Bij een grote ICT organisatie binnen de overheid is een klein team gestart met Agile werken en DevOps teams. De eerste pilots zijn met succes uitgevoerd. Alleen is de organisatie nog niet overtuigd. Besloten wordt om een positiespel middag te gaan doen via psychodrama.

Allereerst wordt de huidige manier van werken in scene gezet. Al vrij snel valt op over hoeveel ( management) schijven een aanvraag van de klant loopt, voordat een offerte gemaakt kan worden. Bij iedere stap ontvangt een manager de aanvraag, beoordeelt die en stuurt dan weer door naar de volgende functionaris. In de zaal heerst een sfeer van gelatenheid en vooral wachten.

Daarna wordt de nieuwe manier van werken, het Agile werken,  in scene gezet. Binnen no-time gaat de binnengekomen aanvraag van de klant bij het multi-disciplinaire team. Waarna de klant een passende offerte krijgt. In de zaal was de opwinding voelbaar. Maar werd pijnlijk zichtbaar hoe bepaalde functionarissen geen rol meer hebben. Dus eigenlijk overbodig zijn of een totaal andere rolinvulling moeten gaan krijgen.

Tijdens die middag is het merendeel van de aanwezigen overtuigd geraakt. Waardoor de invoering van Agile werken in een stroomversnelling is geraakt.

Enkele maanden later is een soortgelijke opstelling nogmaals gegeven aan de topdirectie. Hier was nog altijd scepsis. Na de opstelling is er meer commitment vanuit de top gekomen. Waardoor Agile werken uiteindelijk in de hele organisatie is ingevoerd