Team­training, Team­coaching

Als je benoemt wat er onder tafel speelt,
kun je boven tafel zakendoen

Eddy Claesen

Je team heeft een open werksfeer, waar het fijn vertoeven is. Je hebt een gezamenlijke betekenisvolle visie met concrete teamdoelen. Je werkt samen vanuit gezamenlijke teamwaarden. Je helpt elkaar om steeds beter te worden.

Toch is goed communiceren, samenwerken en kwaliteit leveren soms best lastig voor teams.

Waar kunnen teams last van krijgen?

Onveiligheid, conflicten & verborgen agenda’s

Onderling vertrouwen en gevoel van veiligheid ontbreekt. Er zijn verborgen conflicten en agenda’s. Niemand durft dit op tafel te leggen.

Besluiteloosheid, afspraak ≠ afspraak, niet aanspreken

Er worden geen goede besluiten genomen. En als wel worden genomen, worden ze niet nagekomen. Niemand spreekt de ander hierop aan.

Gebrek aan visie, eilandjes, gebrek aan samenwerking

Er is geen (gezamenlijke) visie. Het team is meer ‘los zand’; ieder op eigen ‘eilandje’. Waardoor er niet wordt samengewerkt en gecommuniceerd.

Crisis of vastgelopen

Het team is vastgelopen of zit in een crisis en is zelf niet meer in staat om hier uit te komen. Klanten zijn ontevreden. Teamleden hebben teveel stress of lopen weg. Het is uitzichtloos.

Teamtraining en teamcoaching helpt je zowel bij vraagstukken binnen één team als tussen meerdere teams.

Onderling vertrouwen en veiligheid

Iedereen voelt zich vrij en veilig om zich uit te spreken. Er is onderling vertrouwen en openheid. Als iemand zich (onbedoeld) persoonlijk aangevallen voelt, dan wordt dat met respect besproken binnen het team.

Communiceren en samenwerken

Je wil de kwaliteit van communicatie en samenwerking verbeteren in het team. Constructief communiceren gericht op team­samenwerking. Ook wanneer er tegengestelde belangen, spanningen en emoties zijn.

Leiderschapsteam

Een leiderschapsteam, waarbij ieder teamlid zich voor 100% committeert aan dit team en authentiek leiderschap toont. Gezamenlijk commitment ten aanzien van teamdoelen. Deze vanuit leiderschap vertalen naar je naar ieders eigen werkveld, afdeling of team.

Feedback geven: waarderen, aanspreken en verbeteren

Je wil als team continu verbeteren, leren van fouten. Jezelf scherp houden. Ontdekken welk potentieel nog meer benut kan worden. Gezonde balans houden tussen rust nemen en presteren, kritiek geven en waarderen, hoofd en hart, zelf doen en samenwerken.

Eerdere klantvragen bij teamtraining en teamcoaching:

Coaching van managementteam (m.b.v. Lencioni, Senge en opstellingen)

Kun je ons managementteam coachen bij hardnekkige onderstromen en patronen in dit team. Kun je daarnaast bepaalde management processen faciliteren zodat het team zelf zich volledig op de inhoud kan focussen. Maak gebruik van de

  • uitgangspunten van organisatie opstellingen,
  • 5 dysfunctions of teams van Lencioni en
  • 5 disciplines van een lerende organisatie van Peter Senge

Bied daarnaast nog individuele coaching aan de individuele managers van dit team.

Coachen op gebied van zelfsturing

We willen dat de verschillende teams meer gaan samenwerken, maar het tegengestelde gebeurt. De deuren gaan dicht. Eén team zondert zicht erg af van de rest, terwijl we juist dit team zo hard nodig hebben. Kun je deze teams gaan coachen op gebied van zelfsturing?

Leiderschapstraining

We zijn net een nieuw team en hebben behoefte aan een leiderschapstraining, waarbij de kwaliteiten van een ieder in dit team goed uit de verf komt.

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap bij onze mensen. Bovendien moet de interne samenwerking verbeterd worden. Kun je dit traject voor ons begeleiden?

Nieuwe teamcultuur

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. Teams zijn anders samengesteld. We moeten met minder mensen hetzelfde werk anders doen. Dit vraagt een cultuuromslag in mijn afdeling. Wil jij de verschillende teamworkshops verzorgen voor mijn afdeling, waarin deze onderwerpen aan de orde komen? De training moet concreet en direct praktisch toepasbaar zijn.

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling. Ik heb een team samengesteld die middels concrete opdrachten hierop probeert te anticiperen. Het is nu nog geen team met een gemeenschappelijk toekomstfocus. Kun je ons leren/begeleiden dat dit team gaat werken vanuit de 5 pijlers van de lerende organisatie van Peter Senge: (persoonlijk meesterschap, shared vision, mentale beelden, teamleren en systemisch waarnemen/handelen?

Onderling wantrouwen

Wij worden binnenkort gezamenlijk eigenaar van deze organisatie, maar we hebben de laatste tijd zoveel conflicten onderling, waardoor er wantrouwen naar elkaar is ontstaan. Kun je ons helpen dit weer ten goede te keren?

Intervisie voor consultants en interim managers

Als consultants en interim managers zitten we vooral bij klanten en zien elkaar weinig. Kun je voor ons actieve intervisieavonden verzorgen, waarbij we samen aan individuele thema’s gaan werken.

Mogelijk gaan emoties hoog oplopen

Als directie moeten ten aanzien van de interne organisatie een aantal zware beslissingen nemen en een uitvoeringsplan maken. Ik wil dit samen met het team doen. Dat wil zeggen iedereen moet aangehaakt blijven. De kans bestaat dat tijdens die traject de emoties hoog op gaan lopen. Kun je ons hierin coachen?

Organisatie van zelfsturende teams

We willen van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een organisatie van zelfsturende teams. De teams willen hier graag in geadviseerd en gecoacht worden.

Samenwerking is slecht

De samenwerking in ons team is slecht. Er wordt niet naar elkaar geluisterd en de onderlinge spanningen lopen op. Kun je uitzoeken wat er aan de hand is en ons helpen dit op te lossen?

Veranderende markt

De zorgmarkt is veranderd. Dat betekent dat wij als leidinggevenden, wijkverpleegkundigen en de rest van het team anders moeten gaan samenwerken om aan te sluiten op de markt.

Intervisie van agile coaches

Onze team is bezig om de organisatie te trainen, coachen en begeleiden naar een agile organisatie. We willen beter worden als organisatie- en teamcoach. Kun je een intervisie begeleiden, waarin we ook een stukje theorie- en kennisoverdracht zit van jou?

Veilig werkklimaat

De resultaten van de school zijn niet goed. Er is geen veilig klimaat voor de leerkrachten. De werkcultuur is naar. Kun je een teamdag voor ons verzorgen?

Conflict binnen ons team

Er is een enorm conflict binnen ons team, waardoor we nauwelijks nog met elkaar praten. Kun je helpen dat we weer gaan samenwerken.

Innovatief team in niche markt

We zitten in een niche markt met volop kansen, maar ook met veel risico’s. Als innovatief team willen nog beter samenwerken. Niet alleen op gebied van technologie maar vooral als bedrijf in deze markt

Terug op kantoor

Dit team heeft net een teamtraining gehad. Nu komt de praktijk: terug op kantoor: kun jij dit team coachen

Great things in organisations
are never done by one person;
they're done by a team of people

Steve Jobs

Wat kun je verwachten van teamtraining en teamcoaching?

De piramides van Lencioni

Bovenstaande piramides laten prachtig het verschil zien tussen falende teams en functionerende teams. Wellicht herken je een en ander in je eigen team(s). Herken je een probleem in een laag, dan is er eerst werk aan de winkel op de lagen daaronder. De onderste lagen in de piramide worden beïnvloed door de onderstromen in en om teams.

Onderstromen

Bij teams is het nodig om wat dieper stil te staan met krachtenvelden in de onderstromen, omdat deze krachtenveld onbewust enorme impact hebben op het welzijn en de prestaties van alle teams. Bovendien hebben teamleden elk hun persoonlijke  onderstromen die impact hebben op onderlinge communicatie en samenwerking.

Onderstromen van teamleden

Ieder teamlid heeft zijn of haar eigen onderstromen, die een historische bron hebben. Dit gaat over persoonlijke waarden, gevoeligheden, mate van eigenwaarde.  Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand iets met de beste bedoeling iets zegt, maar dat dat anders wordt opgevat, waardoor er (onterecht) onbegrip en gedoe ontstaat.

