Gisteren las ik op nu.nl een artikel “Rijksambtenaren tot 2016 niet ontslagen”.  Rijksambtenaren worden tot 2016 niet ontslagen. Wanneer iemand boventallig wordt, op basis van het afspiegelingsprincipe, dan wordt voor hem passend werk gevonden elders binnen de overheid met behoud van salaris. Nu is het akkoord wel iets genuanceerder dan in nu.nl staat.

Duurzame ecologische en systemische principes

Ecologische principes van de natuurIk merkte aan mijzelf dat dit akkoord  tegen de principes is van duurzame inzetbaarheid, duurzaam organiseren of een duurzame samenleving ingaat. Ook vanuit systemisch oogpunt komen bij mij een aantal vragen op. Waarbij de kernvraag is:

Worden de rijksoverheid en alle betrokkenen uiteindelijk beter of slechter van dit akkoord?

Cyclisch: blijvend toegevoegde waarde leveren.

Eén van de vijf  ecologische duurzaamheidsprincipes van  de natuur is dat iedereen toegevoegde waarde levert voor het systeem. Hierdoor ontstaat een cyclisch systeem. Een organisatie, een medewerker is het meest gezond en heeft de meeste groeikracht wanneer alle delen, afdelingen en medewerkers toegevoegde waarde leveren.  En dat ze daar ook passend voor beloond worden.

Bijvoorbeeld: stel je eens voor dat je als manager binnen de overheid boventallig wordt verklaard. Dat is heel pijnlijk voor deze persoon zelf. Gelukkig kan  zij zich laten omscholen met behoud van salaris. Zij kiest ervoor om docent te worden op een middelbare school. De betreffende vakopleiding heeft ze  al gevolgd, ze hoeft alleen nog maar een pedagogische bijscholing te volgen. Kortom na enige tijd staat ze voor de klas. Vanwege haar vorige functie krijgt ze ca. 2000 Euro meer per maand, dan haar andere collega’s die al jaren voor de klas staan.

 • Wat zijn hiervan de gevolgen in de onderstromen van deze school?
 • Hoe voelen de leraren die al jaren voor de klas staan?
 • Hoe staat het met al die studenten die net zijn afgestudeerd en graag ook deze positie willen vervullen?
 • Hoe is het met deze omgeschoolde manager zelf als zij weet dat zij meer geld krijgt per maand dan dat ze er eigenlijk voor kan leveren?

De kans is zeer groot dat het welzijn en de groeikracht van deze school slechter wordt.

“Huil maar niet, papa heeft alles voor je geregeld”

Ook valt mij op dat er uitermate veel is geregeld in dit sociaal akkoord. Iemand die boventallig is, of zoals in het akkoord staat: “overtollig” is, komt in een groot scala van ondersteuning in opleidingen, actieve begeleiding van vinden van ander werk en tenslotte financiële garanties voor langere tijd. Hierbij ontstaat bij mij het beeld van “de grote baas zorgt wel zo goed voor je, dat je geen pijn hoeft te voelen dat je aan de kant bent gezet”. Het risico is dan ook levensgroot dat een boventallige zich dat dan ook laat aanleunen.  Hij  zal eerder geneigd zijn tot luiheid dan tot activiteit, want dan zal de ander nog meer voor je gaan regelen. En dat compenseert wellicht het verdriet en de pijn van het verlies van je werk.
Wanneer zoiets in de natuur plaatsvindt, dan verklein je de overlevingskans op de lange termijn. Voor een duurzaam bestaan in de natuur laten planten en dieren zich leiden door de 5 ecologische principes van de natuur:

 1. cyclisch,
 2. onderling afhankelijk,
 3. samenwerken,
 4. diversiteit en
 5. dynamische balans.

In mijn werk combineer ik  deze met de systemische wetmatigheden van levende organisaties:

 • alles wat er bij hoort en heeft gehoord heeft een heldere plek;
 • een intrinsieke ordening van mensen, teams en afdelingen, waarop anderen zich kunnen verlaten;
 • continue uitwisseling van evenwichtig nemen en geven.

Wil je meer weten over hoe je deze duurzaamheidsprincipes toepast in je eigen organisatie,
kijk dan eens naar Duurzame HR-strategie en duurzame inzetbaarheid