Effectieve teams: 1+1 > 3

Effectieve teams dragen optimaal bij aan de organisatiemissie. Hiervoor combineren zij individuele talenten, expertise en passie van alle teamleden. In open teamsfeer moedigen ze elkaar passievol aan om samen de teamdoelen te bereiken. Teamcoaching helpt deze teams zowel bij aanvang als onderweg. Omdat ze zichzelf continu willen blijven verbeteren.

Zelf-/samensturende teams zijn teams waarin 1 + 1 minstens 3 is

Great things in organisations
are never done by one person;
they’re done by a team of people

Steve Jobs

Teamcoaching, wanneer relevant?

1 of meer van onderstaande punten zijn mogelijk:

 • Net begonnen als (een nieuw) team.
 • Teamleden zitten op eigen ‘eilandjes’. Er zijn subgroepjes.
 • Visie & missie van het team sluit nog niet aan op de visie en missie van de organisatie.
 • Al enige tijd spelen er conflicten, ‘veenbranden’ of ontwijkend gedrag in het team.
 • Besluiten worden niet genomen. Of worden niet nagekomen.
 • Teamleden vinden dat onderlinge communicatie en elkaar aanspreken beter kan.
 • Binnen de teams gaat het oké. Maar er zitten “muurtjes” tussen de teams.
 • Er zit een wig tussen het management en de teams.
 • Er mist leiderschap.
 • Het team heeft de afgelopen tijd tegenslag gehad of  heeft nog last van ‘oud zeer’.
 • Behoefte aan een team-APK. Een teamcoach die ons helpt bij zelfreflectie.

Teamcoaching, wat levert het op?

 • Gegroeid in teamvolwassenheid en in een zelf- & samensturend team.
 • Onderling vertrouwen is verbeterd. Meer respect voor elkaar en goede teamsfeer.
 • Meer eigenaarschap, teamverantwoordelijkheid en gezamenlijk commitment in het team.
 • Teamvisie, -doelen, -taken, verantwoordelijkheden zijn eenduidig en helder.
 • Ontwikkeling van zowel een waarderings- als ook een aanspreekcultuur.
 • Betere communicatieve en samenwerkings-skills. Conflicten worden snel opgelost.
 • Kwaliteit van teambesluiten is verbeterd. Vooral bij complexe vraagstukken.
 • Autonomie en besluitvorming daar neerleggen waar de meeste know-how zit en waar de grootste impact gevoeld wordt.
 • Talenten en diversiteit binnen het team worden benutten. Meer onderling hulpvragen en delegeren.
 • Samenwerking tussen teams is verbeterd.  Ook de verticale samenwerking tussen management & werkvloer.
 • Functionelere overlegstructuren.
 • Team dat veel zelfvertrouwen uitstraalt en tevens wendbaar en flexibel reageert op de veranderingen.
 • Werkplezier, passie en teamspirit.
 • Teamsfeer van continu leren. Als team steeds beter willen worden.

Dit kan je verwachten:

Transparant en direct

 • Betrouwbaar en transparant
 • Authentieke betrokkenheid
 • Vanuit respect tonen van wat er nu echt speelt

Werken met onderstromen

 • Onderstromen in en om teams
 • Spanningen boven water halen en potentieel meer benutten
 • Persoonlijke, team en evolutionaire onderstromen

Ervaringsgerichte coaching

 • De concrete praktijk als input
 • Eerst ervaren, dan verklaren
 • Krachtige ervaringen die je lang bijblijven

Professioneel en praktisch

 • Resultaat- én mensgerichte coaching
 • > 10 jaar ervaring in teamcoaching
 • Combineren van o.a. Lencioni, Tuckman, teamdynamica, leiderschap en zelfsturing

Ervaringen met teamcoaching:

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken  achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

Ik heb Johan leren kennen als een fijn mens. Hij is authentiek, doortastend, onderzoekend, beschouwend en durft mensen een kritische spiegel voor te houden. Allemaal ingrediënten die hem tot een goede coach maken.

