op te lossen, omdat we onder druk van nature de reactie hebben om bekende oplossingen uit het verleden toe te passen op het heden. Als dat niet werkt, wordt de stress alleen maar groter. Deze cirkel kun je doorbreken.

Ontevredenheid bij klanten

Door druk bezig te zijn met van alles, heb je het gevoel dat je door hard werken er wel zult komen. Maar als je even stil staat en kijkt wat er werkelijk gebeurt…..

 • De verhouding inkomsten (budgetten) en uitgaven (uren en overige kosten) staan onder druk.
 • Klanten zijn chronisch niet tevreden. Zij verwachten echte toegevoegde waarde van jouw organisatie. Zij overwegen wellicht al andere alternatieven, andere leveranciers, andere oplossingen. Ze willen dat je goedkoper gaat leveren.
 • Je maakt steeds minder het verschil bij je klanten. Je kan nog een tijdje voortborduren op goodwill, maar deze klanten gaan steeds meer op zich heen kijken. De financiële cijfers kleuren steeds meer rood.
 • De druk binnen de organisatie neemt toe. Meer en meer zullen medewerkers terugvallen op overlevingspatronen als: “terugtrekken in eigen vakgebied”, “minder betrokkenheid tonen”, “het management een gebrek aan visie verwijten”, etc.

Herken je dit? Organisatieopstellingen helpt je deze patronen om te buigen! 

Organisatieopstellingen

No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.(Einstein)
Organisatieopstellingen biedt je de mogelijkheid om diepgaand inzicht te krijgen en duurzaam te leren  van actuele lastige werksituaties of hardnekkige organisatievraagstukken. Je krijgt§ inzicht in waarom iets gebeurt, waar oplossingsruimtes zitten en hoe je dat een andere verandering in gang kunt zetten.  Afhankelijk van de aard van het vraagstuk en de door jou gewenste laag van diepgang voor het vinden van de oplossing, wordt gekozen voor een opstellingsvorm afkomstig uit:

 • de klassieke organisatieopstellingen van Bert Hellinger;
 • de systemische management opstellingen van Georg Senoner;
 • het psychodrama voor organisatie en teams van Lex Mulder/Moreno;
 • de structuuropstellingen van Matthias Varga von Kibéd;
 • de opstellingen van verlangens van Franz Ruppert;
 • het participatief-, beelden en forumtheater van Augusto Boal;
 • het social presencing theater van Arwana Hayashi.

interactieve intervisie opstellingIn plaats van enkel inzicht en een rationeel stappenplan, krijg je hiermee diepgaand en ervaringsgericht inzicht in wat er speelt in zowel de boven- en onderstromen. Deze gezamenlijke beleefde inzicht in combinatie met de getoonde oplossingsruimte en -richting zorgt er voor dat de deelnemers gecommiteerd samen gaan werken aan een duurzame oplossing voor de toekomst.

Wat levert organisatieopstellingen jou op?

Na afloop van de opstellingenworkshop zullen de deelnemers:

 • een diepgaand en ervaringsgericht inzicht hebben gekregen in het vraagstuk
 • de geboden oplossingsrichting en -aanpak direct en (on)bewust in de praktijk gaan brengen.
 • meer onderlinge samenwerking krijgen. Ze begrijpen elkaar beter, dragen samen verantwoordelijkheid en steunen elkaar meer.
 • meer zingeving en betekenis vinden in hun werk.
 • meer vertrouwen, daadkracht en plezier hebben.
 • meer waardering krijgen van klanten en andere stakeholders. Jouw organisatie levert meer toegevoegde waarde levert en is van meer betekenis.
Het enige blijvende concurrentie voordeel is het vermogen sneller te leren dan de concurrentie. (Arie de Geus)

Met plezier aan het werk Wil je meer weten, bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking!