Organisatiecoaching, teamcoaching, individuele coaching & procesbegeleiding

Richt je op de zaken die er van nature toe doen

Richt je op de dingen die er van nature toe doen

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Individuele coaching

Je loopt tegen iets aan op je werk of in de persoonlijke sfeer. Je wil ergens beter in worden. Nieuwe (grote) stappen zetten in je werk of leven.

Hoe fijn is het dat je dit samen met een ervaren coach doet. Iemand met wie je vrijuit kan praten. Je leert te werken en leven wat van nature bij jou past. Met een coach zet weer die stappen, waar je blij van wordt.

Teamtraining, teamcoaching

Goed communiceren, samen­werken en pres­teren blijft lastig voor alle teams. Een teamtraining of teamcoach helpt je hierin zeker verder. Vooral wanneer je team (gedeel­telijk) nieuw is of een lastige tijd door­maakt. Je werkt aan een gezonde basis voor een open werks­feer. Samen ontwikkel of herijk je een teamvisie en zet je om in concrete team­doelen. Je leert construc­tief samen­werken ook bij conflicten, zodat je als team steeds beter wordt.

Organisatiecoaching

Organisatiecoaching laat je organisatie beter samenwerken met je klanten, medewerkers, etc. Het brengt inzicht in onder­stromen als krachten­velden en kern­waarden. Je verwerkt dit in je strategie, je organisatie en communi­catie. Hiermee ontwikkel je stevige, levendige en wendbare organisatie. Via organisatie­coaching richt je op die dingen die er echt toe doen.

Heisessie: samen even weg van kantoor

De ruimte pakken om met je team aan de slag te gaan met een thema. Door je hei­­sessie extern te laten bege­­leiden, blijft iedereen 100% gefocust op het thema. Deze ervaringsgerichte sessie zorgt voor zingeving, betrok­­kenheid en duidelijkheid. Uiteindelijk leidt dit tot krachtige en succesvolle resultaten.

Coach, procesbegeleider en adviseur

Mijn werk richt zich op de domeinen: mens, team en organisatie. Deze zijn onlosmakelijk via onderstromen met elkaar verbonden. Onderstromen boeien mij enorm. Ze bepalen vooral het welzijn en de groei van mensen, teams en organisaties. 

Ik vind het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk zichzelf kan zijn in zijn of haar leven en werk. 

Treffend en snel tot de kern komen is typerend aan mijn stijl van coachen. Bij voorkeur laat ik je die kern zelf ervaren.

Ik hou van realisme. Oplossingen vertalen in een zingevend toekomstperspectief met concrete praktische stappen.

Heb jij een persoonlijke, team- of organisatievraag dat gaat over onderstromenzingeving, positie, communicatie, samenwerken, cultuur en toekomst? Dan ga ik graag met je hierover in gesprek.

Contact opnemen