U-proces, Presence, Theorie-U

U-Proces, Presence, Theorie-U

Steeds vaker kom je voor vraagstukken te staan waarbij prachtige disrupting (sociale) innovaties mogelijk zijn. Hiermee kun je een fundamentele verandering uitvoeren. Kan het U-proces/ Theorie-U / Presence jou daarbij helpen? Mijn antwoord is: meestel wel, maar soms ook niet. Het U-proces is zeer behulpzaam bij geheel nieuwe situaties, zoals sociale innovaties met start-ups. Alles is nieuw en vervult direct een behoefte vanuit de samenleving. Het U-proces leid je naar oplossingen die vaak totaal anders zijn dan de oplossingen waar je normaliter aan zit te denken. Ook wicked vraagstukken van deze tijd kunnen je aanvliegen via het U-proces.

 

Lastiger wordt bij organisatorische en maatschappelijke vraagstukken waarbij de oplossingen van nu nu niet meer werken. Dit zijn vaak heftige en diep hardnekkige vraagstukken binnen organisaties of in de samenleving, waar partijen meer en meer tegenover elkaar komen te staan.. Omdat de verschillende belangen enorm groot zijn. De prijs hoog is als de huidige niet-meer-werkbare oplossingen ophouden te bestaan. Dit beëindigen heeft grote maatschappelijke consequenties, zoals banenverlies, financiële verliezen en politieke inmenging. In dat geval ga je ook te maken krijgen met de anti-U-curve. Hetgeen een normaal onderdeel is van een grootschalige transformatie, maar wat wel andere interventies vereist dan die horen bij het U-proces. Dit zijn systemische interventies om de bestaande systemen op een beheerste wijze te transformeren naar een totaal ander systeem. Een systeem die wel het antwoord geeft om de te beantwoorden maatschappelijke vraagstukken.

Klik hier voor: Ontstaansgeschiedenis

Wellicht weet je dat het Chinese teken voor crisis een combinatie is van de karakters: “bedreiging” en “kans“. Het U-proces helpt je vooral om gezamenlijke de kansen te ontwikkelen. En ondersteunt je wat minder om te dealen met hele grote bedreigingen.

U-proces bij crises: ontdekken van nieuwe kansen

Wanneer ik  gevraagd word om een team of organisatie te begeleiden bij een fundamenteel vraagstuk, dan gebruik ik  zo nu en dan U-Proces / Theorie-U / Presence als fenomenologische aanpak in geval van een organisatorische of sociale vernieuwing. Omdat het U-proces je prachtig begeleid naar oplossingen op een next level. Sommige wicked vraagstukken van deze tijd kun  je prima aanvliegen via het U-proces.

U-proces minder geschikt bij een reeds bestaande crises.

Daarentegen is het U-proces een minder geschikt instrument als je al in een crisis zit.  Vechten de stakeholders al een tijd voor hun persoonlijke belangen en bestrijden ze mogelijke bedreigingen, dan zitten ze al in de anti-U-curve. Onbewust hebben ze vanuit overlevingsgedrag oogkleppen opgezet, waardoor ze alleen die dingen zien die hun belang dient. Het andere zien ze gewoon niet.
Ook zullen de schuld bij de ander neerleggen, steeds minder met de ander willen communiceren en vooral (via de media) angstgevoelens aanwakkeren en dreigende taal spreken. Wij versus zij, polarisatie.  Tenslotte wordt zelfs ook de waarheid ten gunste van zicht verdraait of in twijfel getrokken. Wat voor de ene fact-news is, is voor de andere fake-news en andersom.

Zolang je in de anti-u-curve zit, heeft het geen zin om met het u-proces te werken. In dat geval is het eerst beter om gebruik te maken van een systemische begeleiding bij transformatie processen, omdat die kijkt en intervenieert in de diepere lagen van al die systemen die nu met elkaar in gevecht zijn.

Maar wanneer mensen en organisaties bereid zijn om uit de anti-u-curve te stappen, dan kan begonnen met een prachtig toekomstgericht proces: het U-proces.

De U-proces kent 3 grote bewegingen:

 

1. Transformeren van perceptie

Beter waarnemen

Deze eerste beweging naar beneden in het U-proces is bedoeld om meer en beter waar te nemen. Vanwege gewoontes en dagelijkse behoeftes ben je gewend om maar een klein deel van de wereld waar te nemen. Het meeste zie je gewoon niet, omdat het niet relevant is of zelfs toegestaan is in de wereld waar je in zit. Bijvoorbeeld zit je in een crisissituatie, dan is eerste neiging  dat je dan juist minder gaat zien. Omdat je vooral  focust op de crisis, op het blussen van de brand.

Uitstellen van automatische stressreactie

Je primaire reactie bij  stress  en crises is dat de hersenen bezig zijn om je perceptie te vernauwen. Het is een stress reactie, die het liefst weer terug wil naar het oude. Maar zoals Einstein in zijn quote aangaf, de oplossing van een crisis zit in een andere wereld dan de perceptie van je huidige wereld. Via het U-proces leer je om breder waar te gaan nemen juist bij crises.

Anderen nu echt pas begrijpen

Na deze eerste stap ga je ineens veel meer zien, omdat je uit je subjectieve perceptie op de wereld bent gestapt. Nu is het tijd om in de perceptie van anderen te stappen. Je ziet en ervaart wat zij ervaren. Iets wat vaak heel verrassend is. Je wordt veel meer en dieper betrokken in het leven van anderen. In plaats van dat  je er een mening over hebt, ga je mensen echt zelf beseffen waarom ze doen zoals ze doen. Vaak ontdek je dat je alleen samen het probleem kunt oplossen. Hun ogen worden ook jouw ogen. Meer en meer ga je het grotere geheel zien. Een nieuwe wereld waar de oplossing ligt.

By deliberately changing the internal image of reality,
people can change the world.
Indeed, the real fundamental changes in societies have come about
not from dictates of governments and the result of battles,
but through vast numbers of peoples changing their minds
(Willis Harman)

2. Transformeren van intentie/identiteit: Loslaten, stilte en laten opkomen

Door het oog van de naald

Aan het begin van de tweede beweging stap je zogenaamd door het “oog van de naald.” Met dit gezegde wordt bedoeld dat je alleen door dit oog kunt stappen wanneer je geen bagage (overtuigingen, waarden, normen, trauma’s) meer bij je draagt. Dus wanneer je alles achter je laat. Je stapt ‘naakt’ door het “oog”. Helemaal geen bagage uit je verleden. Waardoor je het oude systeem achter je laat. Als je dit doet, dan kun je door een heftig emotionele of chaotische fases gaan, want ook je zekerheden laat je achter. Dit vraagt moed en kwetsbaarheid om door te gaan. Daarom is een goede facilitator bij een U-proces erg belangrijk, omdat sommigen overwegen om terug te gaan. Terug naar de wereld waar het probleem nog steeds niet wordt opgelost.

Leegte en diepe verbondenheid

Je bevindt je nu op de bodem van het U-proces. Op deze bodem is het eerst vooral leeg en stil. Soms borrelen nog onzekerheden in je op. Je kiest ervoor om te blijven en door te gaan. Meer en meer kom je dan in verbinding met diepere bron. De bron waar ook je intuïtie en inspiratie voor creatie en innovatie zit. In het U-proces kun je hier bij goede procesbegeleiding  er volledig en voor langere tijd mee verbonden blijven. Deze bron worden ook anders genoemd: het veld, het al, het goddelijke.

De bron van innovatie

Alle technische en sociale innovaties zijn ooit ontstaan vanuit deze leegte, de Bron. Wanneer je volledig in contact bent met deze bron, zul je  een reeks van ervaringen, inzichten ontvangen, zoals “Wie ben je echt?”, “Wat is je bestemming?”, “Wat is nu nodig?”,  en “Wat zijn oplossingen van je oorspronkelijke vraag?” De bodem van het U-proces wordt vaak als heel bijzonder ervaren, omdat ruimte en tijd lijkt te verdwijnen. Afstanden doen er even niet toe, de tijd lijkt stil te staan. Omdat dit een bijzondere ervaring is wil je er graag lang in wil blijven waden. Alleen er staat ook nog een wereld, een organisatie, een team op je te wachten.

Het is nodig om terug te gaan naar de realiteit.

For the big decisions in life,
you need a deeper region of consciousness.
Making decisions then becomes not so much about’deciding’
as about letting an inner wisdom emerge.
(Brian Arthur)

3. Transformeren van systemen/processen/ cultuur: Kom direct in actie

Creëren van vormgeven

Mensen en teams verlaten de bodem van het U-proces met de geboorte van prille innovatieve ideeën. Ideeën die voorheen onmogelijk leken, maar nu ineens als vanzelf gaan ontstaan, omdat het team in een coherente samenwerkingsmodus zit.
De laatste beweging gaat over creëren en vormgeven. Na een diepe duik ga je aan de rechterkant van het U-proces weer naar boven, terug naar de realiteit. Je gaat de prille ingevingen en ideeën omzetten naar concrete resultaten.

Prototyping

De innovatie krijgt vorm via prototyping. Dit geldt zowel voor materiële innovaties als ook sociale innovaties. Je co-creëert in hoog tempo de gewenste oplossing. Co-creatie blijft werken zolang iedereen in verbinding blijft met deze innerlijke bron. Nu lijkt het of alles nu vanzelf zal gaan. Juist in deze fase wordt het spannend. Dat heeft vooral te maken dat je terugkomt in de realiteit, die niet heeft meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Dus wanneer je met een fantastisch nieuw idee komt, dan wordt dat al snel als bedreigend gezien. Wanneer je de nieuwe oplossing in een te pril stadium introduceert, dan is de kans groot dat de oplossing niet geaccepteerd wordt door de omgeving.

De weerbarstige realiteit

Bovendien wanneer je terugkomt, dan krijg je ook weer te maken met de wereld die je had achtergelaten toen je door het oog van de naald bent gestapt. Hoe je het went of het keert, de kans is groot dat je de achtergelaten bagage van het verleden weer een beroep op je doet. Doe je het zelf niet, dan doet de (oude) omgeving het wel met je, want die heeft gewoon doorgeleefd en verwacht dat jij nog steeds hetzelfde bent en op dezelfde manier handelt.  Dus zij zetten je ook onbewust weer in de oude rol.

Terugvallen, terugtrekken, transformeren

Je komt in een soort innerlijke strijd van hoe ga je om al die inzichten en innovaties ten opzichte van al die verwachtingen en machtsblokken in de reële wereld. Je hebt 3 keuzes:

  1. Je trekt je terug uit de reële wereld en kiest een totaal ander pad.
  2. Je koestert de ervaring op de bodem van het U-proces als een mooie ervaring maar je stort je weer in de waan van de dag.
  3. Je blijft bewust verbonden met de bron en tegelijk maak je keuzes in de reele wereld in wat relevant is en wat niet meer relevant voor je is. Met de inzichten ga je  nieuwe oplossingen vormgeven die goed zijn voor jezelf, de organisatie en de samenleving.

Stap voor stap verbeteren vanuit innerlijk weten en daadkracht

Dit vormgeven gaat via prototypen. Om een inzicht of inspiratie te vormen naar de juiste technische of sociale innovatie, is een heel ontwikkeltraject nodig. Een traject waar je van alles probeert. ontwerpen weggooit. Opnieuw proberen etc. Langzamerhand wordt de uiteindelijke oplossing vormgegeven in een vorm die aansluit bij zowel de diepere bronnen als bij de realiteit van de wereld waarin je leeft.

To act on behalf of the future in this way
requires a deep sense of responsibility and selflessness
(Joseph Jaworski)

Voice of Judgement, Voice of Cynism, Voice of Fear

De beren op de weg naar beneden

In de eerste beweging van het U-proces leer je bredere en dieper waar te nemen. Als je als team start aan het U-proces ontwikkel je een coherent team die alles een laserstraal je probleem op gaat lossen. Onderweg kom je 3 belangrijke innerlijke beren tegen.

Voice of Judgement, Voice of Cynism, Voice of Fear

1. Open Mind: de beer die (ver)oordeelt

Om beter waar te nemen, start je met het uitstellen van je eigen mening of oordeel. Met een Open Mind naar de wereld kijken. De eerste beer die je hier tegenkomt heeft is jouw innerlijke kritische stem. Deze stem heeft een mening en oordeel over de buitenwereld.  Door hier naar te blijven luisteren, blijf je hangen in je eigen wereldbeeld van goed en fout. En dat wat fout is, daar wil je vaak niet horen.

Deze eerste beer houdt in de gaten, wat niet past bij jouw subjectieve beeld van de wereld. En dit subjectieve beeld is gebaseerd op wat jij belangrijk vindt. Wat jouw gedachtegoed is. Dat waar je loyaal aan bent, bepaalt wat goed is en wat fout is. Loyaal naar je familie, naar je samenleving, je beroep, je werk, je politieke voorkeur etc. Meningen over wat goed en fout is gebaseerd op loyaliteiten. Bijvoorbeeld wat voor de een een vrijheidsstrijder is, is voor de ander een terrorist.

Om een Open Mind te krijgen, stop je met luisteren naar deze beer, zijn voice of judgement. Je stelt je meningen en oordelen uit. En stelt je open voor de mening van de ander.

2. Open Hart: de cynische beer

Nadat je je mind hebt geopend, is het tijd om je hart te openen. Alleen daar staat de tweede beer al op je te wachten. Die liever niet wil dat je je hart opent. Omdat je dan gekwetst zou kunnen worden. Deze beer probeert je tegen te houden door heel cynisch over de ander te praten. Dus onbeschaamd, onbeschoft en onvriendelijk over de ander praten. Omdat hij niet wil dat je echt contact met de ander maakt.

Minderwaardig, discrimineren

De aanpak van deze tweede beer is, dat hij tegen je zegt, dat de ander minderwaardig is. Een ander woord voor cynisme is ‘honds.’ Dus de ander is niet iemand die het waard is om mee in gelijkwaardig mee in gesprek te gaan.  Dat  je die ander niet serieus kunt nemen. Bijvoorbeeld dit gebeurt typisch  bij vreemdelingen. Kenmerkend is dus, dat deze beer het gevoel van ‘wij’ versus ‘zij’ stimuleert.

Gebeurt elke dag en overal

Ook is deze beer met zijn ‘Voice of Cynism‘ ook in organisaties aanwezig. Hoe vaak hoor je niet dat er gezegd wordt: “er wordt niet naar ons geluisterd” of “we moeten beter communiceren” Directie die medewerkers niet serieus nemen. En andersom medewerkers die de directie incapabel vindt.

In de schoenen van de ander gaan staan

Ook hier kun je ervoor kiezen om tegen deze beer te zeggen: “Ik snap dat je me wil beschermen, maar in wil echt even in de schoenen van de ander gaan staan. Echte luisteren. En echt zelf ervaren wat die ander ervaart.” Dus de ander als volwaardig mens zien. Hoe hij zich voelt etc. En ervaren wat zij ervaren.

Vaak ben je verrast. Omdat je ineens met een hele andere blik naar de wereld gaat kijken. Door met Open Hart waar te nemen. Ontstaat er verbinding en een veel bredere kijk op de wereld. Je zal veel meer respect voor de ander krijgen. En andersom dus ook.

3. Open Wil: de beer die angsten aanwakkert

Eigen angsten

De laatste beer die je ontmoet is de grootste en krachtigste van de drie. Het is de beer die jouw diepste angsten wil beschermen. De angsten dat je al je opgebouwde zekerheden kwijtraakt. Zekerheden van baan, geld, huis, gezin. Voorkomen dat je (weer) getraumatiseerd wordt.

Hij doet dat, omdat je nu bezig bent op uit je ego te stappen, zodat je naar het grotere geheel gaat kijken. Dus even los van wat jij wil. Wat je ego wil. Daarom is deze beer ook zo groot. Omdat je ego je beschermt in je identiteit, je leven en dat waar je je identiteit aan ontleent. Dus je gezin, je baan, je inkomen, je huis, je auto etc. Deze beer wakkert met zijn ‘Voice of Fear‘ jouw diepere angsten van je ego aan. Dus dat je straks geen baan, geen inkomen, geen huis meer hebt, wanneer je niet naar hem luistert.

Loslaten van zekerheden

Wanneer je betrokken bent bij diepgaande veranderingen betekent dit altijd ook iets voor jouw persoonlijk. Jouw zekerheden van de huidige functie(inhoud), jouw baan- en financiële zekerheid staan mogelijk op het spel. Als je fundamentele verandering wil, dan moet je bereid zijn hier een deel van los te laten. En nog niet weten wat daarvoor in de plaats gaat komen.

