Bij een ICT organisatie heeft men continu problemen met een van hun opdrachtgevers. Ondanks het feit dat er duidelijke samenwerkingsafspraken zijn, weet deze opdrachtgever het steeds weer voor elkaar te krijgen, projecten te starten buiten alle afspraken om.

Via een organisatie opstelling wordt dit vraagstuk in beeld gebracht. Eerst wordt gekeken wat er precies gebeurt als de opdrachtgever stiekem een extra project regelt. Dat gaat via een ons-kent-ons aanpak. Wanneer een projectleider van de opdrachtgever contact zocht met iemand van binnen de ICT organisatie, dan is  het zo geregeld. Iemand zegt: “het is net een ‘strontvlieg’ hoe die op een van onze mensen duikt. En wanner dat gebeurt valt op dat moment ook de hele ordening van de ICT organisatie weg. Waardoor de standaard dienstverlening richting de opdrachtgever minder gaat functioneren. Met als gevolg dat de opdrachtgever een volgende ‘strontvlieg’ richting de ICT organisatie stuurt. Kortom voor het ICT team wordt heel duidelijk dat iedereen vanuit zijn positie zijn werk moet doen. En dat niemand zich meer mag laten afleiden door ‘strontvliegen’