Organisatie coaching

organisatie coaching : het kwadrant

Covid-19/Corona: Organisatie coaching kan online, op locatie of gecombineerd worden uitgevoerd, passend binnen de regels van de overheid

Organisatie coaching helpt management- of leiderschapsteams bij onderstromen in en om een organisatie of afdeling.

 

De onderstroom die niemand ziet bepaalt de richting op elk gebied

Stef Bos

Stel je staat met je organisatie op de kade van Lauwersoog. Je ziet de vuurtoren van Schiermonnikoog. Samen spreek je af: “Daar gaan we naar toe”. Hierop stap je samen in de boot en begint met roeien. In eerste instantie lijk je op de vuurtoren af te koersen. Toch eindig je op Rottumerplaat. De onderstromen van het Wad hebben je meegenomen naar een andere plek.

Er is niet zo onveranderlijk als verandering. Dat geldt ook voor organisaties. Veranderdoelen en -plannen zijn facetten van de bovenstroom. Belangen, cultuur, drijfveren, loyaliteiten en gevoelens horen bij de onderstroom. Omdat je als leiderschapsteam in dezelfde ‘boot’ zit, heb je onvoldoende zicht op de onderstromen onder de ‘roeiboot’.
Met hulp van organisatie coaching krijg je wel inzicht in deze onderstromen. En niet alleen dat, je gaat ook de complexiteit ervan ontrafelen, waardoor ze hanteerbaar worden. Je kunt ze afzwakken of zelfs laten verdwijnen. Door ze te integreren in de bovenstroom zorg je ervoor  dat je organisatie met in de ‘flow’ komt en met minder moeite haar bestemming bereikt.

Waar kan organisatie coaching je bij helpen?

Organisatiecultuur

De organisatiecultuur moet veranderen, omdat de huidige cultuur niet meer werkbaar is voor de huidige organisatievisie en strategie.

Agile & zelf-organiserend

Je wil vanuit andere organisatieprincipes je organisatie opnieuw inrichten (Bijvoorbeeld agile, lean, zelf-organiserend).

Nieuwe richting

De organisatie heeft een nieuwe identiteit: visie en missie nodig gezien de veranderingen in de markt

Tegenvallers

Belangrijke klanten en belangrijke medewerkers lopen over naar andere organisaties. Financieel gezien gaat het steeds slechter.

Onvoldoende wendbaar

De organisatie wendbaarheid is te traag. Verwachtingen van klanten veranderen snel. Concurrenten weten hier veel beter mee om te gaan.

Conflict & fragmentatie

De organisatie valt uit elkaar. Het is ieder voor zich. Vooral mail en overleg. Er smeulen ondergrondse veenbranden.

Afspraak is geen afspraak

Projecten en dagelijkse werkzaamheden lopen niet. Gemaakte afspraken worden niet nagekomen. Mensen blijven onbewust hangen in een oude organisatiecultuur.

Crisis

Als organisatie zit je in een crisis. Plannen werken niet meer. Deel van de organisatie lijkt lam geslagen. Een ander deel is vooral bezig met overleven. Geen goed zicht op hoe verder.

Klantvragen naar organisatie coaching:

Potentieel, afscheid, zingeving en maatregelen

Organisaties hebben vaak meer potentieel in zich. Dit ga je samen ontdekken. Tegelijk ga je ook zaken zien binnen je organisatie, wat zijn houdbaarheid datum heeft bereikt. Met respect neem je hier afscheid van. Zo nodig versterk je je  band met de echte bedoeling ('why') van je organisatie, wat je betekent voor anderen. Dit borg je tenslotte via praktische maatregelen in de bovenstroom.

Inzicht in onderstromen leidt tot beweging

Samen ga je de onderstromen onderzoeken. Onderstromen in en om je organisatie. Onderstromen uit het verleden. Onderstromen waar je nog onbewust van was. Krachten en consequenties ervaren, zowel op de dagelijkse operatie als op je visie en strategie.  Zodra je hier inzicht in hebt als leiderschapsteam en je hebt de complexiteit ervan ontrafelt, ontstaat er beweging.

Integreren van boven- en onderstroom

Je zorgt dat de operationele zaken lopen en dat afgesproken doelen worden gehaald. Via overlegvormen, ingerichte systemen & processen en rapportages, houdt je hierop grip en sturing. Organisatie coaching helpt je hoe je zicht houdt op belangrijke onderstromen Je boekt betere resultaten en hebt minder overbodige kosten, omdat je boven- en onderstroom bij elkaar hebt gebracht.

Wat kan het je opleveren?

 • Je organisatiecultuur ondersteunt je visie, strategie en kernwaarden.
 • De verandering of transitie beweegt de goede kant op, doordat het gebruik maakt van de juiste onderstromen.
 • Klanten willen graag zaken met je doen. Medewerkers vinden het fijn om voor je te werken.
 • Je organisatie is een gezond en zelf lerend levend organisme. Zelf in staat om conflicten op te lossen en wendbaar te blijven.
 • Je hebt een stevige positie in de markt, een financieel gezonde organisatie met gezond groeipotentieel.
 • Klaar voor de toekomst zoals die op je afkomt. Plannen pro-actief aanpassen, wanneer dit nodig is.

Hoe klanten organisatie coaching ervaren?

Heb je behoefte aan organisatie coaching?

 1. Neem contact op.
 2. Eerst hebben we telefonisch contact. Je legt uit wat je vraag is. Wat speelt er? Waar heb je behoefte aan? Wat wil je nog meer weten?
 3. Mogelijk spreken we af bij jou op kantoor, waar we uitgebreider met elkaar kennismaken. In dat gesprek gaan we nog wat dieper op de materie in en hoe organisatie coaching je kan helpen.
 4. Als er een goede match is, dan komen we tot een opdrachtomschrijving inclusief de financiële afspraken.
 5. Tot slot stellen we een contract op.

benut de kracht van de onderstroom