Moed en kwetsbaarheid

De laatste beer buldert in je hoofd. Maar wellicht is er ook iets in je die zegt, ” ik heb dit te doen, het is tijd om me te openen en bepaalde zekerheden los te laten. Dit vraagt leiderschap en vertrouwen.  Boven alles, vraagt het moed deze stap te zetten naar de open wil. Dat voelt op dat moment heel kwetsbaar. En dat klopt, je komt in een staat van maximale openheid naar jezelf, de ander en de wereld.

Een nieuwe toekomst dient zich aan.

Kortom aan linkerkan van  de de U, kom je 3 beren tegen. Ieder met een eigen stem. Een stem vol met oordelen, een stem van cynisme en een stem die angst oproept. Bovendien komen ze niet in een vaste volgorde voorbij. Omdat het U-proces geen lineair proces is. De volgorde is sterk afhankelijk van de omstandigheden en van je eigen gemoedstoestand.  Sommige stemmen staan dichter bij je dan andere stemmen.

In deze fase van het U-proces, kun je eigenlijk niet zonder een externe begeleider. Iemand die een veilige ruimte biedt voor de groep, een holding safe space. Niet alleen een fysieke veilige ruimte. Maar ook een veilige ruimte qua groepsdynamiek. Vooral wanneer  de groep elkaar onvoldoende kent of wanneer er al onderlinge spanningen of dat sommige deelnemers nog niet helemaal lekker in hun vel zitten.

Afleidingen op de bodem van de U

Ben je eenmaal voorbij de beren en heb je een open mind, open hart en open wil. Dan ga je door het ‘oog van de naald’ Dat wil zeggen, je begeeft je zonder enige bagage naar de bodem van het U-proces. De volgende fase breekt aan. En in plaat van beren heb je te maken met afleidingen of verleidingen. Waardoor je uit de essentie van deze fase wordt gehaald. Je komt 3 relevante afleidingen tegen

1. Van Kairos naar Chronos

Wanneer je door het oog van de naald op de bodem van de U terecht komt, zul je merken dat de tijdsbeleving wegvalt. Je komt in ‘Kairos’. Dit Griekse woord betekent: ‘kwaliteit van tijd’. Het lijkt wel of de tijd stil staat. Zodat een uur lijkt alsof het dagen duurt.
Echter zo nu en dan laat ‘Chronos’ van zich horen. Chronos komt ook uit het Grieks en staat voor de volgordelijkheid van tijd. Ineens laat het verleden en de toekomst weer zien. Je beseft dat je morgen weer naar huis gaat en gaat daar over nadenken.
Chronos is de eerste belangrijke verleider die je weghaalt uit de bodem.

Daarom is het handig om alle referenties naar tijd, zoals klokken en horloges, te verwijderen. Bovendien maak je van te voren een afspraak hoe lang je verblijft op de bodem van de U. Bijvoorbeeld minimaal 3 dagen.

2. Prikkels die je persoonlijkheid activeren

De tweede afleiding zijn prikkels die je persoonlijkheid weer activeren. Bijvoorbeeld je zit samen op de bodem van de U en dan ga je met iemand over een project op je werk praten. Die geen relatie heeft met waar je bent. Maar iets in je ego wil gevoed worden. Omdat je er trots op bent en graag erkenning wil. Of omdat je er zorgen over maakt.

Daardoor zij jullie samen ineens niet meer aanwezig in het moment. Maar in gedachten weer terug op het werk. Uit het verleden of in de toekomst. Bovendien zullen anderen die in de groep ook afgeleid worden. En dus ook uit de Presencing modus gaan.

Andere afleidingen zoals een (non-fictie) boek lezen of via mobiele telefoon contact zoeken met vrienden, familie of werk of, zullen je ook weghalen van de bodem van de U.

Daarom is het belangrijk dat je samen afspraken over hoe je voorkomt dat deze prikkels kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door geen boeken bij je te hebben en de mobiele telefoons in te leveren.

