Spiral Dynamics Integral is een integraal waarden systeem en verandertool voor mensen, teams en organisaties.

Spiral Dynamics Integral geeft inzicht in de diepere bronnen van waaruit mensen denken en zich gedragen. Het laat je de kleur bril zien hoe mensen naar de wereld kijken. Deze diepere waarden, vMemes, gaan over onderstromen van individuele mensen.  Maar met Spiral Dynamics kun je ook voor teams en organisaties de basis drijfveren in kaart brengen. Het geeft inzicht in hoe en waarom besluiten worden genomen.
Spiral Dynamics is te gebruiken bij coaching, teamontwikkeling en cultuurveranderingen. Vooral om taal te geven aan en begrip te krijgen in deze dynamieken op gebied van drijfveren.

Klik hier voor meer informatie over de ontstaansgeschiedenis

Met Spiral Dynamics Integral wordt het “DNA”-patroon van de drijfveren(waardensysteem) zichtbaar gemaakt.

Dit DNA-patroon wordt o.a. ontwikkeld vanuit basisbehoeften en ervaringen uit het verleden van een persoon, team of organisatie. je kan het ook zien als een aantal batterijen waar veel of weinig energie uitkomt.

De belangrijkste drijfveren zijn:

 1. overleven: gericht op voedsel en in leven houden van eigen soort (beige)
 2. veilig: veiligheid en verwantschap vinden in de groep (paars)
 3. kracht: eigen autonomie, wilskracht, gedrevenheid, eigen wil (rood)
 4. orde: de waarheid, plicht, regels en moraliteit (blauw)
 5. succes: benut kansen, rationaliteit, presteren en competitie (oranje)
 6. samen: gevoelens, samen op weg, gemeenschapszin(groen)
 7. synergie:  de rol vervullen die situationeel gevraagd wordt, co-creatie, integraliteit (geel)
 8. holisme: Intuïtieve bronnen, integratie van voelen en weten. Alles is onderdeel van een groter geheel.

Ieder persoon, team of organisatie heeft meer of minder lading op een van de drijfveren (accu’s). De combinaties leidt tot zichtbaar gedrag. Het kan dus zo zijn dat blijkbaar uiterlijk gedrag (in de bovenstroom) afkomstig is van verschillende drijfveren. Bijvoorbeeld als de een samenwerkt om te winnen (oranje) met een ander die zich vooral veilig wil voelen(paars), dan kun je voorstellen dat dat leidt tot een onveilige situatie waarbij niet gewonnen wordt.
In onze samenleving zijn vooral de waarden 2 t/m 7 waarneembaar. “Overleven” is niet echt een issue in onze samenleving. “Holisme” laat zich nog maar weinig zien.

Daarnaast heeft de context, de omgeving, een sterke invloed op het huidig actieve waardenpatroon

Een voorbeeld is dat er bij iemand op het werk vaak een ander waardenpatroon actief is dan wanneer hij op vakantie is. Ook in een organisatie kunnen verschillen voorkomen. Een verkoopteam zal eerder vanuit oranje drijfveer gedrag vertonen om zo de concurrentie voor te blijven. Een leidinggevende met hart voor de mens laat eerder gedrag zien vanuit een groene of paarse drijfveer. Terwijl business control alles eenduidig en onder controle wil hebben: blauw dus. Vaak ligt dus de bron van conflicten tussen functionarissen eerder op onbegrip in elkaars drijfveren in de onderstroom dan op de inhoud van de bovenstroom. Helaas worden de conflicten vooral langdurig in de bovenstroom uitgevochten. Terwijl de echte oplossing veel sneller ergens anders te vinden is.

Het is juist de kracht van de organisatie om alle drijfveren voldoende aanwezig te hebben in de organisatie. Toch wordt er tegenwoordig vooral aandacht besteed om iedereen te trainen in 1 kleur. Biodiversiteit is ook goed in organisaties.

Spiral Dynamics is een dynamisch systeem, waarbij de waarden via een spiraal met elkaar blijven interacteren

Ze interacteren onderling in het individu, waarbij de omgeving ook relevant is. Maar ze interacteren ook op groeps- of organisatieniveau. Ook hier heeft de context veel invloed op het waardensysteem. Zo activeert de Nederlandse samenleving voor oorsprong vooral blauw en groen in mensen en organisaties. Terwijl in de Verenigde Staten de invloed van rood en oranje veel sterker is. Door de globalisering en digitalisering zie je in Nederland een sterke groei ontstaan in rood, oranje en ook heel veel geel.

Spiral Dynamics toont aan dat zichtbaar gedrag wordt bepaald door de combinatie van de diepere waarden en de kenmerken van de omgeving

Met behulp van Spiral Dynamics is het dus mogelijk om ander gedrag te vertonen wanneer voldoende rekening wordt gehouden met de diepere waarden en de context waarin een individu, team of organisatie opereert. Het is een prachtig inzichtgevend en ondersteunend instrument bij verandervraagstukken in organisaties en samenleving, maar ook in persoonlijke ontwikkeling

Een organisatie moet veranderen als zij niet meer aansluiten op de vraag van hun klanten.