Johan heeft voor het team van agile coaches een tiental intervisie sessies begeleid. De ervaringen waren zodanig positief dat we het aantal sessies hebben uitgebreid. Die sessies werden eens per 6 weken ingepland en Johan begeleidde ons op een heerlijke manier, met veel plezier, humor en deskundigheid. Dat deed hij via verschillende methoden en theorieën op een dusdanige manier dat we hier erg veel van hebben geleerd en in de praktijk hebben kunnen brengen.

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

Meer weten wat team coaching voor jou kan betekenen?

Pyramide van Lenioni: succesvolle teams
Pyramide van Lenicioni: falende teams
De olifanten in de kamer  brengen in plaats van onder het kleed te houden

Openheid, vertrouwen, constructief overleg

Teamvertrouwen ontstaat wanneer iedereen open is. Waardoor iedereen zich veilig voelt. Dan is het ook niet erg meer om fouten te maken. Wanneer iemand je aanspreekt, dan vind je dat juist goed. In plaats van persoonlijk op te vatten. Hiermee versterk je het onderlinge vertrouwen. En groeit ieders zelfvertrouwen.

Teamcoaching helpt teams om een sfeer te creëren, waarbij alles open besproken kan worden.

oplossingsgericht teamcoachen
Eén team, één focus

Besluitvaardig, commitment en aanspreken

Besluiten zijn pas besluiten, wanneer iedereen er 100% achter staat.. Daarna pas kun je gaan samenwerken richting je einddoel. Ieder vanuit zijn/haar functie of rol. En als je weet waar je samen voor gaat. Pas dan kun je elkaar constructieve feedback geven. Zodat je samen als team steeds productiever wordt.

Vanzelfsprekend heb je elkaar nodig om de teamdoelen halen. Daarom moedig je elkaar aan. Vooral wanneer het even lastig is als team.

Teamcoaching voegt vele eilandjes in een team samen tot één team.

Of je nu lid bent van een sportteam,
op het werk bent of met je familie bent,
als je elkaar niet kunt vertrouwen
ontstaan er problemen

Stephen M. R. Covey

Zonder wrijving geen glans

Emoties, conflicten en passie

Wil je passie? Dan heb je met emoties en spanningen te maken. Omdat die gewoon bij passie horen. Daarom in plaats van emoties /spanningen onder het kleed te houden, ga je ze juist aan als team. Want frustratie is geblokkeerde levensenergie. Energie die goed bruikbaar is in het team. Om je teammissie te vervullen. Vanuit passie!!

Teamcoaching leert teams hoe je spanningen, conflicten en emoties omzet in samenwerken vanuit  passie.

Als je benoemt wat er onder tafel speelt,
kun je boven tafel zakendoen

Eddy Claesen

 

De onderstroom, die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied

(Stef Bos)

Onderstromen in en om teams

Veel teamproblemen worden veroorzaakt door onzichtbare krachten 'onder water'.  Deze onderstromen worden veroorzaakt door o.a.:

 1. de teamleden:  hun positie, werkverleden of persoonlijke historie...
 2. het team: positie in de organisatie, samenstelling, teamsfeer, het verleden....
 3. de organisatie: structuur, hiërarchie, cultuur,  relevante gebeurtenissen uit het verleden...
 4. de context  buiten de organisatie:  samenleving, media, tijdgeest.....

Teamcoaching helpt teams om meer inzicht en invloed op deze onderstromen te krijgen.

Cooperation is the thorough conviction
that nobody can get there
unless everybody gets there

Virginia Burden

3 varianten van teamcoaching:

interne teamcoaching

Teamcoaching binnen 1 team (interne teamcoaching)

Interne teamcoaching begint meestal met werken aan vertrouwen. Daarna komen thema’s als samenwerken en communiceren aan de orde. Hoe ga je als team om met conflicten? Want hoe kom je als team dan tot besluitvorming?  Vooral belangrijke teambesluiten. En besluiten die gaan over de teamleden zelf.

