Blogs

Binden en boeien van je medewerkers, maar dan anders

Binden en boeien van jouw medewerkers

Binden en boeien zijn kwaliteiten van het hart, omdat het over verbinding gaat. Het hart van de medewerkers die zich verbindt aan het hart van de organisatie. Deze harten zijn bronnen in de onderstromen, die richting geven en diepgaande verbindingen creëren. Medewerkers die zich binden aan je organisatie doen dat via hun hart. Leiders die mensen weten te boeien spreken vanuit hun hart en handelen vanuit hun hart. Als mensen zich met elkaar willen verbinden, dan leggen ze vaak hun hand op het hart. Ik heb nog nooit gezien dat iemand daarvoor een hand op zijn voorhoofd legt.

Lees verder ....

Bel of stuur een e-mail