Teamtraining, Teamcoaching

Prettige en veilige teamsfeer

Via teamtraining en teamcoaching groeit je team naar een open werksfeer, waar het fijn vertoeven is. Omdat iedereen zich gehoord en begrepen voelt, kan alles gezegd worden binnen het team. Kortom, het is veilig en er is onderling vertrouwen.

Door het vele thuiswerken vanwege Covid, is het echte contact minder geworden. Bovendien hebben veel teams meer last van stress, wat zorgt voor korte lontje en onbegrip. Een teamtraining op locatie geeft hier extra aandacht aan, zodat het team weer een team wordt.

Teamdoelen die er toe doen. Samenwerken vanuit kernwaarden

Op een teamtraining richt je op een betekenisvolle visie en bijbehorende teamdoelen. Bovendien kom je tot gezamenlijke kernwaarden.  Teamcoaching helpt je hoe je deze basis in de dagelijkse praktijk brengt.  Onder andere leer je hoe je kernwaarden concreet vertaalt in je actie en communicatie. Maar ook begeleidt teamcoaching het team om steeds beter te worden. Waardoor teamcoaching uiteindelijk overbodig wordt.

Wil je weten hoe teamtraining en teamcoaching jouw team helpt (nog) beter te worden?

Als je benoemt wat er onder tafel speelt,
kun je boven tafel zakendoen
(Eddy Claesen)

Voorbeelden waar teamtraining of teamcoaching nodig is:

Wil je weten hoe een teamtraining of teamcoaching jou gaat helpen met een (hardnekkig) thema in je team?

Great things in organizations
are never done by one person.
They're done by a team of people
(Steve Jobs)

Eerdere klantvragen bij teamtrainingen en teamcoaching:

Nieuwe teamcultuur

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. Teams zijn anders samengesteld. We moeten met minder mensen hetzelfde werk anders doen.

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap bij onze mensen. Bovendien moet de interne samenwerking verbeterd worden.

Terug op kantoor

Dit team heeft net een teamtraining gehad. Nu komt de praktijk, wanneer we terug zijn in de dagelijkse

Wegnemen van oud zeer en werken aan één team met één visie

We hebben een team waar nog veel ‘oud zeer’ zit. Bovendien hebben we een roerige tijd achter de

Intervisie van agile coaches

Ons team traint, coacht en begeleidt de organisatie naar een agile organisatie. We willen hier nog beter in

Intervisie voor consultants en interim-managers

Als consultants en interim-managers zitten we vooral bij klanten en zien elkaar weinig. Kun je voor ons actieve

Teamtraining: verzilver je talent

We zijn als service delivery managers bij de vorige reorganisatie bij elkaar in een team gezet. Alleen het

Veranderende markt

De zorgmarkt is veranderd. Dat betekent dat wij als leidinggevenden, wijkverpleegkundigen en de rest van het team anders

Herijking strategie + teamtraining

We zijn een familiebedrijf in de verhuur industrie. De afgelopen jaren verandert er veel in onze sector. Er

Onderling wantrouwen

Wij worden binnenkort gezamenlijk eigenaar van deze organisatie, maar we hebben de laatste tijd zoveel conflicten onderling, waardoor

Coachen op gebied van zelfsturing

We willen dat de verschillende teams meer gaan samenwerken, maar het tegengestelde gebeurt. De deuren gaan dicht. Eén

Samenwerking is slecht

De samenwerking in ons team is slecht. Er wordt niet naar elkaar geluisterd en de onderlinge spanningen lopen

Organisatie van zelfsturende teams

We willen van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een organisatie van zelfsturende teams. De teams willen hier graag

Heisessie en teamtraining in coronatijd

Als onderdeel van een groot ziekenhuis willen we een ‘heisessie’ met ons managementteam. We zijn net van 2

Coaching van managementteam (m.b.v. Lencioni, Senge en opstellingen)

Kun je ons managementteam coachen bij hardnekkige onderstromen en patronen binnen dit team. Kun je daarnaast onze managementoverleggen

  • uitgangspunten van organisatieopstellingen,
  • 5 dysfunctions of teams van Lencioni en
  • 5 disciplines van een lerende organisatie van Peter Senge

Eventueel kun je de managers individueel coachen, wanneer zij een persoonlijk vraagstuk hebben.

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling.

Mogelijk gaan emoties hoog oplopen

Als directie moeten we over de interne organisatie een aantal stevige beslissingen nemen en een uitvoeringsplan maken. Ik

Veilig werkklimaat

De resultaten van de school zijn niet goed. Er is geen veilig klimaat voor de leerkrachten. De werkcultuur

Conflicten in het docenten-team

Ik geef leiding aan een docententeam. De afgelopen tijd is er een hoogoplopend conflict geweest tussen mij en

Krappere arbeidsmarkt

Als stichting voorzien we vele dingen op ons afkomen. Huur van locaties, nieuwe wetgeving en een krappere arbeidsmarkt.

Conflict binnen ons team

Er is een enorm conflict binnen ons team, waardoor we nauwelijks nog met elkaar praten. Kun je helpen

Leiderschapstraining

We zijn net een nieuw team en hebben behoefte aan een leiderschapstraining, waarbij de kwaliteiten van eenieder in

Innovatief team in nichemarkt

We zitten in een nichemarkt met volop kansen, maar ook met veel risico’s. Als innovatief team willen nog

Wat kun je verwachten bij teamtraining en teamcoaching?

The-Five-Dysfunctions-of-a-Team-Lencioni bij teamtraining of teamcoaching

Teamtraining, teamcoaching of teamscan

Deze piramides (Lencioni) laten de uitersten zien tussen een niet-func­tionerende en een succes­vol teams. Welke lagen van beide piramides herken bij jouw team? Om problemen op de onderste 2 lagen te verhelpen, gaat heel goed met een teamtraining. Daarentegen helpt teamcoaching enorm bij issues op de bovenste 3 lagen. Soms worden issues op de bovenste lagen veroorzaakt door iets ver­borgens op de onderste lagen. Een teamscan haalt dit snel boven water.

Wil jij met je team van de linker naar rechter piramide (van Lencioni)?

Conflicten en er niet uitkomen

…. Een ongemakkelijke stilte valt. Mieke leest nog een keer wat het voorstel is van Peter. Hij beseft dat zijn voorstel niet goed is gevallen. Marijke voelt de bui alweer hangen. Dit wordt weer zo’n overleg….

Pijnlijke onderstromen

We bevinden ons continu in de onderstromen van ons leven. Sommigen zijn prettig. We zwemmen daar graag in. Anderen zijn niet fijn. Daar willen we graag uitblijven.
Teams hebben doelen, vaak heel concreet. Het klinkt dan ook heel logisch dat je door samenwerken deze doelen realiseert. Taken verdelen, afspraken maken, resultaten opleveren. Allemaal zaken die je kunt (be)grijpen en controleren.

Echter, dit geldt niet voor onderstromen. Daar ga je anders mee om. Als team kun je niet zeggen, we hebben geen pijnlijke onderstromen. Ook deze horen bij het leven, omdat ze altijd een boodschap in zich hebben om als team gezond in leven te blijven.

 

Heb je te maken met onderstromen in je team?

Teams laten samenwerken

Teams in organisaties gedragen zich soms als losse eilandjes. Vooral wanneer eigenaarschap en zelforganisatie belangrijke thema’s zijn. Vaak ontstaat er dan ook een kloof en onbegrip tussen teams  of tussen het management en hun teams. Gewoon, omdat  onderstromen botsen. Of los van elkaar lopen, omdat de teams dijken om hun eigen eilandje hebben gebouwd. Zodat ze autonoom zijn.

Het heeft dus geen zin dat teams als eilandjes op deze manier (samen)werken met andere teams.

Wil je teams van hoog tot laag in je organisatie echt laten samenwerken, dan moet je aan de slag met de dynamieken in de onderstromen tussen teams. 

Wil je hier meer over weten?

https://www.leadingtransformations.com/a/wp-content/uploads/organisatie-opstellingen-en-onderstromen.jpg

…. “Hier gaan wij toch over?” denkt Kevin. Terwijl hij het gesprek tussen Margriet en Erwin, zijn directeur, aanhoort. “Hoe kan hij dit nu zeggen? We zijn toch een zelf-organiserend team. Hij wil nog steeds de baas over ons zijn!” ….

collage-teamtraining-in-de-natuur

Teamtraining in de natuur

Als teamtraining kun je ook kiezen voor een een- of meerdaagse sessies in de natuur. Je verblijft op een (afgelegen) locatie in de natuur. De sessie is aangepast op het weer. Bij droog weer vindt het plaats in de open lucht, bij slecht weer onder enkele grote tarps of zeilen, eventueel met een kampvuur of gasbranders. Je slaapt in tenten of chalets. Natuurlijk mag je ook in de openlucht slapen onder een sterrenhemel. Hiermee leer je goed voor jezelf en elkaar te zorgen in de natuur. Wat je weer kunt vertalen voor je team op kantoor.

Doordat het hele programma plaatsvindt in de natuur, ben je nog meer weg van kantoor en nog meer op elkaar aangewezen als team. Eerdere deelnemers hebben onze natuur meerdaagses vaak als een life changing experience ervaren. 

Wil je hierover meer weten kijk dan eens op de incompany pagina van mijn andere bedrijf IVAL Nature Retreats.

Is een teamtraining in de natuur iets voor jou?

"It always seems impossible until it’s done"
(Nelson Mandela)

Mijn stijl van teamcoaching en teamtraining is diepgaand en professioneel. Ik leer teams graag hoe ze beter gebruikmaken van onderstromen om samen de teamdoelen te realiseren. 

Ik werk zowel met groepsdynamieken van het team als met de systemische krachtenvelden. Dit zijn zowel grotere krachten die vanuit de omgeving komen als diepgewortelde krachten vanuit het verleden van het team en de teamleden.

Ik geloof in ervaringsgerichte teamtraining en teamcoaching. Omdat deze werkwijze teams hun zelfvertrouwen, cohesie en leervermogen hiermee beter ontwikkelen.

Contact opnemen