Blogs

Onderstromen bij mensen, teams en organisaties

Iedereen ervaart in zijn of haar organisatie boven- en onderstromen. Vaak worden er andere woorden aan onderstroom gekoppeld als: cultuur, werksfeer, energie, weerstand, waarden, onderhuidse gedoe, wantrouwen etc. Daarom is het een breed en nogal vaag begrip geworden.
Maar toch zal iedereen erkennen dat het er is. Organisaties proberen grip op onderstromen vanuit de bovenstroom. Je zult wel begrijpen dat dit gaat niet gaat werken.

Lees verder ....
Pyramide van Lenioni: succesvolle teams

Samenwerking in en tussen teams

Communiceren en samenwerken in en tussen teams is lastig. Dat heeft allerlei oorzaken, wat voor ieder team weer anders is. Soms is een team net bij elkaar en voelt het nog niet vertrouwd en veilig. Bij andere teams is dat geen probleem, maar lopen overleggen niet, is het ‘los zand’, worden besluiten niet nagekomen of ontbreekt het aan een aanspreekcultuur.

Lees verder ....
Natuurlijke transformatie van organisaties, teams en mensen

Transformatie processen

Kies je zelf voor transformeren of heb je geen keus meer? Helaas kun je zelf niet kiezen voor een transformatie. Het overkomt je. Je kan wel kiezen voor transformatie begeleiding, wanneer je vermoedt dat transformatie zich heeft aangediend. Dit zorgt ervoor dat je zelf regie blijft houden op de transformatie. Je hebt dan de optie te kiezen voor een tussenvorm: een organisatie reset

Lees verder ....
Demonen die verborgen zijn achter het masker van een organisatiecultuur

Organisatiecultuurverandering, het wil maar niet lukken

Cultuurverandering werkt anders dan we op school hebben geleerd. Daar wordt ons geleerd om analytisch te werken. Via een rationele aanpak zijn we in staat om problemen op te lossen. En dat heeft ons heel veel gebracht de aflopen eeuw(en). Toch werkt deze aanpak niet voor problemen in de organisatiecultuur en onderstromen. Meestal kom je dan van de regen in de drup, omdat je slechts een symptoom bestrijdt.

Lees verder ....
organisatie opstellingen

Opstellingen

Met opstellingen creëer je een ruimtelijke weergave van de onderstromen. Je kan daarbij denken aan elementen als directie, aandeelhouders, concurrenten, afdelingen, financiers, klanten. Maar ook facetten kun je opstellen in de ruimte. Bijvoorbeeld missie, markt, vergrijzing, duurzaamheid, leidende principes, agile werken. Er zijn diverse vormen van opstellingen o.a. systemische opstellingen, psychodrama, participatief theater

Lees verder ....
Contact opnemen