Bij een nieuwe brede school is er veel gedoe met alle organisaties die hierbinnen werken. Dit zijn o.a. enkele scholen, jeugdzorg, jeugdhonk, peuterspeelzalen, sporthal, maatschappelijk werk etc. Tevens is de financiële situatie zorgwekkend, waardoor er ingegrepen moet worden.

De vraag is wat speelt er allemaal tussen al de organisaties binnen de Brede School, waardoor er steeds minder kinderen zijn. De vraag is hoe wordt de Brede School toegankelijker voor kinderen? Op een middag is met vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties een organisatie opstelling gedaan. Ook de kinderen worden opgesteld in de opstelling. Al vrij snel gaat alle aandacht naar de spanning tussen al die organisaties. Er speelt zoveel tussen  de organisaties, dat je door het bomen het bos niet meer ziet .

Totdat de representant voor de kinderen zegt: “Waarom heeft niemand van jullie nog aandacht voor ons?” Dan valt er een lange stilte. Je kunt de figuurlijke ‘kwartjes horen vallen’. Als de organisaties in de onderstroom geen aandacht heeft voor deze kinderen. Dan zullen die niet graag in deze Brede School willen vertoeven