Toepasbare resultaten met bezieling

Posts Tagged ecologische principes

Masdar City: de eerste CO-2 neutrale stad! De volgende stap in Nederland?

Vorige week kreeg ik een tip om eens te kijken naar de eerste CO-2 neutrale stad in de wereld: Masdar City. De Arabische Emiraten zijn zich ervan bewust dat olie als energiebron eindig is en dat ze nu op zoek moeten naar duurzame energie. Het geld hebben

Lees meer.....

3 filmpjes over Leiderschap en de Natuur

Hieronder zijn 3 You-Tube video’s over Leiderschap en de Natuur. Het eerste filmpje gaat over hoe leiderschap een rol speelt om datgene wat verloren dreigt te gaan te herstellen. It’s not the earth that needs healing ….. It’s Us!! If we do return to the Wild, there

Lees meer.....

Duurzame Inzetbaarheid: een business case én …….?

Onlangs las ik een publicatie van Berenschot over duurzame inzetbaarheid bij bedrijven. Zij hebben hier onderzoek naar gedaan bij meer dan 200 bedrijven. Ik haal hieruit de volgende conclusies: Het is een grote uitdaging duurzame inzetbaarheid vorm te geven ten tijden van een crisis. De urgentie van

Lees meer.....

Duurzaam personeelsbeleid bij de overheid?

Gisteren las ik op nu.nl een artikel “Rijksambtenaren tot 2016 niet ontslagen”.  Rijksambtenaren worden tot 2016 niet ontslagen. Wanneer iemand boventallig wordt, op basis van het afspiegelingsprincipe, dan wordt voor hem passend werk gevonden elders binnen de overheid met behoud van salaris. Nu is het akkoord wel iets genuanceerder

Lees meer.....

People, Planet Profit? Of eigenlijk toch: Profit, People, Planet?

samenleven, diversiteit, co-creëren, duurzaam

PEOPLE, PLANET, PROFIT Organisaties gebruiken deze 3 woorden vaak om aan te geven dat ze duurzaam bezig zijn. Wat ik mij vandaag afvraag is, in hoeverre laten organisaties zich ook leiden door de volgorde van deze drie woorden? Staat people op 1, planet op 2 en profit

Lees meer.....

Workshop: Leiderschap, Theorie-U en ecologische principes van de natuur

Ecologische principes van de natuur De wereld waarin wij leven en met elkaar werken, wordt steeds onoverzichtelijker. De manier van leidinggeven is snel aan het veranderen. Dit vraagt om nieuw leiderschap. Gebruik makend van de ecologische principes van de natuur en Theorie U wordt u op het

Lees meer.....

Instrinsiek duurzaam bewustzijn

Enkele jaren geleden heb ik een wilderness leadership programma gevolgd. De kern van dit programma is, dat ik met een kleine groep mensen compleet uit de beschaving ben gestapt. Ik heb met deze groep een week volledig in afzondering duurzaam geleefd met de natuur. Op een plek

Lees meer.....

10 tm 17 okt: Wilderness Leadership Transformation Program

Van 10 tot en met 17 oktober 2009 is het Leadership Transformation Program voor het najaar gepland. Meer en meer is er behoefte aan nieuw leiderschap. De huidige crises (economische, klimaat, voedsel, ….) geven aan dat onze huidige systemen fundamenteel dienen te veranderen. We leven met 6

Lees meer.....