3. Oplossen in 'licht'

De ervaring op de bodem van de U  komt overeen met een meditatie. Alleen dan met je ogen open, volledig in contact met jezelf, de anderen en de natuur.
Vanzelfsprekend is meditatie heel waardevol in het U-proces. Echter je kan het ook op een verkeerde manier gaan toepassen. Namelijk om te vluchten van de realiteit. In plaats van volledig aanwezig te zijn in het hier in nu, ga je dan kiezen voor de stilte ervaring, geen gedachten meer hebben, je zintuigen afsluiten. Zodat je in een gevoel van  leegte en gelukzaligheid komt. Eigenlijk ben je dan bezig om je terug te trekken en een soort van doodservaring te hebben.
Deze vlucht is de derde afleiding, omdat je niet meer present bent. En niet meer aan het ‘sensen’ bent. Je zit niet meer in Presencing.

Daarom is het aan te bevelen een omgeving te kiezen die er voorkomt dat je wil vluchten in deze vorm van ‘afleiding’. Bijvoorbeeld in een prachtige natuur. Waar de stilte alleen verstoord wordt door vogels, dieren en planten. Dus geen geraas van een auto’s of muziek vanaf een camping.

Kortom op de bodem van de U is het goed om je bewust te zijn van de 3 afleidingen: Chronos, prikkels en de schijn-meditatieve staat. Alleen het kenmerk van afleidingen is, dat je erin zit voordat je het door hebt. Daarom is het belangrijk om van te voren preventieve maatregelen te nemen en onderling afspraken te maken wanneer het plots wel gebeurt. Tevens wordt vaak een externe begeleider ingezet, die het hele U-proces faciliteert. En die voor een presencing-ruimte zorgt, een ‘holding liminal space’, voor de deelnemers.

shortcuts rechterkant u-proces

Shortcuts aan de rechterkant van de U

Ook in het laatste deel, de rechterkant van de U, is het mogelijk dat je dit niet volledig doorloopt, omdat je te snel omhoog wil gaan naar het resultaat. Het is zoiets als je net gedoken hebt. Op de bodem bent en dan te snel omhoog wil gaan.

De essentie van de rechterkant is dat je verbonden met jezelf, anderen en de omgeving langzaam omhoog gaat en je hoofd, hart en handen gebruikt om het nieuwe in jezelf te integreren. En ook in relatie tot anderen en de wereld om je heen.

Deze shortcuts gaan over dat je enkel je hoofd, hart of handen gebruikt aan de rechter kant van de U.

1. Shortcut via het 'hoofd'

Hier ben je vooral bezig met je hoofd bezig aan oplossingen te werken. Met als consequentie dat je maar blijft praten en creëren. Prachtige ideeën ontstaan.

Maar omdat ‘de handen’ ontbreken lukt het niet om concreet te worden. Dat dat het daadwerkelijk tot iets leidt.

En omdat ‘het hart’ ontbreekt is er geen verbinding met de stakeholders van voorheen en zo meteen.  Meestal raken de creaties los van de nieuwe bedoeling. Zoals die samen op de bodem van de U is ontdekt.   Het resultaat is meestal een dik document met wat allemaal mogelijk is. Omdat het een compromis is van alle partijen die er bij betrokken zijn. Een mooi voorbeelden zijn klimaatakkoorden en de klimaattafels.

2. Shortcut van de 'handen'

Deze shortcut gaat over ‘doen’ en in actie komen. We zijn lang genoeg op de bodem van de U geweest. En we hebben nu lang genoeg gepraat. We gaan wat doen.

Kortom, binnen no-time staat er iets, omdat er resultaten getoond moet worden. Toch wanneer de ‘handen’ zonder ‘hoofd’ en ‘hart’ aan de gang gaat, is dit eindresultaat vaak niet het juiste antwoord op de oorspronkelijke vraag. Maar eerder herhaling van een niet werkbare oplossing uit het verleden.

Dit zie je dit gebeuren bij opportunistisch ondernemerschap. Bijvoorbeeld er is te weinig zorgpersoneel. Dan zijn zorg-‘robots’ in verpleeghuizen dé oplossing voor dit probleem.

3. Shortcut via het 'hart'

Deze laatst short-cut is gefocust op verbinding. Verbonden blijven met wat je hebt ontdekt op de bodem van de U. Verbonden blijven met elkaar als groep. Omdat het zo fijn is. En verbonden blijven met alle belangrijke mensen en stakeholder. Dit leidt tot een groot gevoel van eenheid en saamhorigheid. Samen geloven in een betere wereld vanuit ‘liefde’.

