Meer en meer zie je dat organisaties  gaan werken met regieorganisaties. Een deel van hun werk wordt bij andere partijen neergelegd. De besturing en de verbinding met deze andere partijen wordt belegd bij een regieorganisatie.

Er zijn vele aanleidingen om een regieorganisaties op te zetten:

  • terug naar core business,
  • tekort aan specifieke expertise,
  • taakstellingen bij de overheid,
  • ketensamenwerking e/o professionalisering,
  • ……. etc.


Veel aandacht wordt besteed aan structuur, functies, resultaatafspraken, processen en overlegstructuren. Samenwerking moet namelijk goed geregeld worden. Alleen hier gaat het vaak mis. Het zijn allemaal activiteiten in de bovenstroom. De onderstroom wordt niet meegenomen. Op zijn best wordt de onderstroom vertaalt in bovenstroomse besturingsmodellen als waarden analyses, leiderschapsprofielen etc. Alleen de echte onderstroom wordt genegeerd. problemen en teleurstelling in de regieorganisatieEn dat leidt na enige tot grote problemen en teleurstelling in de regieorganisatie. De contracten worden uit de kast gehaald, juridische procedures met boetes volgen, maar uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers.

Onderstromen kun je niet besturen vanuit de bovenstroom, je hebt hooguit invloed op de oppervlakte-onderstromen.
Onderstromen kun je niet besturen vanuit de bovenstroom, je hebt hooguit invloed op de oppervlakte-onderstromen. De echte onderstromen liggen veel dieper. Dit zijn onder meer: intenties, verlangens, angsten, historie, cultuur en de DNA van de verschillende partijen. Hoe beïnvloeden al deze facetten de onderlinge relaties, samenwerking en doelen? Wat voor krachten hebben de (in)directe  stakeholders en hoe versterken of verzwakken ze de samenwerking in de regieorganisatie? Al deze stromingen zijn zo complex en omvangrijk dat ze niet in modellen of woorden te vatten zijn.  Alleen via bewuste beleving in een daarvoor geschikte context, krijg je toegang tot deze complexe onderstromen.


Pas als de spelers zich bewust kunnen verbinden met de onderstromen, dan pas gaat het leven, krijgt het richting en ontstaat samenspel.
Je kunt het vergelijken met een theaterstuk. Ook hier is een regisseur bezig om het geheel tot een goed en levendig samenspel te brengen. Daarbij gaat het niet om de tekst en de regie aanwijzingen in de tekst(lees bovenstroom)toe te passen. Nee, het gaat vooral om waar de teksten vandaan komen, hoe zij ze ontstaan, in welke context en wat zijn de diepere intenties van de spelers. Pas als de spelers zich bewust kunnen verbinden met de onderstromen, dan pas gaat het leven, krijgt het richting en ontstaat samenspel. Voor een regieorganisatie is dat niet anders. Het bewust meenemen van onderstromen is van onderscheidend belang voor het uiteindelijke succes.


Middels een combinatie van psycho-drama, organisatie opstellingen, Theorie-U die op maat gemaakt zijn voor samenwerkingsvraagstukken m.b.t. partnerships en regieorganisaties, word je bewust van de diepere onderstromen. Dit leidt tot een betere besluitvorming en inrichting van de bovenstroom. Wat uiteindelijk resulteert in een levendige en boeiende samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Met een eendaagse workshop voorkom je al vele financiële en emotionele kosten bij een regieorganisatie die enkel wordt ingericht vanuit de bovenstroom.

Wil je meer weten mail dan naar: info@leadingtransformations.com