Organisatie-, team-, leiderschapscoaching en procesbegeleiding

Richt je op de zaken die er van nature toe doen

Iedere nieuwe dag maak je de stap die dan nodig is

Waarvoor kun je bij mij terecht?

De ruimte pakken om met je team aan de slag te gaan met een thema. Door je hei­­sessie extern te laten bege­­leiden, blijft iedereen 100% gefocust op het thema.
Deze ervaringsgerichte sessie zorgt voor zingeving, betrok­­kenheid en duidelijkheid. Uiteindelijk leidt dit tot krachtige en succesvolle resultaten.

Organisatiecoaching laat je organisatie beter samenwerken met je klanten, medewerkers, etc. Het brengt inzicht in onder­stromen als krachten­velden en kern­waarden. Je verwerkt dit in je strategie, je organisatie en communi­catie. Hiermee ontwikkel je stevige, levendige en wendbare organisatie. Via organisatie­coaching richt je op die dingen die er echt toe doen.

Goed communiceren, samen­werken en pres­teren blijft lastig voor alle teams. Een teamtraining of teamcoach helpt je hierin zeker verder. Vooral wanneer je team (gedeel­telijk) nieuw is of een lastige tijd door­maakt. Je werkt aan een gezonde basis voor een open werks­feer. Samen ontwikkel of herijk je een teamvisie en zet je om in concrete team­doelen. Je leert construc­tief samen­werken ook bij conflicten, zodat je als team steeds beter wordt.

Leiderschap als way-of-being. Vol zelfvertrouwen werken aan je leiderschap. Succesvol anderen inspireren en motiveren. Effectief omgaan met alle onderstromen. Coaching in leiderschapsvaardigheden.

Al je talenten en potentieel inzetten voor je team, je organisatie en de samenleving.

Onderstromen boeien mij enorm. Ze zorgen voor energie, beweging en leven.  Ik coach graag mensen, teams en organisaties hoe ze beter gebruikmaken van onderstromen. Waardoor ze zich richten op zaken die er van nature echt toe doen.

Mijn grondhouding van werken is puur, direct en authentiek. Met mijn directheid laat ik je snel ervaren waarover het echt gaat. Soms kies ik voor een confronterende vorm en soms voor een vorm omhuld met humor.

Ik breng graag het zakelijke en het menselijke in een gezonde balans. Onder andere werk ik met de natuurlijke principes van levende systemen, omdat mensen daarin het beste tot hun recht komen.

Hoewel ik zelf snel de kern van jouw vraag zie, vind ik het belangrijk dat jij die zelf gaat ervaren. In plaats dat ik het je ga vertellen. Door dit zelf te ervaren, kom je tot duurzame oplossingen.

Contact opnemen