Kortom: de wat meer spannende issues worden via teamcoaching met elkaar besproken. En ook zaken die te weinig aandacht krijgen, maar wel heel belangrijk zijn. Zoals waardering uitspreken naar elkaar. En passie en werkplezier aanmoedigen.

Redenen voor interne teamcoaching zijn:

 • Net een nieuw team.
 • Of een team met veel wisselingen.
 • Een team die net een nare tijd heeft gehad. Om wat voor reden dan ook.
 • Veel stress en meer dan gemiddeld ziekteverzuim.
 • Lage productiviteit. Veel gedoe. Of nogal veel apathie. .
 • Er zijn subgroepjes binnen het team met veel en weinig invloed. Sommigen teamleden worden genegeerd. Of mogelijk gepest.
 • Besluiten worden niet genomen. Of niet nagekomen
 • Er wordt geen feedback gegeven. En als het wordt gegeven, dan valt het vaak verkeerd.
verticale teamcoaching

Teamcoaching tussen teams- & management (verticale teamcoaching)

Verticale teamcoaching gaat over de versterken van samenwerking tussen  management en de teams.

Redenen voor verticale teamcoaching (management en teams) zijn:

 • Teams hebben een lage productiviteit. En boeken nauwelijks resultaten.
 • De manager stuurt nog te veel op inhoud.
 • De teams zeggen dat ze een organisatievisie missen. Terwijl die er wel is.
 • Teams willen meer kaders en richting. Terwijl het management juist wil dat teams meer hun verantwoordelijkheid moeten pakken.
 • De teams vinden dat er geen leiderschap is.
 • In de organisatie hoor je regelmatig: ‘We moeten iets met onze cultuur.”
horizontale teamcoaching

Teamcoaching tussen teams (horizontale teamcoaching)

De teams functioneren goed. Maar de onderlinge samenwerking verloopt moeizaam.  In dat geval is het tijd voor horizontale teamcoaching.

Redenen voor horizontale teamcoaching (tussen teams) zijn:

 • Ieder team zit op een ander eilandje. Daarom ontbreekt de onderlinge samenhang.
 • De leidinggevenden hebben weinig contact met de teams.
 • Er wordt aangegeven dat de andere teams moeten veranderen.
 • Er wordt veel heen en weer over de schutting gegooid.
 • Veel communicatie gaat via e-mail of andere standaard (ICT )systemen.
 • Teams vinden dat zelf wel resultaten boeken. Maar team-overstijgend schiet het niet op.

Slechte teams hebben het nodig
op dezelfde plek te werken.
Goede teams kunnen samenwerken

Simon Sinek

Johan de Kleine
Teamcoach

Praktische informatie teamcoaching:

 1. Heb je interesse, neem dan contact op. Ons eerste gesprek is telefonisch.
 2. Hierin ligt je je vraag toe. Wat is de situatie? Wat is er aan de hand? Wat is je behoefte? Hoe gaat dit je helpen?
 3. Soms hebben we een gesprek bij jou op kantoor. Zodat we uitgebreider ingaan op de team(s) en de thematiek. Bovendien leren wij elkaar beter kennen. Ondertussen krijg ik ook een indruk van jouw organisatie. Mogelijk kan dat ook via een tafelopstelling
 4. Mogelijk kunnen de team(s) al met mij kennismaken. Zodat je weet of er een klik is.
 5. Samen komen we tot een globale aanpak van teamcoaching:
  • Vaak start je met een  kickoff-, team-profielscan of teamtraining.
  • Een richtlijn is dat een teamcoach ca. 2-4 uur per team per week bezig is. En met een doorlooptijd van 4 - 20 weken.
  • Teams geven zelf aan, wanneer ze klaar zijn met teamcoaching.
 6. Hierna krijgt je een offerte van mij.
 7. Wanneer je akkoord gaat met de offerte, gaan we van start.
Contactformulier teamcoaching
Vul hieronder je contact gegevens in. Je mag ook bellen naar 0615071562 of een whatsapp bericht versturen