Teamtraining, Teamcoaching

beter samenwerken en communiceren

Teamspirit, samenwerken en doelen realiseren

Via teamtraining en teamcoaching krijgt je team een open werksfeer. Er wordt effectief gecommuniceerd en samengewerkt.

Jouw team gaat constructief om met conflicten en tegenstellingen. Je geeft elkaar feedback zodat je steeds beter wordt als persoon en als team.

Iedereen is betrokken en gemotiveerd. Daadkracht en vastberadenheid gaat samen met ontspanning en plezier. Daarmee realiseer je samen de teamdoelen.

Wil je weten hoe teamtraining en teamcoaching jouw team helpt (nog) beter te worden?

Inclusieve teams:
wendbaar & veerkrachtig

Voorbeelden waar teamtraining of teamcoaching nodig is:

Wil je weten hoe een teamtraining of teamcoaching jou gaat helpen met een (hardnekkig) thema in je team?

Eerdere klantvragen bij teamtrainingen en teamcoaching:

Veilig werkklimaat

De resultaten van de school zijn niet goed. Er is geen veilig klimaat voor de leerkrachten. De werkcultuur

Heisessie en teamtraining in coronatijd

Als onderdeel van een groot ziekenhuis willen we een ‘heisessie’ met ons managementteam. We zijn net van 2

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap bij onze mensen. Bovendien moet de interne samenwerking verbeterd worden.

Innovatief team in nichemarkt

We zitten in een nichemarkt met volop kansen, maar ook met veel risico’s. Als innovatief team willen nog

Organisatie van zelfsturende teams

We willen van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een organisatie van zelfsturende teams. De teams willen hier graag

Intervisie voor consultants en interim-managers

Als consultants en interim-managers zitten we vooral bij klanten en zien elkaar weinig. Kun je voor ons actieve

Terug op kantoor

Dit team heeft net een teamtraining gehad. Nu komt de praktijk, wanneer we terug zijn in de dagelijkse

Teamtraining: verzilver je talent

We zijn als service delivery managers bij de vorige reorganisatie bij elkaar in een team gezet. Alleen het

Veranderende markt

De zorgmarkt is veranderd. Dat betekent dat wij als leidinggevenden, wijkverpleegkundigen en de rest van het team anders

Herijking strategie + teamtraining

We zijn een familiebedrijf in de verhuur industrie. De afgelopen jaren verandert er veel in onze sector. Er

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling.

Wegnemen van oud zeer en werken aan één team met één visie

We hebben een team waar nog veel ‘oud zeer’ zit. Bovendien hebben we een roerige tijd achter de

Mogelijk gaan emoties hoog oplopen

Als directie moeten we over de interne organisatie een aantal stevige beslissingen nemen en een uitvoeringsplan maken. Ik

Nieuwe teamcultuur

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. Teams zijn anders samengesteld. We moeten met minder mensen hetzelfde werk anders doen.

Conflicten in het docenten-team

Ik geef leiding aan een docententeam. De afgelopen tijd is er een hoogoplopend conflict geweest tussen mij en

Conflict binnen ons team

Er is een enorm conflict binnen ons team, waardoor we nauwelijks nog met elkaar praten. Kun je helpen

Leiderschapstraining

We zijn net een nieuw team en hebben behoefte aan een leiderschapstraining, waarbij de kwaliteiten van eenieder in

Krappere arbeidsmarkt

Als stichting voorzien we vele dingen op ons afkomen. Huur van locaties, nieuwe wetgeving en een krappere arbeidsmarkt.

Onderling wantrouwen

Wij worden binnenkort gezamenlijk eigenaar van deze organisatie, maar we hebben de laatste tijd zoveel conflicten onderling, waardoor

Coachen op gebied van zelfsturing

We willen dat de verschillende teams meer gaan samenwerken, maar het tegengestelde gebeurt. De deuren gaan dicht. Eén

Intervisie van agile coaches

Ons team traint, coacht en begeleidt de organisatie naar een agile organisatie. We willen hier nog beter in

Coaching van managementteam (m.b.v. Lencioni, Senge en opstellingen)

Kun je ons managementteam coachen bij hardnekkige onderstromen en patronen binnen dit team. Kun je daarnaast onze managementoverleggen

  • uitgangspunten van organisatieopstellingen,
  • 5 dysfunctions of teams van Lencioni en
  • 5 disciplines van een lerende organisatie van Peter Senge

Eventueel kun je de managers individueel coachen, wanneer zij een persoonlijk vraagstuk hebben.

