Teamcoaching

Als je benoemt wat er onder tafel speelt,
kun je boven tafel zakendoen

Eddy Claesen

Teamcoaching helpt je zowel bij vraagstukken binnen één team als bij issues tussen teams.

Onderling vertrouwen en veiligheid

Je wil dat iedereen zich vrij en veilig voelt om zich uit te spreken. Er is onderling vertrouwen en openheid.  Als iemand zich (onbedoeld) persoonlijk aangevallen voelt, dan wordt dat veilig en met respect besproken worden binnen het team.

Communiceren en samenwerken

Je wil de kwaliteit van communicatie en samenwerking verbeteren in het team. Opbouwend blijven communiceren vanuit samenwerking. Vooral wanneer de tegengestelde belangen en dus spanningen en emoties groot zijn.

Leiderschapsteam en individueel leiderschap

Je wil een echt leiderschapsteam, waarbij ieder teamlid zich voor 100% committeert aan dit team. Gezamenlijk commitment tonen over de teamdoelen van dit leiderschapsteam. En dit vertalen naar je leiderschap binnen je eigen werkveld, afdeling of team.

Feedback geven: waarderen, aanspreken en verbeteren

Je wil als team continu verbeteren. Jezelf scherp houden. Leren van fouten om beter te worden. Ontdekken welk potentieel in je team nog beter benut kan worden. Gezonde balans vinden tussen rusten, waarderen en vieren <-> presteren, leren en verbeteren

Great things in organisations
are never done by one person;
they’re done by a team of people

Steve Jobs

Eerdere klantvragen bij teamcoaching:

Veranderende markt

De zorgmarkt is veranderd. Dat betekent dat wij als leidinggevenden, wijkverpleegkundigen en de rest van het team anders moeten gaan samenwerken om aan te sluiten op de markt.

Nieuwe teamcultuur

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. Teams zijn anders samengesteld. We moeten met minder mensen hetzelfde werk anders doen. Dit vraagt een cultuuromslag in mijn afdeling. Wil jij de verschillende teamworkshops verzorgen voor mijn afdeling, waarin deze onderwerpen aan de orde komen? De training moet concreet en direct praktisch toepasbaar zijn.

Mogelijk gaan emoties hoog oplopen

Als directie moeten ten aanzien van de interne organisatie een aantal zware beslissingen nemen en een uitvoeringsplan maken. Ik wil dit samen met het team doen. Dat wil zeggen iedereen moet aangehaakt blijven. De kans bestaat dat tijdens die traject de emoties hoog op gaan lopen. Kun je ons hierin coachen?

Samenwerking is slecht

De samenwerking in ons team is slecht. Er wordt niet naar elkaar geluisterd en de onderlinge spanningen lopen op. Kun je uitzoeken wat er aan de hand is en ons helpen dit op te lossen?

Innovatief team in niche markt

We zitten in een niche markt met volop kansen, maar ook met veel risico’s. Als innovatief team willen nog beter samenwerken. Niet alleen op gebied van technologie maar vooral als bedrijf in deze markt

Organisatie van zelfsturende teams

We willen van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een organisatie van zelfsturende teams. De teams willen hier graag in geadviseerd en gecoacht worden.

Intervisie van agile coaches

Onze team is bezig om de organisatie te trainen, coachen en begeleiden naar een agile organisatie. We willen beter worden als organisatie- en teamcoach. Kun je een intervisie begeleiden, waarin we ook een stukje theorie- en kennisoverdracht zit van jou?

Onderling wantrouwen

Wij worden binnenkort gezamenlijk eigenaar van deze organisatie, maar we hebben de laatste tijd zoveel conflicten onderling, waardoor er wantrouwen naar elkaar is ontstaan. Kun je ons helpen dit weer ten goede te keren?

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling. Ik heb een team samengesteld die middels concrete opdrachten hierop probeert te anticiperen. Het is nu nog geen team met een gemeenschappelijk toekomstfocus. Kun je ons leren/begeleiden dat dit team gaat werken vanuit de 5 pijlers van de lerende organisatie van Peter Senge: (persoonlijk meesterschap, shared vision, mentale beelden, teamleren en systemisch waarnemen/handelen?

