Effectieve teams: 1+1 > 3

Effectieve teams dragen optimaal bij aan de organisatiemissie. Hiervoor combineren zij individuele talenten, expertise en passie van alle teamleden. In open teamsfeer moedigen ze elkaar passievol aan om samen de teamdoelen te bereiken.

Teamcoaching helpt teams zowel bij de start als onderweg om een steeds betere versie van zichzelf te worden.

 

Pyramide van Lenioni: succesvolle teams
Pyramide van Lenicioni: falende teams
De olifanten in de kamer  brengen in plaats van onder het kleed te houden

Teamcoaching: openheid, veiligheid, vertrouwen en fouten maken

Teamvertrouwen ontstaat wanneer iedereen zich veilig voelt. En open kan zijn. Dan pas is het oké om te fouten maken. Je voelt je vrij om eerlijk de fout te erkennen.
Echter je een fout zelf niet ziet, zal het team deze gelukkig  voor je opmerken.
En je er op aanspreken, zodat je deze kan corrigeren. Want je wil als team beter worden. Door deze openheid word jij als persoon en het team als geheel beter en beter.

Zoek je een teamcoach die jouw team helpt om alles open en veilig te bespreken, zodat ze continu blijven leren en beter worden?

oplossingsgericht teamcoachen
Eén team, één focus

Teamcoaching: besluitvaardigheid, eigenaarschap en feedback geven

Besluiten zijn pas besluiten, wanneer iedereen er 100% achter staat. Van daaruit werk je gecommitteerd samen richting je doel(en). Ieder vanuit zijn/haar functie en rol. Je geeft elkaar constructieve feedback. Je moedigt elkaar aan en steunt elkaar. Vooral in lastige momenten sta je samen naast elkaar. Geen team van ‘eilandjes’ meer. Maar één team die voor elkaar door het vuur gaat. En elkaar waardeert voor de inzet en de successen.

Zoek je een teamcoach die de eilandjes binnen een team weer samenbrengt tot één team?

Of je nu lid bent van een sportteam,
op het werk bent of met je familie bent,
als je elkaar niet kunt vertrouwen
ontstaan er problemen

Stephen M. R. Covey

Zonder wrijving geen glans

Teamcoaching: frustraties, conflicten, motivatie en werkplezier

Frustratie is geblokkeerde levensenergie. Energie die goed bruikbaar is voor je team.
Emoties zijn bedoeld om samenwerking te versterken. Om ons te waarschuwen of voor te bereiden op mogelijke dreiging of gevaar.
Een gezond team benut daarom alle emoties optimaal van  frustraties, boosheid en spanning tot passie, blijdschap en plezier.
Emoties mag je nooit ontkennen, onderdrukken of afketsen. Vroeg of laat leidt dat tot disfunctioneren. Dat geldt ook wanneer emoties buitensporig worden.

Zoek je een teamcoach die teams leert hoe ze frustraties, conflicten en ander gedoe zelf constructief  leren oplossen?

Als je benoemt wat er onder tafel speelt,
kun je boven tafel zakendoen

Eddy Claesen

 

De onderstroom, die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied

(Stef Bos)

Systemische onderstromen in en om teams

Veel teamproblemen worden veroorzaakt door onzichtbare krachten ‘onder water’.  Deze systemische onderstromen worden veroorzaakt door o.a.:

 1. de teamleden:  hun positie, karakter, systemische functie, drijfveren, historie…
 2. het team: (verborgen) bestaansreden, samenstelling, ordening, groepsdynamica, positie….
 3. de organisatie: bedoeling, leidende principes, cultuur, leiderschapsstijl, relevante gebeurtenissen uit het verleden…
 4. de context  krachten vanuit markt, stakeholders,  samenleving, media, de tijdgeest…..

Zoek je een teamcoach die teams meer inzicht en invloed geeft op allerlei ongrijpbare onderstromen in en om hun teams?

Wil je zelf als leidinggevende hier meer in bekwamen, kies dan voor leiderschapscoaching.