Samenwerking is slecht

De samenwerking in ons team is slecht. Er wordt niet naar elkaar geluisterd en de onderlinge spanningen lopen

Wat kun je verwachten bij teamtraining en teamcoaching?

The-Five-Dysfunctions-of-a-Team-Lencioni bij teamtraining of teamcoaching

Teamtraining, teamcoaching of teamscan

Deze piramides (Lencioni) laten de uitersten zien tussen een niet-func­tionerende en een succes­vol teams. Welke lagen van beide piramides herken bij jouw team? 

Wil jij met je team van de linker naar rechter piramide (van Lencioni)?

Onderstromen bij een team:
wat onder tafel speelt
open op tafel leggen
Conflicten en er niet uitkomen

Tobteam of topteam

Je hebt vast wel eens een topteam meegemaakt. Je hebt er zelf in gezeten of je hebt er een gezien. Bijvoorbeeld bij topsporten. Maar je ook wel met tobteams te maken gehad.

Communiceren, constructief samenwerken

Cruciaal bij ieder topteam is, dat je optimaal samenwerkt en communiceert, gezamenlijke besluiten neemt en afspraken maakt. Bij tobteams gebeurt dit niet. 

Simpel toch?

Een topteam worden klinkt simpel, maar dat is het niet. Dat komt omdat je in een team altijd te maken hebt  met onderstromen en groepsdynamieken. Deze hebben een allesbepalende invloed op de teamprestaties. Sterker nog van de een op de andere dag kun je van topteam veranderen in een tobteam, omdat onderstromen in het spel zijn.

If you name it, you tame it

Zolang je deze onderstromen en groepsdynamieken negeert functioneer je niet als team. Of kan de teamprestatie ineens vast komen te zitten. Daarom is teamtraining en -coaching belangrijk om als team met de onderstromen en teamdynamieken aan de slag te gaan.

Wil jij aan de slag met de onderstromen in je team?

Losse eilandjes

Teams in organisaties gedragen zich soms als losse eilandjes. Vooral wanneer eigenaarschap en zelforganisatie belangrijke thema’s zijn. Vaak ontstaat er dan ook een kloof en onbegrip tussen teams  of tussen het management en hun teams.

Bruggen bouwen

Wil je teams van hoog tot laag in je organisatie echt laten samenwerken, dan heb je vaak een teamcoach nodig die helpt op de bruggen te bouwen

Wil je af van al die eilandjes?

eilandjes van teams
Off-line in de natuur

Teamtraining in de natuur

Als teamtraining kun je ook kiezen voor een een- of meerdaagse sessies in de natuur. Je verblijft op een (afgelegen) locatie in de natuur. De sessie is aangepast op het weer. Bij droog weer vindt het plaats in de open lucht, bij slecht weer onder enkele grote tarps of zeilen, eventueel met een kampvuur of gasbranders. Je slaapt in tenten of chalets. Natuurlijk mag je ook in de openlucht slapen onder een sterrenhemel. Hiermee leer je goed voor jezelf en elkaar te zorgen in de natuur. Wat je weer kunt vertalen voor je team op kantoor.

Doordat het hele programma plaatsvindt in de natuur, ben je nog meer weg van kantoor en nog meer op elkaar aangewezen als team. Eerdere teams hebben deze natuur meerdaagse vaak als een transformatief ervaren. 

Wil je hierover meer weten kijk dan eens op de incompany pagina van mijn andere bedrijf IVAL Nature Retreats.

Is een teamtraining in de natuur iets voor jou?

Mijn stijl van teamcoaching en teamtraining is diepgaand en professioneel. Ik leer teams graag hoe ze beter gebruikmaken van onderstromen om samen de teamdoelen te realiseren. 

Ik werk zowel met groepsdynamieken van het team als met de systemische krachtenvelden. Dit zijn zowel grotere krachten die vanuit de omgeving komen als diepgewortelde krachten vanuit het verleden van het team en de teamleden.

Ik geloof in ervaringsgerichte teamtraining en teamcoaching. Omdat deze werkwijze teams hun zelfvertrouwen, cohesie en leervermogen hiermee beter ontwikkelen.

Contact opnemen