Organisatiecoaching

Is je organisatie klaar voor de aanstormende toekomst?

Waarvoor kun je een organisatiecoach inschakelen?

Herken je dit in jouw organisatie?

Impact van onderstromen op een levend systeem

Wat kun je verwachten bij organisatiecoaching?

Onderstromen zijn vaak zo sterk, dat ze nooit mag negeren. Je moet er wat mee

Je wil een bepaalde richting op met je organisatie. Organisatie­coaching helpt je om onderstromen hierin mee te nemen. Onderstromen, waar jij niet bewust van bent. Onderstromen zijn vaak zo krachtig, dat je daar haast niet tegenin kan gaan. En waarom zou je dat doen, wanneer het met minder tijd en geld ook anders kan.

Aangezien onderstromen veel impact hebben op het welzijn en de groei van je organisatie, is het relevant dat je ze integreert in je strategie en bedrijfsvoering. Ze brengen je organisatie in een stroomversnelling. Of ze houden het tegen, waardoor iedereen te hard moet werken.
Via organisatiecoaching krijg je zicht op de onderstromen bij je klanten, financiers, medewerkers etc. Je krijgt inzicht in hoe ze je organisatie beperken of juist versterken.

Met dit inzicht kun je in de bovenstromen concrete maatregelen nemen, bijvoorbeeld in je leiderschap, systemen en processen, zodat de onderstromen gaat benutten om je missie en strategie te verwezenlijken via een passende organisatiecultuur. Ook kun je risico’s en bedreigingen van je organisatie(onderstromen) afzwakken via passende concrete maatregelen.

Spreekt dit je aan en wil je hier meer over weten?

Eerdere klantvragen bij organisatiecoaching:

Agile en leiderschap

Bij de transitie naar een agile organisatie, heeft het management te veel controle en sturing.

Krachtenveld bij de Waddenzee (Natura 2000)

We willen meer inzicht en sturing op de onderstromen. Onder andere door te kijken naar

Fusie van organisatieonderdelen

We zijn als ICT-organisatie onlangs samengevoegd vanuit verschillende andere organisaties, met als oorspronkelijke drijfveer, “samen

Klantgerichte cultuur

We starten binnenkort met een nieuwe organisatie, waarvan de mensen uit bestaande organisaties komen. Hoe

organisatie inrichtingsprincipes van een wendbare organisatie

In ons ziekenhuis zijn we bezig met de nieuwe koers waarin we in fase 1

Tegenstromen bij innovatie

Voor de continuïteit van onze organisatie moeten we nu innoveren. We lopen alleen steeds vast

Team dat niet aan te sturen is

We hebben een beheerteam dat niet aan te sturen is en volledig hun eigen gang

Meer effectiviteit vanuit organisatiecultuur

In ons jaarplan staat dat we ook aandacht moeten besteden aan cultuur, want deze is

Muurtjes tussen management en agile teams

Er zit een ‘muur’ tussen het management en de Agile-teams. Hoe zorg ik ervoor dat

Hoe het tij keren?

In de transitie naar de nieuwe organisatie, is er een nieuw krachtenveld ontstaan, waardoor ons

Laten landen van nieuwe strategie

Er is een nieuwe visie en strategie geformuleerd door het MT. Kun je helpen om

Veranderende rol van de overheid

Onze rol als provincie verandert. Er wordt van ons verwacht dat we op een andere

Krachtenveld binnen het onderwijs

De onderwijswereld zit een groot krachtenveld tussen diverse partijen: kinderen, ouders, leraren, schoolleiders en bestuur,

Centraal versus decentraal

Als centrale organisatieonderdeel van een groot ziekenhuis lukt het maar niet om samen te werken

Gebrek aan eigenaarschap

Onze mensen nemen geen ‘eigenaarschap’. Dit is een groot risico voor ons. Kun je ons

Deadlines worden niet gehaald

We zitten midden in een groot ICT-programma. We hebben een teamcultuur waarbij de performance van

Stoppen van een bedrijf

Ik ben eigenaar van een familiebedrijf en onze organisatie zit in zwaar weer. Ik zoek

Lastige afdeling

Ik heb te maken met een afdeling waar veel lastige mensen zitten. Hoe ga ik

Een nieuwe agile organisatiecultuur

Onze klanten vragen om een meer wendbare houding van ons. Dit zit niet in onze

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap bij onze mensen. Bovendien moet de interne

Klantgerichtheid, leverbetrouwbaarheid en wendbaarheid

We starten met een nieuwe organisatie, een fusie waarbij meerdere partijen een deel van hun

Eigenaarschap en agile werken in multi-disciplinaire teams

We willen beter aansluiten om de toekomstige ontwikkelingen in de zorg: ‘Digitalisering van de zorg’,

Eigen verantwoordelijkheid

We willen eens kijken wat ons weerhoudt in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en ‘zelf

Veenbranden na fusie

We zijn als kleine organisatie samengevoegd vanuit diverse andere organisaties. Onderhuids spelen er allerlei veenbranden

Nieuwe teamcultuur

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. Teams zijn anders samengesteld. We moeten met minder mensen hetzelfde

Ketengericht werken

Ons besturingsmodel gaat veranderen, we gaan meer ketengericht werken. Kun je mij helpen inzicht te

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben

Mijn grondhouding van werken is betrokken, direct, praktisch en ervaringsgericht. Uiteindelijk gaat het mij om de organisatie een betekenisvol toekomstperspectief te geven mét concrete werkbare stappen hoe je daar als organisatie komt.

Bij een organisatiecoachvraag richt ik mij in eerste instantie op de onderstromen. Deze onderstromen zijn namelijk zo krachtig dat de meeste veranderplannen hierom vaak geen kans van slagen hebben. Pas wanneer je hier zicht op hebt, komt de organisatie in beweging. En kun je realistische en haalbare veranderplannen uitvoeren. Als organisatiecoach begeleid ik je hierbij graag.

Reviews :

Bel of stuur een e-mail