Cooperation is the thorough conviction
that nobody can get there
unless everybody gets there

Virginia Burden

3 varianten van teamcoaching:

interne teamcoaching

Teamcoaching binnen 1 team (interne teamcoaching)

Interne teamcoaching begint meestal met werken aan vertrouwen. Daarna komen thema’s als samenwerken, communiceren en feedback geven aan de orde. Hoe ga je als team om met conflicten? En hoe kom je als team dan tot besluitvorming?

Ook de meer persoonlijke  issues worden met behulp van teamcoach met elkaar besproken.

Redenen voor interne teamcoaching zijn:

 • Net een nieuw team. Of een team met veel wisselingen.
 • Spanningen onder water. Zaken worden niet meer uitgesproken
 • Stress wat niet weggaat. Of meer dan gemiddeld ziekteverzuim.
 • Lage productiviteit. Team zonder energie. Automatische piloot.
 • Subgroepjes die heel veel invloed hebben. Of teamleden worden genegeerd, gekleineerd of zelfs gepest.
 • Besluiten zijn onduidelijk, worden niet genomen of niet nagekomen.
 • Er wordt geen feedback gegeven. En als het wel wordt gegeven, dan wordt het als kritiek of persoonlijk opgevat.
verticale teamcoaching

Teamcoaching tussen teams- & management (verticale teamcoaching)

Verticale teamcoaching gaat over versterken van samenwerking tussen  management en de teams.

Redenen voor verticale teamcoaching (management en teams) zijn:

 • Teams hebben een lage productiviteit. En boeken nauwelijks resultaten.
 • De manager stuurt nog te veel op inhoud.
 • De teams zeggen dat ze een organisatievisie missen. Terwijl die er wel is.
 • Teams willen meer kaders en richting. Terwijl het management juist wil dat teams meer hun verantwoordelijkheid moeten pakken.
 • De teams vinden dat er geen leiderschap is.
 • In de organisatie hoor je regelmatig: ‘We moeten iets met onze cultuur.’

Deze variant van teamcoaching is een combinatie van interne teamcoaching en leiderschapscoaching.

horizontale teamcoaching

Teamcoaching tussen teams (horizontale teamcoaching)

De teams functioneren goed. Maar de onderlinge samenwerking verloopt moeizaam.  In dat geval is het tijd voor horizontale teamcoaching.

Redenen voor horizontale teamcoaching (tussen teams) zijn:

 • Ieder team zit op een ander eilandje. Daarom ontbreekt de onderlinge samenhang.
 • De leidinggevenden hebben weinig contact met de teams.
 • Er wordt aangegeven dat de andere teams moeten veranderen.
 • Er wordt veel heen en weer over de schutting gegooid.
 • Veel communicatie gaat via e-mail of andere standaard (ICT )systemen.
 • Teams vinden dat zelf wel resultaten boeken. Maar team-overstijgend schiet het niet op.

Zoek je een teamcoach die niet alleen binnen een team coacht, maar ook teams coacht in samenwerking met het management en andere teams?

Slechte teams hebben het nodig
op dezelfde plek te werken.
Goede teams kunnen samenwerken

Simon Sinek

Praktische informatie:

1 of meer van onderstaande punten zijn mogelijk:

 • Net begonnen als (een nieuw) team.
 • Teamleden zitten op eigen ‘eilandjes’. Er zijn subgroepjes.
 • Visie & missie van het team sluit nog niet aan op de visie en missie van de organisatie.
 • Al enige tijd spelen er conflicten, ‘veenbranden’ of ontwijkend gedrag in het team.
 • Besluiten worden niet genomen. Of worden niet nagekomen.
 • Teamleden vinden dat onderlinge communicatie en elkaar aanspreken beter kan.
 • Er zitten “muurtjes” TUSSEN de teams.
 • Er zit een wig tussen het management en de teams.
 • Er mist leiderschap.
 • Het team heeft de afgelopen tijd tegenslag gehad of  heeft nog last van ‘oud zeer’.
 • Er is behoefte aan een periodieke team-APK.
 • Gegroeid in teamvolwassenheid.
 • Onderling vertrouwen is verbeterd.
 • Meer motivatie, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en commitment.
 • Teamvisie, -doelen, -taken, verantwoordelijkheden zijn helder.
 • Teamsfeer van continu leren. Als team steeds beter willen worden.
 • Betere communicatieve en samenwerkings-skills. Conflicten worden snel opgelost.
 • Kwaliteit van teambesluiten is verbeterd.
 • Talenten en diversiteit binnen het team worden benut.
 • Samenwerking tussen teams is verbeterd.
 • Verticale samenwerking tussen management(richting en kaders) & werkvloer (autonomie en zelforganisatie) is verbeterd.
 • Meer structuur en kwaliteit in de diverse overlegvormen.
 • Werkplezier, passie en teamspirit.

