Ridder is niet meer van deze tijd
Op 2 april 2013 lees ik een interessant artikel in het FD. Hierin staat dat veel Nederlandse topondernemers vinden dat de bedrijfscultuur niet meer past bij deze tijd. Deze conclusie is afkomstig uit een jaarlijks onderzoek: “De Mindset van de business leader” van het opleidingsinstituut “De Baak” en de netwerkorganisatie “Business Leaders”

Samengevat zeggen de topondernemers volgens het artikel:

 • Meer ondernemerschap laag in de organisatie;
 • Stimuleren van innovatie;
 • Verhoging productiviteit, meer toegevoegde waarde, is belangrijker dan reorganisatie- en kostenbesparingsprogramma’s;
 • Meer scholing en opleiding van medewerkers,
 • Meer aandacht voor recrutering van nieuw talent

Ondernemers hebben vooral behoefte aan leiderschap in hun organisatie die:

 • communiceren van een duidelijke richting en koers,
 • ruimte geven aan ondernemerschap,
 • uitdragen van een aansprekende visie.

Oude wijn in nieuwe zakkenOude wijn in nieuwe zakken?

Als ik het artikel lees, krijg ik een déjà-vu-gevoel. Volgens mij is dit regelmatig eerder verkondigd. Vooral ook om de organisatie weer een nieuwe boost te geven na een aantal magere jaren.

Wat willen topondernemers nu echt?

Joseph Jaworski, bekend van zijn bestsellers “Synchroniciteit” en “Presence“, spreekt in zijn vorig jaar uitgebrachte boek “Source” over het ontstaan van een nieuwe vorm van leiderschap voor deze tijd. Hij noemt het: “Renewing Leadership“. In zijn vele jaren van werken in en onderzoek naar leiderschap en fundamentele veranderprocessen, komt hij tot de conclusie dat “Renewing Leadership” de opkomende leiderschapsvorm is. Het is het passende antwoord geeft op de uitdagingen van de huidige tijd.

Hij noemt het ook wel Fase IV leiderschap:

 1. Fase I: “Self-Centric Leadership” is gericht op eigen macht en kracht.
 2. Fase II: “Achieving Leadership” is gericht op strategisch calculerend bereiken van het succes.
  Fase II leiderschap
 3. Fase III: “Servant Leadershop” stelt de leider zich dienstbaar op richting organisatie, mensen en maatschappij.fase III leiderschap

Renewing Leadership“, Fase IV leiderschap omvat alle voorgaande 3 fases plus een diepe verbonden met wie hij in wezen is en met wat de toekomst hem vraagt te doen.
Het gaat dus ook over een inspirerende visie, innovatievermogen, echte toegevoegde waarde leveren, ondernemerschap en doelgerichtheid.
Ofwel over alle onderwerpen die de huidige topondernemers benoemen in het onderzoek. Ik weet alleen niet of in het onderzoek wordt ingegaan op het onderscheidend van fase IV “Renewing Leadership” ten opzichte van bijvoorbeeld fase II “Achieving Leadership

Wel zie ik een beweging gaande richting ‘Renewing Leadership” bij onder andere bedrijven als Philips, Rabobank, Unilever en Triodos.

Heb je behoefte om naast de bekende leiderschapsprogramma’s en MBA opleidingen ook grote stappen te zetten richting “Renewing Leadership“? Denk dan eens aan deze “Authentieke Leiderschapsprogramma’s“.

talking stick ceremony