Onderstromen in en om teams

Daarnaast heb je ook te maken dat er meerdere teams zijn die met elkaar interacteren. Soms zijn er nog verborgen teams die invloed hebben, bijvoorbeeld de senioren en de junioren. Vaak zijn teamleden onderdeel van meerdere teams. Verschillen tussen bedoelingen, waarden en principes vormen de bron van vele teamproblemen in de onderstroom.

In-  en uitzoomen: het grotere plaatje van het krachtenveld

Met een teamtraining maak je ruimte en tijd om zicht te krijgen op al deze onderstromen.  Onze hersenen hebben zeer goede antennes om deze onderstromen op te pikken. Sterker nog, deze antennes activeren veel sneller ons handelen, dan ons rationele brein. Daarom heeft het weinig zin om enkel over onderstromen te praten tijdens een vergadering. Of om als team enkel een feedback training te volgen. Op een teamtraining ga je ervaringsgericht aan de slag met onderstromen, bijv. via team­opstellingen.

Betekenisvolle teamresultaten

Tijdens teamtrainingen en -coaching ga je ook aan de slag met de inhoud. Je ontwikkelt een visie en strategie en vertaalt dit naar doelen en resultaten(wat). Ook ga samen de waarom-vraag doorleven, omdat die je vertelt hoe je van waardevolle betekenis bent voor je klanten en de samenleving. Wanneer je als team enkel nog bezig bent in wat je moet doen en niet met het waarom, dan is de kans groot dat je zinloos bezig bent.

Leidende principes

Hoe wil je overkomen als team voor je omgeving? Als je samen weet vanuit welke leidende principes je communiceert en samenwerkt heb je een herkenbaar en voorspelbaar karakter als team. Hiermee onderscheid je je positief, waardoor aantrekkelijk bent en blijft voor je klanten, medewerkers en andere stakeholders.

Dialoog en ervaringsgericht experimenteren

De antwoorden op deze vragen, krijg je niet via een discussie of brainstormsessie, omdat ze dan vanuit het hoofd komen. Veel antwoorden liggen in het hart. Je kunt een open dialoog met elkaar voeren via het U-proces. Je kunt krachtenveld opstellingen doen om de beste strategie te bepalen. Je kunt je leidende principes van tevoren uittesten op je klanten. En hoe je deze concreet vertaalt in je gedrag en communicatie.

personal coaching | leiderschap

Leiderschapsteam: team van leiders

Naast team en inhoud is persoonlijk leiderschap ook relevant voor een succesvol team. Je voelt je mede-eigenaar van alle teamresultaten. Je bent bewust van de waardevolle betekenis die je levert voor je organisatie, klanten en samenleving. Je toont vakkundige professionaliteit en hebt een groei-mindset gebaseerd op accepteren, waarderen, leren en verbeteren.
Ieder teamlid neemt zijn eigen persoonlijkheid en historie mee, wat er voor zorgt dat je het ene moment optimaal bezig bent waar je naar toe wil. Het andere moment heb je last van negatieve gevoelens en gedachten in het team of met klanten. Op dat moment wordt leiderschap van je gevraagd. Kracht en wijsheid tonen. Constructief blijven communiceren en samenwerken. In plaats van weg te lopen voor deze gevoelens en gedachten of vanuit je ego de strijd aan gaan met je teamgenoten of klanten.

Johan de Kleine

teamtrainer
teamcoach

Johan de Kleine

Hoe hebben klanten teamtraining & teamcoaching ervaren?

"It always seems impossible until it’s done"
(Nelson Mandela)

Teamtraining in de natuur

Als teamtraining kun je ook kiezen voor een een- of meerdaagse sessies in de natuur. Je verblijft op een (afgelegen) locatie in de natuur. De sessie is aangepast op het weer. Bij droog weer vindt het plaats in de open lucht, bij slecht weer onder enkele grote tarps of zeilen, eventueel met een kampvuur of gasbranders. Je slaapt in tenten of chalets. Je mag natuurlijk ook in de openlucht slapen onder een sterrenhemel. Je leert hoe je goed voor jezelf en elkaar zorgt in de natuur. Doordat het hele programma plaatsvindt in de natuur, ben je nog meer weg van kantoor en nog meer op elkaar aangewezen als team. Eerdere deelnemers hebben onze natuur meerdaagses vaak als een life changing experience ervaren. Wil je hierover meer weten kijk dan eens op de incompany pagina van mijn andere bedrijf IVAL Nature Retreats