Wat is cultuur? In hoeverre wil je cultuur in een organisatie benutten voor Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken(HNW) en Cultuur

Het Nieuwe Werken is een andere wijze van werken. Dit vereist nieuw leiderschap van het management plus andere ondersteunende systemen. De cruciale succesfactor is te integreren in de bestaande cultuur. En dan wordt het vaak lastig. Het is niet tastbaar of niet concreet. In veel HNW-projectplannen bestaat de HNW cultuurintegratie uit slechts enkele regels. En daarmee start het falen van veel HNW programma’s. Als je geen aandacht besteed aan de onderstroom, de cultuur, dan zal de bovenstroom zich uiteindelijk weer voegen naar de onveranderde onderstroom.

Onbewuste drijfveren van individuën en organisaties

Uit mijn ervaring weet ik dat organisaties het lastig vinden om handen en voeten te geven aan cultuur, omdat het niet tastbaar is. Het gaat veelal over onbewuste verlangens, behoeften, zorgen en angsten van individuen en organisaties. Hoe was het ooit en wat willen we graag behouden. Dit maakt het vaak lastig om cultuur zichtbaar te maken.

Wij zetten uw cultuur in beweging!!

Leading Transformations is gespecialiseerd in cultuurvraagstukken in organisaties. Wij zijn in staat om cultuur in uw projecten handvaten te geven, waardoor deze onderstroom in beweging komt. U kunt het laten meebewegen in uw visie en ambitie op het Het Nieuwe Werken.
Bent u nieuwsgierig geworden, hoe wij dat doen? Neem contact met ons op.

Geef een reactie