Hoe reageert een team of organisatie wanneer hun externe omstandigheden zijn gewijzigd waardoor hun bestaande werkwijzen niet meer werken?> Hoe snel en adequaat reageert een team of organisatie op externe veranderingen? Dit kunnen ze binnen hun bestaande DNA-patroon doen. Dus als ze een sterke oranje-drijfveer hebben, gericht op succes en prestatie, dan kunnen ze kijken hoe ze nog steeds maximaal succesvol blijven voor hun klanten. Hun DNA patroon verandert niet. Echter het kan ook zijn dat de klanten echt wezenlijks iets anders wil van een organisatie. Dat betekent een verschuiving in hun DNA-patroon, een ander kleuren patroon. In dat geval heb je het niet meer over een simpele verandering, een andere strategie of koers, maar gaat het over een transformatie. Zoals een rups verandert in een vlinder. Het DNA patroon van een organisatie verandert, waardoor de identiteit en de vorm van de organisatie verandert, omdat de samenleving hierom vraagt.
Spiral-Dynamics-organisatieontwikkeling
Wat gebeurt er met de diepere waarden van waaruit werkwijzen van teams en organisaties in zo’n fase van transformatie? In eerste instantie worden de overlevingspatronen van de huidige waarden extreem versterkt. Koste wat het kost probeer je te overleven in het huidige DNA patroon. Je zit dit terug in de organisatie via ongezond en immoreel gedrag.  Succesvol worden, verandert in ten koste van alles succesvol worden. Zie de doping in de sportwereld.  Uiteindelijk leidt dat tot zelfdestructie. Dat wil zeggen de omgeving hoeft je niet meer. Voor een organisatie betekent dat de omzet naar beneden gaat en de kosten veel te hoog worden.
Ergens komt een moment dat andere diepere waarden in teams en organisaties worden geactiveerd? Wat leidt tot een nieuwe team- en organisatiecultuur, die wel goed aansluiten op de veranderende externe omstandigheden?
De vastgelopen organisatie komt weer in beweging en er ontstaat weer een sociaal en economisch bedrijfsklimaat.

Deze veranderingen of transformaties gelden ook voor mensen zelf.

Iemand is bijvoorbeeld in een geheel andere werkomgeving gaan werken of krijgt te maken met een stevige verandering in de privé sfeer. Pas als deze persoon in staat is andere, beter passende, diepere waarden in zichzelf aan te spreken, dan pas is transformatie mogelijk. Zodra de andere drijfveer ontwaakt is, ontstaat ineens nieuw gedrag die je tot dan toe voor onmogelijk had gehouden.

Spiral Dynamics is geschikt in verandertrajecten, waarbij individuele drijfveren en organisatiecultuur een grote invloed hebben op het wel of niet slagen van de verandering.

Bovendien geeft Spiral Dynamics ook inzicht in de verandermogelijkheden bij individuen en organisaties.

Veranderingen lopen niet altijd even soepel. Vaak is er stress, ongemak en weerstand. Soms vervalt men weer in de oude cultuur. Het gedrag is wel iets veranderd, maar een fundamentele cultuurverandering wordt niet gemaakt. Er is namelijk niet veranderd in de diepere waardenpatronen.
Veranderingen kennen een aantal veranderstadia. Met Spiral Dynamics worden ook de latente of manifeste veranderknelpunten en mogelijkheden duidelijk. Door op basis van deze informatie een effectieve veranderomgeving te creëren, komt een verandering weer in beweging.

Via online testen kun je inzicht krijgen in de waarden, de cultuur en de veranderbereidheid van je zelf, team en organisatie

Wij zijn gecertificeerd voor het afnemen van assessments van Valuematch op gebied van:

 • Wat zijn de belangrijkste diepere waarden waaruit zijn huidige gedrag voorkomt?
 • Welke diepere waarden worden nu nog onderdrukt? Wat zijn de concrete gevolgen daarvan? Hoe relateert dit zich tot zijn huidige werkproblemen?
 • Welke diepere waarden worden actief als iemand onder druk komt te staan? In welke mate leidt dit tot ineffectief gedrag? Welk effectief gedrag is een beter alternatief?
 • In welke diepere waarden zit de grootste persoonlijke ontwikkeling? Hoe kan hier concreet vorm aan worden gegeven?

 • Wat is het huidige en gewenste cultuurwaardenprofiel in de werkomgeving?
 • Wat zijn gewenste richtingen van cultuurveranderingen?
 • In hoeverre sluiten strategie, structuur, cultuur en management-/werkstijlen op elkaar aan?
 • Wat is de betekenis van succes in een organisatie?
 • Hoe groot is de veranderbereidheid in een organisatie?
 • Welke interventies werken wel en welke gaan niet werken?

 • Hoeveel stabiliteit, noodzaak voor verandering en gevoel van crisis is er op dit moment?
 • Per context: in welke mate is er noodzaak tot verandering of transformatie gewenst?
 • Waar zit spanning en waar is er beweging?
 • Kiezen voor verandering of voor transformatie?

 

Hoe gebruiken wij Spiral Dynamics in onze aanbod:

 • Bij de begeleiding van heisessies is het soms handig dat de verschillende betrokkenen een individueel waardenprofiel opstellen. In korte tijd leren de teamleden elkaar beter kennen. Indien de heisessie gaat over een groot verandervraagstuk dan kan een cultuur assessment inzage geven welke interventies behulpzaam zijn
 • Bij een traject van scenarioplanning, omdat partijen maar niet bij elkaar komen om samen aan de toekomst te werken, kan een waarden assessment meer inzage geven in de onderstromen en drijfveren bij de verschillende partijen
 • Wil je met de hele organisatie of afdeling aan de gang om een beter begrip te krijgen in ieders waarden en drijfveren dan biedt het waardentheater een prachtige interactieve dag.
 • Tenslotte zijn de waarden assessments en verander assessements voor teams en individuen heel waardevol voor teambuilding/teamtraining, bij teamcoaching of bij personal coaching. Bij organisatiecoaching helpt een cultuur assessment om inzage te krijgen in mogelijke interventies in de boven- en onderstromen
Contactformulier:
Vul hieronder je contact gegevens in.