Uitgevoerde opdrachten voor regionale- en rijksoverheidsorganisaties:

Vragen op gebied van strategieontwikkeling:

Vragen op gebied van onderstromen:

Vragen op gebied van teamontwikkeling:

Vragen op gebied van leiderschap & authenticiteit: