Johan de Kleine

 • Organisatieadviseur & Facilitator bij Visie-, Missie- & Strategieontwikkeling;
 • Cultuurverandercoach & Procesbegeleider Transformatieprogramma’s;
 • Teamtrainer/-coach & Intervisiebegeleider Systeem Opstellingen;
 • Trainer/coach Authentiek Leiderschap.
Ik breng zingeving, vertrouwen, cohesie en levenskracht terug in organisaties, teams of mensen.

In mijn werk houd ik mij vooral bezig om de concrete bovenstromen en de (nog onbewuste) diepere ongrijpbare onderstromen zodanig elkaar te laten vinden dat ze elkaar versterken.

In geval van een organisatie gaat deze hiermee een meer volwaardige positie innemen in hun markt. Ze sluit daardoor veel natuurlijker aan op de behoeften en ontwikkelingen van hun stakeholders(financiers, klanten, medewerkers en leveranciers). Dit resulteert in een langdurig gezonde omzet en groei voor alle betrokken partijen.

Na mijn universitaire Ir. opleiding en mijn jarenlange ervaring als resultaat- en mensgerichte businessmanager heb ik mij gespecialiseerd in opstellingen&psychodrama voor organisaties, Systemische krachtenvelden en interventies, Theorie-U, strategische scenarioplanning, authentiek leiderschap, teamprocessen/groepsdynamica en Spiral Dynamics Integral. De natuur gebruik zowel als trainingslocatie en inspiratiebron voor duurzaamheid.

Ik combineer mijn zakelijke resultaatgerichtheid met ervaringsgerichte programma’s.

Stel je voor,  je bent als organisatie: een ijsberg. Je drijft in open zee.  Als team besluit je dat je missie in het noorden ligt. Met zeilen, peddels en ander hulpmiddelen zet je al je menskracht in om naar het noorden te koersen, richting de poolster. Na enige tijd merk je op dat je, ondanks alle inzet, nauwelijks vooruit bent gekomen. Je drijft namelijk naar het zuidwesten.

Wat gebeurt er nu in de praktijk? De stress neemt toe. Er wordt meer menskracht ingezet. De druk op de organisatie wordt opgevoerd. Samenwerking neemt af. Er ontstaan subgroepjes die hun eigen koers willen volgen. Vaak staan die haaks op elkaar. Onderlinge spanningen nemen nog meer toe.

Het is tijd om balast overboord te gooien. Deze taakstellingen of reorganisaties vereisen dat de blijvers nog harder moeten werken. Terwijl de ijsberg nog steeds naar het zuidwesten drijft en je missie. Al deze acties zijn acties in de bovenstromen!!

Wat veelal vergeten wordt zijn de onderstromen. De diepere onderstromen die de ijsberg naar het zuidwesten drukken. Stel dat je deze stromen kunt omzeilen of juist gaat benutten….

De kern van mijn werk is dat ik organisaties, teams en mensen leer zelf deze onderstromen te ontdekken en te benutten.

Specialistische opleidingen:

 • Theorie-U/Presencing
 • Spiral Dynamics Integral
 • Oplossingsgerichte (team)coaching
 • Masteropleiding Organisatie Opstellingen
 • Systemisch interveniëren en coachen
 • Psycho- en voicedrama in trainingen voor organisaties
 • Groepsdynamica in teams
 • Speels coachen
 • Organisatie- en Familieopstellingen
 • Traumaopstellingen volgens methode Ruppert
 • Participatief theater en forumtheater
 • Social Presencing Theater
 • Facilitator natuurretraites
 • Voice dialogue coaching
 • Nederlandse opleiding tot Enneagramcoach
 • MBTI individueel en voor teams

Klik hier voor een overzicht van uitgevoerde opdrachten per bedrijfssector

Overige opleidingen:

 • Technische Universiteit Twente, Ir. Informatica
 • Operationeel Management en organisatiekunde
 • Personeelsmanagement
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Sociale psychologie
 • Manager als coach
 • Medical First Aid/Wilderness first Aid
 • Prince2 projectmanagement
 • ITIL Service Management Practioner
 • Informatiesystemen en Organisatieveranderingen
 • Balans, resultaatrekening en Administratieve Processen
 • Commerciële relatievorming voor Consultants

Voor een totaal overzicht van mijn werkervaring, ga naar mijn linked-in profiel

Ik heb een diepe innerlijke drive om mensen, teams en organisaties te leiden naar hun best mogelijke toekomst.

Dit is een duurzame toekomst voor zowel de mensen zelf en hun directe omgeving, als onze wereld. Mijn doel is dat hoofd, hart, handen en ziel weer met elkaar samenwerken, zodat dit gerealiseerd wordt. Teams en organisaties benader ik dan ook als levende entiteiten die willen groeien en blijven voortbestaan.

 1. Kern van mijn aanpak bij mensen is dat ik ze (bege)leid naar hun eigen authentieke leiderschap.
  Met authentiek leiderschap zijn ze in staat om zichzelf volledig te ontplooien. Authentieke leiders zijn zich bewust van hun eigen bestemming en verstaan de kunst hun potentieel optimaal te gebruiken. Zo vormen zij een inspiratiebron voor anderen, waardoor ook zij optimaal kunnen ontplooien.

