People, Planet, Profit, Prosperity

Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Allemaal omschrijvingen die diep in ons hart liggen.

Hoe handelen wij als organisatie zelf? Het belangrijkste is onze diepere intentie van duurzaamheid. Ons handelen komt voort uit de vijf ecologische principes van de natuur. Wij werken bij voorkeur samen met mensen en organisaties met vergelijkbare intenties:

  • We kopen bij voorkeur duurzame producten en diensten in.
  • Wij reizen bij voorkeur met de trein.
  • Voor ons kantoor is onze energie leverancier: Greenchoice, omdat we vinden dat deze organisatie zich op de beste wijze inzet voor “groene” energie.
  • Onze carbon footprint (reiskilometers, papierverbruik etc.) compenseren we jaarlijks via de Climat Neutral Group volgens de Gold Standaard. De Gold Standard is de strengste standaard voor CO2-reductieprojecten. Ze is ontwikkeld door een groep NGO’s onder leiding van het Wereld Natuur Fonds met als doel projecten te ondersteunen die niet alleen aan de CDM  standaard voldoen maar ook nog een meetbare bijdrage aan duurzame ontwikkeling leveren. Met andere woorden, de CO2-credits zijn betrouwbaar en de lokale bevolking profiteert ervan mee.
  • Ten slotte willen we ons duurzaam verbeteren op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom blijven we altijd werken aan: Planet, People, Profit en Prosperity.

Ecologische principes van de natuur

Wij weten dat de natuur zichzelf al miljoenen jaren in stand houdt. De natuur is het voorbeeld van de essentie van het woord “duurzaamheid”  zoals wij die beleven en willen uitdragen. Aan deze betekenis van duurzaamheid ligt een vijftal ecologische principes van de natuur ten grondslag:

Onderlinge afhankelijkheid, cylcisch, samenwerken, dynamische flexibiliteit, diversiteit

In onze dienstverlening passen we deze principes toe. Soms impliciet, maar heel expliciet in opdrachten die we uitgevoerd hebben op gebied van:

  • Duurzaam HRM;
  • Duurzame inzetbaarheid;
  • Duurzaam bewust handelen.