Uitgevoerde opdrachten in de zorgsector:

Vragen op gebied van strategieontwikkeling:

Vragen op gebied van onderstromen:

Vragen op gebied van teamontwikkeling: