Toepasbare resultaten met bezieling

Posts Tagged duurzaamheid

Programma Authentiek Leiderschap – Rites of Passage

Van 5 oktober t/m 14 oktober 2014 verzorgt Leading Transformations weer het programma Authentiek Leiderschap – Rites of Passage. De kern van dit programma vindt plaats in de natuur van Drakensberg (Zuid-Afrika). Je hebt behoefte aan nog meer verdieping in je werk en/of leven. Vragen die mogelijk

Lees meer.....

Bovenstromen en onderstromen in organisaties

Bovenstroom en onderstroom in organisaties: 2 werelden, hoe laat je ze samenwerken? Iedereen ervaart in zijn of haar organisatie bovenstroom en onderstroom. Vaak worden er een ander woorden aan onderstroom gekoppeld als: cultuur, werksfeer, energie, weerstand, soft, etc. In ieder geval is het een beschrijving vol met vaagheid. Dat het vaag is klopt

Lees meer.....

Masdar City: de eerste CO-2 neutrale stad! De volgende stap in Nederland?

Vorige week kreeg ik een tip om eens te kijken naar de eerste CO-2 neutrale stad in de wereld: Masdar City. De Arabische Emiraten zijn zich ervan bewust dat olie als energiebron eindig is en dat ze nu op zoek moeten naar duurzame energie. Het geld hebben

Lees meer.....

U-Proces, Presence, Theorie-U

Steeds vaker kom je voor vraagstukken te staan waarbij oplossingen uit het verleden niet meer werken. Je wordt uitgedaagd om een fundamentele verandering uit te voeren. Hoe kan het U-proces van Theorie-U/Presence jou daarbij helpen? Wanneer ik  gevraagd word om een team of organisatie te begeleiden bij

Lees meer.....

Visie op Authentiek Leiderschap

Een oude Native American spreekt over 2 wolven. There is a story of a Cherokee leader sitting with his grandchildren. He says to them: “In every life there is a terrible fight – a fight between two wolves.One is evil: he is fear,anger, envy, greed, arrogance, self-pity, resentment, and

Lees meer.....

Duurzaam personeelsbeleid bij de overheid?

Gisteren las ik op nu.nl een artikel “Rijksambtenaren tot 2016 niet ontslagen”.  Rijksambtenaren worden tot 2016 niet ontslagen. Wanneer iemand boventallig wordt, op basis van het afspiegelingsprincipe, dan wordt voor hem passend werk gevonden elders binnen de overheid met behoud van salaris. Nu is het akkoord wel iets genuanceerder

Lees meer.....

People, Planet Profit? Of eigenlijk toch: Profit, People, Planet?

samenleven, diversiteit, co-creëren, duurzaam

PEOPLE, PLANET, PROFIT Organisaties gebruiken deze 3 woorden vaak om aan te geven dat ze duurzaam bezig zijn. Wat ik mij vandaag afvraag is, in hoeverre laten organisaties zich ook leiden door de volgorde van deze drie woorden? Staat people op 1, planet op 2 en profit

Lees meer.....

Workshop: Leiderschap, Theorie-U en ecologische principes van de natuur

Ecologische principes van de natuur De wereld waarin wij leven en met elkaar werken, wordt steeds onoverzichtelijker. De manier van leidinggeven is snel aan het veranderen. Dit vraagt om nieuw leiderschap. Gebruik makend van de ecologische principes van de natuur en Theorie U wordt u op het

Lees meer.....

De Levende Organisatie

Wij zien organisaties als een levend organismes. Een deel hiervan is tastbaar en meetbaar in de vorm van processen, productiesystemen, marketingplannen, enzovoorts. Er is ook een deel onzichtbaar: normen en waarden, de cultuur, traditie, machtspolitiek, drijfveren van leiders en de ziel van de organisatie. Juist die factoren

Lees meer.....

Instrinsiek duurzaam bewustzijn

Enkele jaren geleden heb ik een wilderness leadership programma gevolgd. De kern van dit programma is, dat ik met een kleine groep mensen compleet uit de beschaving ben gestapt. Ik heb met deze groep een week volledig in afzondering duurzaam geleefd met de natuur. Op een plek

Lees meer.....