 2. Kern van mijn aanpak bij teams en organisaties is dat ik bovenstromen en onderstromen met elkaar in balans breng.
  Bovenstromen zijn de concrete tastbare zaken, zoals strategie, doelen, structuur, systemen, gedrag en producten/diensten. Onderstromen zijn de onzichtbare aspecten, waaronder cultuur, motivatie, vertrouwen, betrokkenheid, bezieling, kracht, weerstand en crisis. Door continu de zichtbare bovenstromen en onbewuste onderstromen met elkaar in balans te brengen, worden teams en organisaties blijvend veerkrachtig en succesvol.
Klik hier voor achtergrondartikel over bovenstromen en onderstromen    

If you have come here to help me, you are wasting your time. But if you’ve come because your liberation is bound with mine, then let us work together. (unknown Aborignal)

De eerste periode…

Ik ben afgestudeerd aan de TU Twente in 1987. Toen ik begon aan mijn werkende leven als ICT professional was ik ook gefascineerd door het ICT vakgebied en wat daar allemaal van gemaakt kon worden. Na een aantal jaar verschoof mijn aandacht meer naar het organisatieaspect binnen de ICT. Ik ben bedrijfskundige opleidingen gaan volgen aan de universiteit. In het werk adviseerde ik organisaties bij het inrichten van hun project- en beheerorganisaties. Meer en meer raakte ik gefascineerd door en betrokken in de wereld van organiseren en leidinggeven. Vooral de zogenaamde zachte kant, organisatiecultuur en Human Development, trok mij aan. Hoe verhouden mensen en organisaties zich tot elkaar? Hoe haal je het beste uit de mensen? Dankzij mijn altijd nieuwsgierige aard verdiepte ik mij hierin. Parallel vervulde ik managementfuncties, waar HRM, coaching en teamontwikkeling belangrijke thema’s waren. In die tijd leerde ik ook dat deze “zachte” kant altijd samen moest gaan met de “harde” kant van het managementvak: targets, financiën, strategie, heldere afspraken, etc. Na ruim tien jaar had ik diverse managementfuncties vervuld, zowel in goede tijden als in crisistijden.

De innerlijke oproep…

“Wordt het niet eens tijd dat je echt je passie gaat volgen?” Dit was een innerlijke stem die tegen mij sprak. Ik negeerde die stem, want ik had het goed: een goede baan met veel uitdaging en een goed salaris, speciale waardering voor mijn stijl van werken. Waarom zou ik iets anders gaan doen? Toch bleef die stem terugkomen. Soms sprak ik iemand en die persoon zei dezelfde zin letterlijk tegen mij. Ik drukte deze oproep steeds weer weg. Het was wachten tot het moment daar was, dat ik er klaar voor was. Klaar om de stap te zetten.

De drempel over …

Dat moment kwam in 2007. Er gebeurde iets op mijn werk en toen wist ik dat dit het moment was om de stap te zetten. Met diepe innerlijke overtuiging en zonder enig gevoel van onzekerheid belde ik mijn baas op met de mededeling: “Ik leg mijn functie neer.” “Oké, wat ga je dan doen?” was zijn reactie. Het enige wat ik toen oprecht kon zeggen: “Dat weet ik nog niet precies.” Ik had de beslissing genomen om de drempel over te stappen en op reis te gaan. Vanaf die dag bruiste ik van energie. Ik ging op reis, een reis die tot op de dag van vandaag enerverend, boeiend en spannend is.

De ontdekkingsreis…

Ik stapte letterlijk in de wereld van het onbekende en het ongrijpbare. Ik ontdekte de diepere lagen van de mens. Lagen waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Hoe dieper ik ging in mijn innerlijke ontdekkingsreis, des te anders ging ik mensen en organisaties zien en ervaren. Ik ben (of wij zijn) onlosmakelijk verbonden met alles. Geest en materie zijn gescheiden, maar ook onafscheidelijk. Deze grote ontdekkingsreizen maakte ik vooral in de natuur. Aangezien we ons in onze maatschappij en organisaties vooral richten op het tastbare, datgene wat we kunnen vastpakken, ben ik ook op zoek gegaan naar manieren om geest en materie in organisaties bij elkaar te brengen. Hoe kun je zowel werken met het tastbare als het niet-tastbare in organisaties? Hoe maak je gebruik van je organisatiecultuur? Hoe behoud je passie en bezieling binnen organisaties? Hoe zorg je ervoor dat teams samenwerken? Allemaal vragen waar ik steeds meer antwoorden op kreeg.

De schatkist…

De natuur is voor mij de plek waar ik zelf de grootste transformatie heb ondergaan. Ik heb kostbaar persoonlijk goud ontdekt op de savannes van Zuid-Afrika, in de bossen van Zweden en op bijzondere plekken van Native Americans. Ook in Nederland ontdek ik iedere dag weer prachtige pareltjes.

De toekomst…

Ik weet niet wat de toekomst mij brengt en daardoor blijf ik mij verwonderen*. Mijn reis blijft zeker doorgaan. Ik sta gewoon open wat de toekomst mij schenkt. Ik blijf werken voor onze best mogelijke duurzame toekomst.