Teamperformance: 1+1=3

Wij zien teams als een levende samenspel van mensen die een gezamenlijk doel willen bereiken. Deze mensen beïnvloeden elkaar zowel binnen het team als daarbuiten. Hoe versterk je elkaar? Waar werken ze elkaar tegen en verliest het haar kracht? Hoe krijg je een team in zijn optimale teamperformance?

Waar en hoe moet ik jou de bal spelen, zodat je het beste presteert voor ons team?

Actie en Interactie De echte teamperformance toont zich in de realiteit waarin het team dagelijks opereert. Wat gebeurt er in het team als de aandacht verschuift van: “Waarom kan ik mijn actie niet uitvoeren?” naar “Welke interacties doe ik met jou, waardoor jij jouw taak optimaal uitvoert?” Wat levert uitgesproken waardering van acties of interacties op voor de teamprestaties?

 

Is iedereen volwaardig lid van het team? Voelt iedereen zich deel van het team? Worden mensen informeel buitensloten door de groep? Sluiten ze zich zelf uit, omdat ze zich niet houden aan de teamwaarden? Zetten ze zich zelf daarmee buitenspel, waardoor het team niet op volle sterkte kan werken? Als teamcoach let ik op signalen van teamleden die “buitenspel” staan. Een team wat functioneert met mensen die wel aanwezig zijn maar er niet bijhoren, functioneert gewoon niet. De teamperformance is over het algemeen slecht: 1+1=0,7 Als teamcoach laat ik het team zichzelf weer compleet maken

Hoe wil je aangespeeld worden?Zijn de posities duidelijk? Wie heeft het voor het zeggen in het team? Is dat altijd dezelfde persoon of verschilt dat per situatie? Op grond waarvan wordt deze zeggenschap bepaalt? Ancieniteit, competentie of macht. Welke rangorde biedt de beste teamperformance? Zijn alle noodzakelijke posities ingevuld? Zo niet, wie vult de gaten op? Welk gat laat deze persoon dan achter? Wat hebben de teamleden van de ander nodig om zijn positie optimaal in te vullen? Deze vragen gaan over positiespel. Hiermee creëer je optimale teamperformance. Het team wordt een topteam.

Geef een reactie