Intervisie voor consultants en interim managers

Als consultants en interim managers zitten we vooral bij klanten en zien elkaar weinig. Kun je voor ons actieve intervisieavonden verzorgen, waarbij we samen aan individuele thema’s gaan werken.

Leiderschapstraining

We zijn net een nieuw team en hebben behoefte aan een leiderschapstraining, waarbij de kwaliteiten van een ieder in dit team goed uit de verf komt.

Veilig werkklimaat

De resultaten van de school zijn niet goed. Er is geen veilig klimaat voor de leerkrachten. De werkcultuur is naar. Kun je een teamdag voor ons verzorgen?

Conflict binnen ons team

Er is een enorm conflict binnen ons team, waardoor we nauwelijks nog met elkaar praten. Kun je helpen dat we weer gaan samenwerken.

Coaching van managementteam (m.b.v. Lencioni, Senge en opstellingen)

Kun je ons managementteam coachen bij hardnekkige onderstromen en patronen in dit team. Kun je daarnaast bepaalde management processen faciliteren zodat het team zelf zich volledig op de inhoud kan focussen. Maak gebruik van de

  • uitgangspunten van organisatie opstellingen,
  • 5 dysfunctions of teams van Lencioni en
  • 5 disciplines van een lerende organisatie van Peter Senge

Bied daarnaast nog individuele coaching aan de individuele managers van dit team.

Coachen op gebied van zelfsturing

We willen dat de verschillende teams meer gaan samenwerken, maar het tegengestelde gebeurt. De deuren gaan dicht. Eén team zondert zicht erg af van de rest, terwijl we juist dit team zo hard nodig hebben. Kun je deze teams gaan coachen op gebied van zelfsturing?

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap bij onze mensen. Bovendien moet de interne samenwerking verbeterd worden. Kun je dit traject voor ons begeleiden?

Terug op kantoor

Dit team heeft net een teamtraining gehad. Nu komt de praktijk: terug op kantoor: kun jij dit team coachen

Wat kun je verwachten bij teamcoaching?

Teampotentieel, focus, cohesie en teamspirit

Teams hebben veel meer in zich, dan ze meestal laten zien. Met teamcoaching leer je dit onbenut teampotentieel te verzilveren. Ook zijn er zaken, waarmee je beter mee kan stoppen, omdat het nauwelijks nog bijdraagt. Omdat het best lastig is dit onder ogen te zien, helpt teamcoaching je dit op te lossen. Er ontstaat meer tijd en energie voor je teamdoelen. Vooral wanneer je als team blijft handelen vanuit de 'the why', kernwaarden en leidende principes. Dit zorgt voor focus, cohesie en teamspirit.

Teamplan en praktisch communiceren

Je maakt een teamplan, waarin visie, rollen, overlegvormen etc. zijn vastgelegd. Ook afspraken over veiligheid en onderling vertrouwen staan hierin. Dit plan evalueer je regelmatig samen met elkaar. Als team wordt je gecoacht om je vaardigheden aan te scherpen in communiceren, vergaderen, samenwerken, besluiten nemen en feedback geven. Eventueel leer je gebruik te maken van de '2 piramides van Lencioni', Spiral Dynamics en/of MBTI teamprofielen.

Anders leren omgaan met onderstromen

Samen verken je de onderstromen in en om je team. Inclusief onderstromen bij de teamleden zelf. Beseffen waar je tegen voor wegloopt, wat je uitput of waar je tegen vecht. Je leert hoe je hiermee stopt, zodat je ruimte maakt voor onderstromen die je team ondersteunen en een versnelling geven. Waardoor je team in de 'flow' komt. Met meer rust, onderling vertrouwen, commitment en teamfocus verbeter je de teamprestaties en werkplezier.

 

Of je nu lid bent van een sportteam, op het werk bent of met je familie bent, als je elkaar niet kunt vertrouwen
ontstaan er problemen

Stephen M. R. Covey
Zeilen als metafoor voor teamcoaching

Hoe hebben klanten teamcoaching ervaren?