Echter je raakt daarbij compleet vervreemd van de echte wereld. Omdat je de utopische wereld binnen deze groep koestert. Vaak ga je als groep dan ook afzetten tegen de echte wereld. Je polariseert, gaat uitgesproken meningen krijgen over wat er gebeurt in de echte wereld.

Bijvoorbeeld  zie je dit gebeuren bij bepaalde bewegingen die enkel geloven in een wereld van vrede, zonder honger en ziekte. De afstand tussen hen en de echte wereld wordt steeds groter. Er ontstaat een ‘wij’ en een ‘zij’ Terwijl dat nou net niet de bedoeling is.

Kortom: deze shortcuts via hoofd, handen en hart zorgen ervoor dat je niet het resultaat boekt, wat je gewenst had toen je begon aan het U-proces. Veelal ontstaan deze shortcuts door de invloed vanuit de omgeving in combinatie met een individuele voorkeur. Meestal wordt deze voorkeur door de persoonlijkheid bepaalt. Maar binnen welke context je deze opdracht vervult heeft sterk invloed. Een overheidsorganisatie zal eerder neigen tot een hoofd-schortcut. Een Anglo-Amerikaanse business organisatie kiest snel voor de handen-shortcuts. Terwijl ideële organisaties eerder een voorkeur hebben voor een hart-schort.

Hoe prachtig is het als deze 3 typen van organisaties samen het U-proces in stappen. En de tijd nemen om volledig de linker-kant en de bodem van de U  te doorlopen.

fenomenologisch U-proces

Fenomenologische benadering in plaats van een theorie

Het U-proces/Presence is een fenomenologische benadering en is zeker geen theorie. Toch bestaat het gevaar dat je een transformatie toch als  een stappenplan aanpakt, hoe je van A naar B komt. Dit heeft alles te maken met die “beren” van hierboven.

Dus wanneer je het als een methodiek aanvliegt, dan maak je slechts een ‘ondiepe duik.’ En mis je de rijkdom in de diepte van dit proces. In plaats daarvan, steek je over.  Hetgeen resulteert in oplossingen uit het verleden. En dus niet gaan werken.

Onze werkelijke problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken waarop we ze hebben gecreëerd.(Einstein)

Presence: inner work

Naast dat de betrokkenen werken aan het vraagstuk, vereist het U-proces ook diepgaand innerlijk werk van iedereen afzonderlijk. Daarom past de naam “Presence” erg goed bij deze fenomenologische benadering. Het is ook afgeleid van de woorden “present” en “sensing”:

  • “In het NU.”
  • “Volledig Waarnemen.”

Innerlijke staat van Zijn

Deze fenomenologische aanpak vereist een specifieke innerlijke houding van alle betrokkenen. Te beginnen met de facilitators van dit U-proces. Vooral de innerlijke houding bepaalt hoe diep je met z’n allen het U-proces induikt. Zodat je oplossingen gaat vinden die nodig zijn voor de toekomst.

Waarvoor gebruik je het U-proces:

Je kunt het U-proces op meerdere terreinen gebruiken. Uitgangspunt is dat je wil leren van de toekomst. In plaats van steeds maar weer het verleden te herhalen. Kortom je gebruikt het voor fundamentele veranderingen. Oftewel transformaties.

  1. Voor organisaties is het U-proces prima te gebruiken bij een transitie, transformatie of een organisatie-reset. Niet alleen op organisatieniveau maar het werkt ook prima voor een divisie of een afdeling.
  2. Wanneer je als directie of managementteam eens echt de tijd samen wil nemen. Bijvoorbeeld om diepgaand te kijken hoe je samen uitdagingen voor de toekomst wil aanpakken. Wanneer je besluit om dit te doorlopen via het U-proces, dan gaat je dat enorm veel opleveren.
  3. Ook op individueel niveau kun je een U-proces doorlopen. Vaak op het moment wanneer je aanvoelt dat het tijd is voor iets totaal anders in je leven of werk. Iedereen kent dat soort momenten. Maar houden de ‘beren’ in je hoofd je tegen om zelf echt stappen te gaan zetten. Dat is mens eigen. Speciaal hiervoor zijn prachtige programma’s in de natuur ontwikkeld. Waardoor je wel dit proces voor je zelf kunt doorlopen.
Contactformulier: