Lean is een filosofie die ooit ontstaan is in Japan. Het gedachtegoed gaat in essentie over:

  1. het creëren van waarde in alle processen en
  2. het elimineren van verspillingen.

Door de klant centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning.

Wanneer lean in organisaties wordt toegepast, wordt gekeken naar waardestromen via o.a. value stream map, kaizen. Ook wordt verspilling verwijdert via naar o.a. muda en de 5S-en: Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden.

Eigenlijk is het voor iedere organisatie toepasbaar, want wie wil nu niet meer waarde toevoegen leveren en minder tijd en geld uitgeven aan verspillingen. Alleen ik kom vaak bedrijven tegen waar lean uiteindelijk niet het beoogde resultaat oplevert dan waar van te voren over gedroomd werd.
lean zit tussen je oren
Oorzaak: lean is enkel procesmatig en instrumenteel in de organisatie uitgerold, terwijl je  lean ook tussen je oren hoort uit te voeren.

Alles wat je ziet en ervaart in de wereld om je heen is 1-op-1 een spiegel van je eigen binnenwereld!

Wanneer je in een organisatie druk bezig bent met je leanproject, met de dagelijkse operationele werkzaamheden en dan met plots belangrijke zaken, dan heb je het druk. In je hoofd ben je met al deze zaken bezig. Wellicht ploppen ook nog issues van je privé leven op in je gedachten. Terwijl je met het leanproject van je organisatie richt op de toegevoegde waarde van en de verspilling in de organisatieprocessen, is je binnenwereld van gedachten en emoties nog lang niet lean. Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor vele andere medewerkers in je organisatie.

Tijdens de leanprojecten zullen absoluut verbeteringen aangebracht worden aan de organisatieprocessen. Alleen wanneer het leanproject stopt, dan zal de binnenwereld van jou en jouw medewerkers zich langzamerhand weer gaan projecteren op de buitenwereld, de dagelijkse werkvloer. Oude patronen komen terug, verspillingen nemen toe en meer en meer verdwijnen de resultaten van het leanproject.

Betekenisvolle leegte

In Japan kennen ze het woord “Ma”: betekenisvolle ruimte. Want leegte heeft ook een functie. Hoeveel leegte zitten er tussen jouw gedachten? Lean zit vooral tussen je oren.

Zolang innerlijke onderstromen van jou en je collega’s onrustig en wild blijven, levert ieder leanprogramma maar tijdelijk resultaten op.