Wat opdrachtgevers zeggen?

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Werken met Johan geeft altijd inzichten, die de echte reden aangeven wat … zich meestal onder water afspeelt

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken  achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken  achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

In de intervisie hebben we als team van agile coaches erg veel geleerd en in de praktijk kunnen brengen

Johan heeft voor het team van agile coaches een tiental intervisie sessies begeleid. De ervaringen waren zodanig positief dat we het aantal sessies hebben uitgebreid. Die sessies werden eens per 6 weken ingepland en Johan begeleidde ons op een heerlijke manier, met veel plezier, humor en deskundigheid. Dat deed hij via verschillende methoden en theorieën op een dusdanige manier dat we hier erg veel van hebben geleerd en in de praktijk hebben kunnen brengen.

Durft mensen een kritische spiegel voor te houden

Ik heb Johan leren kennen als een fijn mens. Hij is authentiek, doortastend, onderzoekend, beschouwend en durft mensen een kritische spiegel voor te houden. Allemaal ingrediënten die hem tot een goede coach maken.

in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

Ons management geholpen op eigen kracht door de de forming- & stormingfase te komen

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

Johan de Kleine
Teamcoach

SONY DIGITAL CAMERA

Dit kan je van Johan verwachten:

Transparant en direct

 • Betrouwbaar en transparant
 • Authentieke betrokkenheid
 • Vanuit respect tonen van wat er nu echt speelt

Werken met onderstromen

 • Onderstromen in en om teams
 • Spanningen boven water halen en potentieel meer benutten
 • Persoonlijke, team en evolutionaire onderstromen

Ervaringsgerichte coaching

 • De concrete praktijk als input
 • Eerst ervaren, dan verklaren
 • Krachtige ervaringen die je lang bijblijven

Professioneel en praktisch

 • Resultaat- én mensgerichte coaching
 • > 10 jaar ervaring in teamcoaching
 • Combineren van o.a. Lencioni, Tuckman, teamdynamica, leiderschap en zelfsturing

Praktische informatie teamcoaching:

 1. Heb je interesse, neem dan contact op. Ons eerste gesprek is telefonisch.
 2. Hierin ligt je je vraag toe. Wat is de situatie? Wat is er aan de hand? Wat is je behoefte? Hoe gaat dit je helpen?
 3. Soms hebben we een gesprek bij jou op kantoor. Zodat we uitgebreider ingaan op de team(s) en de thematiek. Bovendien leren wij elkaar beter kennen. Ondertussen krijg ik ook een indruk van jouw organisatie. Mogelijk kan dat ook via een tafelopstelling
 4. Mogelijk kunnen de team(s) al met mij kennismaken. Zodat je weet of er een klik is.
 5. Samen komen we tot een globale aanpak van teamcoaching:
  • Vaak start je met een  kickoff-, team-profielscan of teamtraining.
  • Een richtlijn is dat een teamcoach ca. 2-4 uur per team per week bezig is. En met een doorlooptijd van 4 - 20 weken.
  • Teams geven zelf aan, wanneer ze klaar zijn met teamcoaching.
 6. Hierna krijgt je een offerte van mij.
 7. Wanneer je akkoord gaat met de offerte, gaan we van start.

Great things in organisations
are never done by one person;
they're done by a team of people

Steve Jobs

Contactformulier teamcoaching
Vul hieronder je contact gegevens in. Je mag ook bellen naar 0615071562