• Alles
 • Communicatie
 • Compassie
 • Cultuurverandering
 • Leiderschap & Authenticiteit
 • Natuurlijk
 • Onderstroom
 • Open hart
 • open mind
 • Opstellingen
 • Organisatieontwikkeling
 • Passie en bezieling
 • Presence/Theorie-U
 • Systemisch
 • Teamsamenwerking
 • Transformatie
 • Trauma
 • U-
 • Vermijding
 • Vertrouwen

Bovenstromen en onderstromen

Iedereen ervaart in zijn of haar organisatie boven- en onderstromen. Vaak worden er andere woorden aan onderstroom gekoppeld als: cultuur, werksfeer, energie, weerstand, waarden, onderhuidse gedoe, wantrouwen etc. Daarom is het een breed en nogal vaag begrip geworden.
Maar toch zal iedereen erkennen dat het er is. Organisaties proberen grip op onderstromen vanuit de bovenstroom. Je zult wel begrijpen dat dit gaat niet gaat werken.

Passie en bezieling in je werk, is niet altijd gemakkelijk

Joris Luyendijk schreef in 2015 in de Trouw over: “Het amorele systeem waarin wij leven“. Hij kwam tot de schokkende conclusie dat veel organisaties werknemers omtovert tot amorele medewerkers. Toch zijn ze ooit met passie en bezieling begonnen aan deze baan. Wat is er gebeurd? En hoe krijg je het weer terug

Samenwerking in en tussen teams

Gebaseerd op 5 dysfunctions of a team van Patrick Lencioni Communiceren en samenwerken in en tussen teams is lastig. Dat heeft allerlei oorzaken, wat voor ieder team weer anders is. Soms is een team net bij elkaar en voelt het nog niet vertrouwd en veilig. Bij andere

Transformatie processen

Het verschil tussen veranderen en transformeren. Of de tussenvorm: een reset. De 3 fasen van een transformatie zijn voor iedereen hetzelfde.

Organisatiecultuurverandering, het wil maar niet lukken

Organisaties ervaren regelmatig dat er iets niet goed gaat. Ondanks dat richting en koers helder is. Ongemak is voelbaar. Soms wordt er in de wandelgangen over gepraat. Wellicht hoor je geluiden als: "Het ligt aan de leider." Dus het management moet anders. "We communiceren niet." Dus er

Opstellingen

Met opstellingen creëer je een ruimtelijke weergave van de onderstromen. Je kan daarbij denken aan elementen als directie, aandeelhouders, concurrenten, afdelingen, financiers, klanten. Maar ook facetten kun je opstellen in de ruimte. Bijvoorbeeld missie, markt, vergrijzing, duurzaamheid, leidende principes, agile werken. Er zijn diverse vormen van opstellingen o.a. systemische opstellingen, psychodrama, participatief theater

Please see me ….

Hoor je dit wel eens op je werk van je collega's of in je team? "We worden niet serieus genomen" "Er wordt niet naar ons geluisterd" "We moeten iets met communicatie gaan doen...." "Ik voel me niet gezien" Als je het letterlijk neemt, dan kun je zeggen:

Binden en boeien van jouw medewerkers

Hoe weet je medewerkers aan je organisatie te binden? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers geboeid blijven in hun werk? Enkele oorzaken waardoor medewerkers geen binding ervaren.Positie is niet helderDe medewerker ervaart geen betekenisvolle plek of positie. Hij kan wel een officiële functie hebben en lid zijn

U-Proces, Presence, Theorie-U

Steeds vaker kom je voor vraagstukken te staan waarbij oplossingen uit het verleden niet meer werken. Je wordt uitgedaagd om een diepgaande verandering uit te voeren, een transitie of transformatie. Het U-proces leid je naar oplossingen die vaak totaal anders zijn dan de gewone oplossingen. Hoe ziet het “U-proces” eruit? Welke beren en valkuilen kom je tegen? Maar vooral waarvoor kun je het toepassen?

Our deepest fear is not that we are inadequate (Marianne Williamson)

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness that most frightens us.
We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be? You are a child of God.
Your playing small does not serve the world.
There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you.