Organisatiecoaching: wanneer je plan A wilt én (toch weer) B gebeurt!
“Hoe gaan we dan onze cultuur veranderen?”

Jouw organisatie reageert te langzaam op externe en/of interne veranderingen. Organisatiecoaching: zichtbaar maken waar niet gezien mag wordenMet je managementteam heb je een organisatieverandering gepland of al in gang gezet. Je bent ontevreden over de tussentijdse resultaten. De mensen in je je organisatie zeggen dat ze de organisatieverandering steunen. Alleen in de dagelijkse praktijk gedragen ze zich anders. Je vraagt je soms af, moet ik het helemaal alleen dan gaan doen? Dit betekent dat het probleem zich in de onderstroom bevindt. In de organisatiewereld heet dit cultuurverandering.

Is cultuur te veranderen?

Nee, niet via een veranderaanpak dat gaat over een nieuwe organisatiestructuur, andere processen, ketensamenwerking en nieuwe functieprofielen en teams etc. De organisatiecultuur zit in de onderstroom. De wijze van interveniëren vereist andere vaardigheden. Zonder hulp van buitenaf, is de kans op mislukken groot, omdat iedereen in de organisatie zelf ook onderdeel van deze cultuur, waar ze vaak niet of te laat bewust van zijn. Laat je daarom begeleiden door een organisatiecoach die de kunst van de cultuurverandering verstaat

Hoe gezond is jouw organisatie?

ijsberg onderstroomJouw organisatie kun je beschouwen als een levend systeem met zowel concrete kenmerken, structuren en systemen als niet-tastbare culturen, externe invloeden en relaties.

Als jouw organisatie langzaam chronisch ziek begint te worden, dan zie je dat terug in:dalende verkoopcijfers

 • lagere kwaliteit van producten;
 • toenemende ontevredenheid bij klanten;
 • verminderde wendbaarheid en veerkracht;
 • verslechtering in leverbetrouwbaarheid;
 • toenamen van overleggen, besluitvorming die langer gaat duren
 • lagere productiviteitscijfers etc.

Dit wordt veroorzaakt door een grote onbalans van het levende systeem in jouw organisatie. Bovenstromen en onderstromen zijn elkaar kwijt geraakt. Krachten in de onderstromen werken elkaar tegen, waardoor de concrete resultaten in de bovenstroom verslechteren. Kortom de organisatie heeft koorts en moet onderzocht worden door een specialist die nagaat wat het echte probleem in de onderstroom is van bovengenoemde symptomen.

 

Heb je het gevoel dat dit op jouw organisatieverandering van toepassing is, voeg dan tijdelijk een organisatiecoach toe aan je team.

De organisatiecoach beschouwt jouw organisatie als een levende organisatie.

De organisatie zit als het ware op de coachbank. Organisatiecoaching kijkt naar de organisatie (met alle afdelingen) als:

 • geheel en als verschillende delen die met elkaar samenwerken;
 • levend organisme dat continue beweegt, verandert en dat intrinsieke verbondenheid;
 • deel van een grotere geheel, waarmee het interacteert om van toegevoegde waarde te zijn.

Een organisatiecoach helpt het team vanuit dit perspectief naar de organisatieverandering te kijken. Het helpt ook het team naar zichzelf te kijken, vaak vormt het, zonder dat ze er bewust van zijn, onderdeel van de kernoorzaak. Hiervan is voordeel het is, dat ze vanuit dit team dan ook de organisatie weer gezond kunnen maken. Alleen in de praktijk blijkt dit best lastig te zijn. Zonder begeleiding vallen teams vaak weer terug in oude patronen, waardoor de hele organisatie ziek blijft of mogelijk nog zieker wordt.

Tijdens een vergadering zegt iedereen : “Dit moeten we echt gaan doen.” Even later is het tijd. Men staat op en gaat verder met zijn werk alsof er niks is gebeurd.

Problemen in de bovenstroom, zijn oplossingen vanuit de onderstroom

Iedereen binnen een organisatie, dus ook het managementteam is onderdeel van het levend systeem. Problemen in de bovenstroom, zijn gemakkelijk te onderkennen en zijn ook goed op te lossen. Het wordt anders wanneer een probleem in de bovenstroom niet het probleem is, maar een symptoom is voor een probleem in de onderstroom. Dan biedt een maatregel in de bovenstroom geen oplossing, mogelijk kom je zelfs van de regen in de drup. Het is de kunst om snel te bepalen of een probleem in de bovenstroom verwijst naar de onderstroom. Wanneer iets gezegd wordt in de trend van ” dit is een cultuurprobleem”, dan weet je bijna zeker dat je in de onderstroom moet interveniëren. Daarvoor heb je hulp van buitenaf nodig. Een organisatie coach is dan de geschikte hulp van buitenaf. Hij laat je vanuit zijn positie naar de organisatie kijken. Vanuit dat standpunt wordt je verrijkt met een verdiepende of verrassende inzichten, waardoor je leert om op de juiste manier te intevenieren in de onderstroom, zodat de cultuurverandering daadwerkelijk plaats vindt. Jouw krijgt weer een krachtige gezonde organisatie die van grote toegevoegde waarde is voor zijn omgeving (samenleving, klanten, medewerkers etc.)

Wat levert organisatiecoaching op?

vliegen naar de toekomst

 • Je komt weer in je kracht te staan, zowel jijzelf als je team
 • Er is een gezonde balans tussen de waan van de dag, de operatie, en  de strategische en taktische werkzaamheden
 • De organisatie wordt wendbaarder en veerkrachtiger.
 • Jouw organisatie krijgt een steviger positie.
 • Klanttevredenheid groeit.
 • Medewerkers vinden het leuker om voor deze organisatie te werken. Ze hebben meer het gevoel dat ze waardevol bezig zijn en zijn trotser om voor deze organisatie te werken

Heb je interesse in organisatiecoaching?

Vul dit formulier in, dan nemen we snel contact met je op. Wil je liever bellen: 0615071562