Faciliteren van heisessies

Visie- en strategiedagen, beleidsdagen, teamtrainingen

Strategy without tactics is the slowest route to victory.
Tactics without strategy is the noise before defeat

(Sun Tzu)

Covid-19/Corona: Heisessie begeleiding wordt online, op locatie of gecombineerd verzorgd, passend binnen de regels van de overheid.

Heisessie-facilitering zorgt voor een zo goed mogelijke inhoudelijke bijdrage van iedereen, waarbij onderstromen met bovenstromen zijn geïntegreerd. De facilitator focust zich op een proces en werkklimaat, wat leidt tot een betekenisvolle heisessie met praktisch resultaten vanuit bezieling en diepgang.

 

De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.

Mahatma Gandhi

Zo nu en dan is het goed om samen ‘de hei’ op te gaan. Weg van de dagelijkse activiteiten, zodat je de tijd hebt aan een thema te werken, waarbij je zowel met de onderstromen als met de bovenstromen werkt en integreert.

De heisessie kan gaan over een nieuwe visie en strategie bepalen, een plan maken voor het komende jaar of een specifiek thema zoals een strategische aanpak voor innovatie, klantgerichtheid, human resource, fusie of outsourcing.

Hierbij wil je de toekomst verkennen. Zien wat op je afkomt. Waar wil je zelf naar toe? Wat voor impact hebben ingrijpende gebeurtenissen op de plannen? Hoe benut je het potentieel beter? Hoe verkrijg of behoud je gezamenlijkheid, passie en bezieling?

Wanneer is het tijd om de hei op te gaan?

Visie & strategie

Samen werken aan een (hernieuwde) visie, missie, strategie. Of ander strategisch thema.

Jaarplan

Samen inhoud geven aan een tactisch inrichtingsvraagstuk zoals een jaarplan of programma.

Scenario ontwikkeling

Je gaat meerdere toekomst scenario’s ontwikkelen, waar je op kunt anticiperen en samen op kunt sturen.

Veranderen & transfomeren

Samen verkennen hoe om te gaan met de toekomst die op je afkomt. Kies je voor een veranderplan, een transitie of een transformatie?

Teamtraining

Met je team de hei opgaan om communicatie en samenwerkingskills te trainen en te verbeteren.

Conflict & stagnatie

Tijd nemen om samen langslepende conflicten op te ruimen. Goed uitzoeken waarom de voortgang zo traag is.

Innovatie verkenning

Verkennen van diverse innovaties. Is het realiseerbaar en haalbaar. Inzicht krijgen in de markt en relevante stakeholders.

Retrospective

Een zelfevaluatie met je team. De tijd nemen om elkaar feedback te geven. Kijken hoe je nog meer potentieel van het team kunt benutten.

Klantvragen naar facilitering van heisessies:

Loslaten en toekomst verkennen

Samen uit de waan van de dag stappen, kijken naar grotere plaatje. Anders kijken, wat je normaliter niet zie. Ontdekken van nieuw potentieel.  Respectvol afscheid nemen van wat voorbij is. Openstaan voor de toekomst: Wat vraagt die van ons; wat is onze gezamenlijke 'why'. Wat willen we zijn voor anderen? Nieuwe mogelijkheden krijgen vorm.

Dynamieken in onderstromen

Samen ga je onderstromen onderzoeken. Inzicht krijgen in waar ze vandaan komen. Krachten en gevolgen aan den lijve ervaren.  Onderstromen zien waar je onbewust van was. Ontdekken welke je tegenwerken en welke je meer in flow brengen. Tegenstromen afzwakken. Meer gebruik maken van positieve onderstromen. Bijvoorbeeld door herpositionering of door kaders vanuit de bovenstroom.

Doelgericht vanuit hoofd, hart en handen

Je wordt gefaciliteerd via een doelgerichte procesaanpak. Via gevarieerde en passende werkvormen ga je samen aan de slag met het thema van de heisessie. Hoofd(denken), hart(ervaren) en handen(doen) werken samen en leiden tot een optimaal resultaat. Een resultaat wat helder is, waar iedereen zich aan committeert en waarvan iedereen weet wat hem of haar nu te doen staat.

Wat kan het je opleveren?

 • Eén team, één verhaal over bijvoorbeeld: visie, missie (purpose) & strategie
 • Heldere doelen, rolverdeling en teamafspraken voor de komend periode
 • Teamspirit: onderling vertrouwen, constructief samenwerken, gezamenlijke inspiratie en commitment
 • Een verbeterplan van datgene wat niet goed ging. Gezamenlijke afspraken over beter benutten van potentieel
 • Gezamenlijke besluitvorming  t.a.v. strategische en tactische thema's
 • Inzicht in de boven- en onderstromen van het thema. Inclusief een plan: hoe hiermee om te gaan
 • Inzicht in het samenspel van in- en externe krachten bij stakeholders rondom het thema van deze heisessie
 • Helderheid in wie je bent of wilt zijn. Wat je kernwaarden zijn. Je leidende principes. En wat je hebt los te laten

Hoe hebben klanten hun heisessie(s) ervaren?

Vervolgstappen:

 1. Heb je interesse, neem contact op.
 2. Eerst hebben we telefonisch contact. Je licht je vraag toe. Wat is de bedoeling? Wat zijn de verwachtingen? Wat wil je nog meer weten?
 3. Mogelijk spreken we af bij jou op kantoor, waar we uitgebreider ingaan op de sessie.
 4. Samen komen we dan tot een globale opzet en aanpak.
 5. Tot slot ontvang je een offerte.

Laat achter je, wat was
Laat gaan, wat moet
Laat zijn, wat is
Wees klaar, voor wat gaat komen