Teamtraining, Teamcoaching

beter samenwerken en communiceren

Wanneer teamtraining en of teamcoaching:

Herken je een van deze thema's, neem dan contact op, wat voor jou de beste 'next step' is?

Inclusieve teams:
wendbaar & veerkrachtig

Wat kun je verwachten bij teamtraining en teamcoaching?

Teamspirit, samenwerken en doelen realiseren

Via teamtraining en teamcoaching krijgt je team een open werksfeer. Er wordt effectief gecommuniceerd en samengewerkt.

Jouw team gaat constructief om met conflicten en tegenstellingen. Je geeft elkaar feedback zodat je steeds beter wordt als persoon en als team.

Iedereen is betrokken en gemotiveerd. Daadkracht en vastberadenheid gaat samen met ontspanning en plezier. Daarmee realiseer je samen de teamdoelen.

Onderstromen bij een team:
wat onder tafel speelt
open op tafel leggen
The-Five-Dysfunctions-of-a-Team-Lencioni bij teamtraining of teamcoaching

Teamtraining, teamcoaching of teamscan

Deze piramides (Lencioni) laten de uitersten zien tussen een niet-func­tionerende en een succes­vol teams. Wat herken je bij jouw team? Waarschijnlijk zul je dan op dit laag of de laag eronder aan de slag moeten. 

Zo heeft het geen zin om een feedback training te geven, wanneer er geen veiligheid in het team ervaren wordt.

Wil je weten de beste 'next step' voor jouw team is, neem dan contact op voor een telefonisch adviesgesprek (gratis) of een teamscan. 

Eerdere klantvragen bij teamtrainingen en teamcoaching:

Wegnemen van oud zeer en werken aan één team met één visie

We hebben een team waar nog veel ‘oud zeer’ zit. Bovendien hebben we een roerige tijd achter de

Conflicten in het docenten-team

Ik geef leiding aan een docententeam. De afgelopen tijd is er een hoogoplopend conflict geweest tussen mij en

Conflict binnen ons team

Er is een enorm conflict binnen ons team, waardoor we nauwelijks nog met elkaar praten. Kun je helpen

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling.

Nieuwe teamcultuur

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. Teams zijn anders samengesteld. We moeten met minder mensen hetzelfde werk anders doen.

Intervisie voor consultants en interim-managers

Als consultants en interim-managers zitten we vooral bij klanten en zien elkaar weinig. Kun je voor ons actieve

Organisatie van zelfsturende teams

We willen van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een organisatie van zelfsturende teams. De teams willen hier graag

Veilig werkklimaat

De resultaten van de school zijn niet goed. Er is geen veilig klimaat voor de leerkrachten. De werkcultuur

Herijking strategie + teamtraining

We zijn een familiebedrijf in de verhuur industrie. De afgelopen jaren verandert er veel in onze sector. Er

Leiderschapstraining

We zijn net een nieuw team en hebben behoefte aan een leiderschapstraining, waarbij de kwaliteiten van eenieder in

Innovatief team in nichemarkt

We zitten in een nichemarkt met volop kansen, maar ook met veel risico’s. Als innovatief team willen nog

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap bij onze mensen. Bovendien moet de interne samenwerking verbeterd worden.

Heisessie en teamtraining in coronatijd

Als onderdeel van een groot ziekenhuis willen we een ‘heisessie’ met ons managementteam. We zijn net van 2

Veranderende markt

De zorgmarkt is veranderd. Dat betekent dat wij als leidinggevenden, wijkverpleegkundigen en de rest van het team anders

Mogelijk gaan emoties hoog oplopen

Als directie moeten we over de interne organisatie een aantal stevige beslissingen nemen en een uitvoeringsplan maken. Ik

Coaching van managementteam (m.b.v. Lencioni, Senge en opstellingen)

Kun je ons managementteam coachen bij hardnekkige onderstromen en patronen binnen dit team. Kun je daarnaast onze managementoverleggen

  • uitgangspunten van organisatieopstellingen,
  • 5 dysfunctions of teams van Lencioni en
  • 5 disciplines van een lerende organisatie van Peter Senge

Eventueel kun je de managers individueel coachen, wanneer zij een persoonlijk vraagstuk hebben.

Teamtraining: verzilver je talent

We zijn als service delivery managers bij de vorige reorganisatie bij elkaar in een team gezet. Alleen het

Coachen op gebied van zelfsturing

We willen dat de verschillende teams meer gaan samenwerken, maar het tegengestelde gebeurt. De deuren gaan dicht. Eén

Intervisie van agile coaches

Ons team traint, coacht en begeleidt de organisatie naar een agile organisatie. We willen hier nog beter in

Samenwerking is slecht

De samenwerking in ons team is slecht. Er wordt niet naar elkaar geluisterd en de onderlinge spanningen lopen

Onderling wantrouwen

Wij worden binnenkort gezamenlijk eigenaar van deze organisatie, maar we hebben de laatste tijd zoveel conflicten onderling, waardoor

Krappere arbeidsmarkt

Als stichting voorzien we vele dingen op ons afkomen. Huur van locaties, nieuwe wetgeving en een krappere arbeidsmarkt.

Terug op kantoor

Dit team heeft net een teamtraining gehad. Nu komt de praktijk, wanneer we terug zijn in de dagelijkse

Mijn stijl van teamcoaching en -training is diepgaand en zakelijk. Ik maak bij voorkeur gebruik van praktijk cases. Daarmee ga ik ervaringsgericht aan de slag, omdat je hiermee het beste leert en het snelst in de praktijk kunt toepassen

Mijn teamcoaching en -training betrekt ook de domeinen mens, team, organisatie en omgeving erbij. Ik werk zowel met groepsdynamieken in het team, de organisatiecultuur en het krachtenveld afkomstig van klanten, management en andere teams.

Mijn grondhouding van werken  is

  • betrokken
  • direct
  • praktisch
  • betekenisvol
 
 

 

Uiteindelijk gaat het mij om jouw team een gezamenlijk betekenisvol toekomstperspectief te geven mét concrete werkbare oplossingen op gebied van communicatie en samenwerking.

Reviews:

Bel of stuur een e-mail