Spiral Dynamics Integral is een integraal verandermodel voor mensen, teams en organisaties. Spiral Dynamics Integral geeft inzicht in hoe mensen denken en hoe ze kijken naar de wereld. Dit geldt ook voor teams en organisaties. Het geeft inzicht in hoe en waarom besluiten worden genomen.
Wij gebruiken Spiral Dynamics in coaching, teamontwikkeling en cultuurveranderingen.

Klik hier voor meer informatie over de ontstaansgeschiedenis

Met Spiral Dynamics Integral wordt het “DNA”-patroon van het diepere waardensysteem zichtbaar gemaakt. Dit DNA-patroon wordt o.a. ontwikkeld vanuit basisbehoeften en ervaringen uit het verleden van een persoon, team of organisatie.
Daarnaast heeft de context, de omgeving, een sterke invloed op het huidig actieve waardenpatroon. Een voorbeeld is dat er bij iemand op het werk vaak een ander waardenpatroon actief is dan wanneer hij op vakantie is.
Voor een organisatie heeft een verkoopteam vaak een heel ander waardenpatroon dan een productieteam. Vaak ligt de bron van afdelingsconflicten op dit diepere niveau. De oplossing ligt daar dus ook.

 

Spiral Dynamics is een dynamisch systeem, waarbij de waarden via een spiraal met elkaar blijven interacteren.
Spiral Dynamics zegt dat concreet en zichtbaar gedrag wordt bepaald door de combinatie van de diepere waarden en de kenmerken van de omgeving. Met behulp van Spiral Dynamics is het dus mogelijk om ander gedrag te vertonen wanneer voldoende rekening wordt gehouden met de diepere waarden en de context waarin een individu, team of organisatie opereert.

Wat zijn de diepere waarden in de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties? Hoe beïnvloeden de externe omstandigheden van deze mensen, teams en organisatie hun eigen diepere waarden? Tot welk gedrag leidt dit en is dit effectief? Welk ander gedrag is ook nog mogelijk?
Spiral Dynamics waarden in cultuurverandering, coaching en teamontwikkelingHier links staat  een overzicht van deze verschillende diepere waarden in mensen. Deze waarden gelden ook voor teams en organisaties. Zij hebben direct verband met de team- en organisatiecultuur. Edgar Schein, Hoogleraar Organisatiecultuur op het MIT, definieert cultuur als een complexiteit van diepe, vaak onbewuste basis aannames die organisaties gebruiken om aan te sluiten op de externe omstandigheden en om de samenhang in de organisatie te behouden. Dat betekent dat afhankelijk van externe en interne omstandigheden, een combinatie van diepere waarden in meer of mindere mate actief is in een organisatie.

Hoe reageert een team of organisatie wanneer hun externe omstandigheden zijn gewijzigd waardoor hun bestaande werkwijzen niet meer werken? Hoe snel en adequaat reageert een team of organisatie op externe veranderingen?
Spiral-Dynamics-organisatieontwikkeling
Wat gebeurt er met de diepere waarden van waaruit werkwijzen van teams en organisaties ooit zijn ontstaan? Worden deze werkwijzen extreem versterkt, hetgeen leidt tot ongezond gedrag en uiteindelijk zelfdestructie? Of worden andere diepere waarden in teams en organisaties geactiveerd? Wat leidt tot een nieuwe team- en organisatiecultuur,die goed aansluit bij de veranderende externe omstandigheden?
Hoe komt een team of organisatie die vast is gelopen of in de weerstand zit, weer in beweging?

Dezelfde soort vragen kunnen ook gesteld worden voor mensen. Iemand is bijvoorbeeld in een geheel andere werkomgeving gaan werken of krijgt te maken met een stevige organisatieverandering. Hoe is deze persoon in staat andere, beter passende, diepere waarden in zichzelf aan te spreken? Welk gedrag is dan ineens wel mogelijk? Of is dit optimale gedrag voorlopig niet mogelijk, maar is een ander alternatief gedrag vanuit zijn huidige bestaande waarden wel mogelijk?

Spiral Dynamics is geschikt in verandertrajecten, waarbij individuele drijfveren en organisatiecultuur een grote invloed hebben op het wel of niet slagen van de verandering.

Naast het waardenpatroon geeft Spiral Dynamics ook inzicht in de veranderdynamiek bij individuele en organisatieveranderingen.
Veranderingen lopen niet altijd even soepel. Vaak is er stress, ongemak en weerstand. Soms vervalt men weer in de oude cultuur. Het gedrag is wel iets veranderd, maar een fundamentele cultuurverandering wordt niet gemaakt. Er is namelijk niet veranderd in de diepere waardenpatronen.
Veranderingen kennen een aantal veranderstadia. Met Spiral Dynamics worden ook de latente of manifeste veranderknelpunten en mogelijkheden duidelijk. Door op basis van deze informatie een effectieve veranderomgeving te creëren, komt een verandering weer in beweging.

Wij zijn geaccrediteerd om on-line vragenlijsten/scans van Spiral Dynamics te gebruiken.

Spiral Dynamics kent de volgende vragenlijsten

 • Individuele-, team- en organisatie waardenprofielen
 • Individuele-, team en organisatie veranderprofielen
 • Cultuurprofielen voor teams en organisaties

Op individueel niveau wordt onder meer duidelijk:

 • Wat zijn de belangrijkste diepere waarden waaruit zijn huidige gedrag voorkomt?
 • Welke diepere waarden worden nu nog onderdrukt? Wat zijn de concrete gevolgen daarvan? Hoe relateert dit zich tot zijn huidige werkproblemen?
 • Welke diepere waarden worden actief als iemand onder druk komt te staan? In welke mate leidt dit tot ineffectief gedrag? Welk effectief gedrag is een beter alternatief?
 • In welke diepere waarden zit de grootste persoonlijke ontwikkeling? Hoe kan hier concreet vorm aan worden gegeven?
 • In welke veranderfase zit iemand in zijn werkomgeving? Dezelfde vraag kun je ook stellen voor andere omgevingen zoals persoonlijk, privé, wonen en samenleving

spiral dynamics waarden en veranderprofiel

Op team- en organisatieniveau wordt onder meer duidelijk:

 • Wat is het huidige en gewenste cultuurwaardenprofiel in de werkomgeving?
 • Wat zijn gewenste richtingen van cultuurveranderingen?
 • In hoeverre sluiten strategie, structuur, cultuur en management-/werkstijlen op elkaar aan?
 • Wat is de betekenis van succes in een organisatie?
 • Hoe groot is de veranderbereidheid in een organisatie?
 • Welke interventies werken wel en welke gaan niet werken?

cultuurverandering profielen spiral dynamics

Geef een reactie