Bij een grote gemeente was de vraag hoe het komt dat de ESF subsidie die bedoeld is om jongeren aan werk te helpen, niet werkt.

Hiervoor werd op een middag een maatschappij organisatie opstelling gedaan. De ESF subsidie, het gemeentebeleid, de projectleider, werkloze jongere en de werkgever die een vacature heeft worden eerst opgesteld. Daarna worden ook de jongeren coach, de werk coach en een account manager opgesteld. Al vrij snel wordt een enorme kloof tussen de gemeente en de rest zichtbaar. De jongere die werk zoekt, kruipt nog meer achter zijn tv. Omdat hij teveel wordt betutteld en niet serieus wordt genomen. De werkgever ziet alle regels en bemoeienis rondom de jongere de jongere zelf niet. Daarom zoekt hij naar een andere manieren om deze vacature in te vullen. De werk coach en jongere coach hebben een vrije rol. En voelen helemaal geen connectie met het gemeente. Dus hebben geen behoefte aan bemoeienis van de de projectleider van de gemeente.

Daarna heeft de groep geëxperimenteerd hoe al deze impasses kan worden weggenomen. Uiteindelijk wordt duidelijk dat de projectleider een andere positie moet krijgen. Zodra dat gebeurt gaan de jongere en de werkgever elkaar zien.