Organisatiecoaching

Voorbereid zijn op de aanstormende toekomst

Wanneer organisatiecoaching?

Herken je een van bovenstaande thema's in jouw organisatie? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Impact van onderstromen op een levend systeem

Wat kun je verwachten bij organisatiecoaching?

Onderstromen zijn vaak zo sterk, dat ze nooit mag negeren. Je moet er wat mee

Je wil een bepaalde richting op met je organisatie. Organisatie­coaching helpt je om onderstromen hierin mee te nemen. Onderstromen, waar jij niet bewust van bent. Onderstromen zijn vaak zo krachtig, dat je daar haast niet tegenin kan gaan. En waarom zou je dat doen, wanneer het met minder tijd en geld ook anders kan.

Aangezien onderstromen veel impact hebben op het welzijn en de groei van je organisatie, is het relevant dat je ze integreert in je strategie en bedrijfsvoering. Ze brengen je organisatie in een stroomversnelling. Of ze houden het tegen, waardoor iedereen te hard moet werken.
Via organisatiecoaching krijg je zicht op de onderstromen bij je klanten, financiers, medewerkers etc. Je krijgt inzicht in hoe ze je organisatie beperken of juist versterken.

Met dit inzicht kun je in de bovenstromen concrete maatregelen nemen, bijvoorbeeld in je leiderschap, systemen en processen, zodat de onderstromen gaat benutten om je missie en strategie te verwezenlijken via een passende organisatiecultuur. Ook kun je risico’s en bedreigingen van je organisatie(onderstromen) afzwakken via passende concrete maatregelen.

Spreekt dit je aan en wil je hier meer over weten?

Eerdere klantvragen bij organisatiecoaching:

Klantgerichtheid, leverbetrouwbaarheid en wendbaarheid

We starten met een nieuwe organisatie, een fusie waarbij meerdere partijen een deel van hun

Klantgerichte cultuur

We starten binnenkort met een nieuwe organisatie, waarvan de mensen uit bestaande organisaties komen. Hoe

Muurtjes tussen management en agile teams

Er zit een ‘muur’ tussen het management en de Agile-teams. Hoe zorg ik ervoor dat

Ketengericht werken

Ons besturingsmodel gaat veranderen, we gaan meer ketengericht werken. Kun je mij helpen inzicht te

Eigenaarschap en agile werken in multi-disciplinaire teams

We willen beter aansluiten om de toekomstige ontwikkelingen in de zorg: ‘Digitalisering van de zorg’,

Krachtenveld bij de Waddenzee (Natura 2000)

We willen meer inzicht en sturing op de onderstromen. Onder andere door te kijken naar

Tegenstromen bij innovatie

Voor de continuïteit van onze organisatie moeten we nu innoveren. We lopen alleen steeds vast

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap bij onze mensen. Bovendien moet de interne

Eigen verantwoordelijkheid

We willen eens kijken wat ons weerhoudt in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en ‘zelf

Team dat niet aan te sturen is

We hebben een beheerteam dat niet aan te sturen is en volledig hun eigen gang

Gebrek aan eigenaarschap

Onze mensen nemen geen ‘eigenaarschap’. Dit is een groot risico voor ons. Kun je ons

Een nieuwe agile organisatiecultuur

Onze klanten vragen om een meer wendbare houding van ons. Dit zit niet in onze

Nieuwe teamcultuur

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. Teams zijn anders samengesteld. We moeten met minder mensen hetzelfde

Lastige afdeling

Ik heb te maken met een afdeling waar veel lastige mensen zitten. Hoe ga ik

Veenbranden na fusie

We zijn als kleine organisatie samengevoegd vanuit diverse andere organisaties. Onderhuids spelen er allerlei veenbranden

organisatie inrichtingsprincipes van een wendbare organisatie

In ons ziekenhuis zijn we bezig met de nieuwe koers waarin we in fase 1

Centraal versus decentraal

Als centrale organisatieonderdeel van een groot ziekenhuis lukt het maar niet om samen te werken

Veranderende rol van de overheid

Onze rol als provincie verandert. Er wordt van ons verwacht dat we op een andere

Laten landen van nieuwe strategie

Er is een nieuwe visie en strategie geformuleerd door het MT. Kun je helpen om

Hoe het tij keren?

In de transitie naar de nieuwe organisatie, is er een nieuw krachtenveld ontstaan, waardoor ons

Stoppen van een bedrijf

Ik ben eigenaar van een familiebedrijf en onze organisatie zit in zwaar weer. Ik zoek

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben

Meer effectiviteit vanuit organisatiecultuur

In ons jaarplan staat dat we ook aandacht moeten besteden aan cultuur, want deze is

Deadlines worden niet gehaald

We zitten midden in een groot ICT-programma. We hebben een teamcultuur waarbij de performance van

Fusie van organisatieonderdelen

We zijn als ICT-organisatie onlangs samengevoegd vanuit verschillende andere organisaties, met als oorspronkelijke drijfveer, “samen

Agile en leiderschap

Bij de transitie naar een agile organisatie, heeft het management te veel controle en sturing.

Krachtenveld binnen het onderwijs

De onderwijswereld zit een groot krachtenveld tussen diverse partijen: kinderen, ouders, leraren, schoolleiders en bestuur,

Mijn grondhouding van werken is down-to-earth, agile, waardegedreven en realistisch. Betrokken, direct en ervaringsgericht is typerend aan mijn stijl van werken.

Onderstromen boeien mij. Ze bepalen het welzijn en de groei van een organisatie. Ik breng het zakelijke en het menselijke van een organisatie in een gezonde balans.

Contact opnemen