rafting180100In een interessant artikel in de Automatiseringsgids van 15 maart jl. is onderzoek gedaan naar de oorzaken van falen van Agile ICT-projecten.

Het ligt vooral aan de “mensen en de organisatiecultuur”

4 redenen van falen die worden genoemd zijn:

 1. Onvoldoende goed samenwerken;
 2. Cultuur van ‘teamwork’ onvoldoende aanwezig;
 3. Communicatieproblemen van het Agile-team met de andere bedrijfsonderdelen;
 4. Druk van buitenaf om terug te vallen op oude beproefde methoden (de waterval-methode).

ijsberg onderstroomOndanks dat Agile vele voordelen heeft, zijn de belangrijkste drempels voor de organisatie zelf:

 1. het onvermogen om de cultuur van een organisatie te veranderen,
 2. verzet om Agile werkwijze in te passen in een Non-Agile omgeving vanwege:- gebrek aan management vooraf,- controle en tegenwerking van het management.

Blijkbaar wordt onvoldoende aandacht geschonken aan de samenhang van de verschillende onderstromen in een ICT-organisatie en de businessorganisatie met de bovenstromen.

 • Welke krachten en ongrijpbare dynamieken spelen zich in het Agile-team zelf af?
 • Wat is de invloed van de ongrijpbare maar wel voelbare systemische businesskrachten op een prachtig nieuw ontwikkel concept als Agile/Scrum?
 • Hoe breng je al deze onderstromen in balans met de verschillende bovenstromen? Dit is een meervoudige vraag, wat het gaat balanceren van boven- en onderstromen binnen zowel het Agile-team als binnen de business, als ook de onderlinge balancering tussen business en agile.

Wil je meer weten hoe ik werk om deze bovenstromen en onderstromen met elkaar laat  samenwerken voor:

 • het Agile-team zelf,  kijk  eens naar Teamtraining;
 • voor de samenhang tussen organisatie als geheel en het Agile-team,  kijk eens naar organisatiecoaching.